PLNTY spesialutgave - PLNTY | kulturmagasinet

PLNTY spesialutgave

Det trykte spesialmagasinet til PLNTY kommer to ganger i året. Magasinet undersøker dokumentarisk ett tema av gangen. Det er elegant utformet på 58-sider med utbrettscover og flotte bilder. Siste utgivelse kom i mai 2021 og handler om at barn har under to timer med kunst og håndverk i skolen. Forrige utgave var dedikert til Y-blokka og arkitekt Erling Viksjø og kunstnerne Carl Nesjar og Picasso.

Vår siste utgave ble sluppet i mai 2021 og handler om kunst i skolen, eller rettere sagt: mangelen på det. Kreativitet og kunstnerisk aktivitet er styrkedråpen for demokrati og kritisk tenkning. På 70-tallet hadde skolebarn 20 prosent praktiske og estetiske fag av det totale timetallet, i 2021 har de 12,5 prosent. Forskere ser at kognitiv læring øker hos barn som har mer kunst og kultur i skolen. Så hvorfor går utviklingen innen utdanning i Norge feil vei? Det er jo ikke slik at vi ikke har råd til å gi barna fire timer kunst og håndverk i uken. I dag har de under to timer. Med magasinet 

Bygget blir ansett som stedsspesifikk kunst, og var besluttet vernet i 2011. Til tross for dette river den norske regjeringen dette bygget som anses som norsk kulturarv. Det må vike for nye planer, til tross for store protester i hele Norge mot å rive Y-blokka.

Her finner du ingen politiske vinklinger, kun kunstnernes historier om hvordan Y-blokka ble til. Magasinet er en kommentar til prosessen og forståelsen av hva kulturminnevern handler om, og hvordan vi forholder oss til arkitektur og kunst.

Close