PLNTY spesialutgave - PLNTY | kulturmagasinet

PLNTY spesialutgave

Et 58-siders elegant utformet magasin med utbretts-cover og flotte bilder fra og med tre historiske personer, en arkitekt og to kunstnere. PLNTY har gått til det skritt å lage et spesialnummer dedikert til de som skapte den unike Y-blokka i regjeringskvartalet.

Bygget blir ansett som stedsspesifikk kunst, og var besluttet vernet i 2011. Til tross for dette river den norske regjeringen dette bygget som anses som norsk kulturarv. Det må vike for nye planer, til tross for store protester i hele Norge mot å rive Y-blokka.

Her finner du ingen politiske vinklinger, kun kunstnernes historier om hvordan Y-blokka ble til. Magasinet er en kommentar til prosessen og forståelsen av hva kulturminnevern handler om, og hvordan vi forholder oss til arkitektur og kunst.

Close