Om Plnty - PLNTY | kulturmagasinet

Om Plnty

Om Plnty

Plnty Publishing as er en forlagsvirksomhet som arbeider for å fremme norsk kultur på forskjellige plattformer: nettsted, podkast, trykket magasin og salong. Navnet Plnty henviser til en uuttømmelig kilde av kultur, med hensikt å presentere mangfoldet av kunst og kultur i Norge – med internasjonal nedslagskraft. Plnty dokumenterer norsk kultur og bidrar til å skape kulturell kapital. 

Plnty Publishing as består av fire satsingsområder; nett, podkast, trykk og salong, der videomateriale inngår som en del av nettproduksjonen og er et like viktig satsingsområde som strømming. Vi har undertegnet redaktørplakaten og vær-varsom plakaten.  

Hva gjør Plnty Publishing as unik i Norge?

Vi er norske:
– Fra by eller land, tuftet på tusen år gammel kultur eller nyere påvirkning

Vi er dyptgående: 
– Enten ved dybde i seg selv, eller fordypning gjennom sideliggende artikler

Vi er tidløse:
– Vi skriver «evergreens». Sakene våre skal være like aktuelle om fem år

Vi er oppdagere:
– Ukjente saker – eller kjente saker behandlet gjennom en ny og unik vinkel

Ida Mathisen (f.v.) er markedsansvarlig i PLNTY. Her sammen med redaktør Annicken Dedekam Råge.

Vår historie

Plnty Publishing as ble startet i 2012 av Annicken Dedekam Råge og Camilla Sandum. 

Annicken Dedekam Råge er nåværende eier, redaktør og journalist fra Oslo, bor i Asker. Råge er opptatt av at kunst- og kulturfeltet skal og bør være sentrum i samfunnet, at kultur er det vi mennesker skaper rundt oss hver dag, som definerer hvordan vi lever og tenker. Råge har utdanning i film- og TV-produksjon fra Norges kommunal- og sosialhøgskole, journalistikk (HiO) og webmaster (Aktiv Opplæring). 

Den norske selvfølelsen

Motivasjonen for å lage et tidsskrift på nett kom med at norsk design gjorde seg gjeldende i utlandet. Oppdagelsen var at den norske selvfølelsen vokste. Ved å skrive om norsk design var det nærliggende å koble seg på kunstfeltet, som oppnådde økende  interesse blant leserne. I forbindelse med iPadens inntog på markedet ble et digitalt magasin utarbeidet nettopp for nettbrett. Tre digitale utgivelser så dagens lys i 2013-14 med egen lansering. Nettsiden ble opprettet primært for å markedsføre det digitale magasinet.

Fra 2015 publiserte vi faste artikler på nettsiden om norsk design, kunst og kultur. I løpet av 2017 ble flere frilansere tilknyttet virksomheten og lesertallene økte.

Spesialutgaven om Y-blokka finner du blant annet i bokhylla på Henie Onstad Kunstsenter. Se under for flere utsalgssteder og på www.plnty.shop kan du bestille det online.

Trykte utgivelser

I 2018 slapp vi fire gratismagasiner, med distribusjon rundt om i hele landet. I 2020 har det vært utgitt en ny spesialutgave på trykk, dedikert til historien om tilblivelsen av Y-blokka, som regjeringen rev i 2020. Les om arkitekt Erling Viksjø og kunstnerne Carl Nesjar og Picasso. Nye utgivelser venter. Vi jobber videre med nasjonal distribusjon og nyter godt av tidligere opparbeidet distribusjonsapparat.

Sommeren 2020 opprettet vi egen nettbutikk for å selge magasinet: www.plnty.shop. Neste utgivelse vil se dagens lys i utgangen av april 2021 og vil omhandle kunst og kultur i utdanningen. 

På Facebook har vi over 8000 følgere. Her poster vi jevnlig informasjon om innholdet vårt. 

Magasinet selges over disk hos Tronsmo bokhandel i Oslo, Nasjonalmuseet arkitektur, Astrup Fearnley Museet, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim og KODE Bergen. 

Følg oss her:

Facebook, www.facebook.com/plnty

Instagram under @plntymagazine.

 

Plnty Publishing as
post[at]plnty.no
Org.nr.: 998 577 802

Peter Blegers vei 25 
1387 Asker

Plnty Publishing as og utgivelsen PLNTY følger Redaktørplakaten og Vær-varsom-plakaten
Close