50 år er ikke lenge i regnbuens tjeneste. Men gratulerer likevel! - PLNTY | kulturmagasinet

50 år er ikke lenge i regnbuens tjeneste. Men gratulerer likevel!

Dagen i dag er stor for demokratiet. Regnbueplassen i Spikersuppa i Oslo sentrum kan ikke bli en mer sentral plass for fokuset til en nasjon som anerkjenner mennesker av alle legninger. At regnbueflagget i dag heises i stanga på Eidsvollsbygningen markerer at det er 50 år siden Norge avkriminaliserte homofili.

Samtidig som vi er smertelig klar over at det er langt igjen til likestilling mellom kjønn og individer, så vet vi også at 50 år er kort tid i verdenshistorien. Mennesker vi lever side om side med i den dag i dag har fortsatt friske minner om å bli trakassert, kastet på glattcelle og mobbet av politi og myndighet for å omgås mennesker med samme legning som dem selv. De ble spanet på og «tatt» for det. 

Ydmyhet til Dovre faller

La oss være ærlige og ydmyke til Dovre faller. Det er den eneste løsningen vi har som mennesker i et sterkt demokrati. Sannheten er kortest vei. Likevel opplever minoriteter i Norge, alle salgs, å bli utsatt for hets i 2022. Hva skjer med det? Vi må snu oss mot de som mobber og trakasserer. For hva er det de engster seg for? Hva er det som plager mennesker som føler trang til å denge opp en homofil person på gaten? Ja, det skjer også i dagens samfunn, til tross for at vi ser fine bilder der ni personer går tog og feirer Bygdepride på Instagram. Ingen er tøffere enn de som gjør akkurat det. 

Holdninger i samfunnet

Hvor gikk det galt for personer som ikke er i stand til å vise omsorg og aksept? Eller som kan la sin neste gå i fred uten å måtte prakke på dem sin tilkortkommenhet og rasisme? Og hvordan synes vi egentlig at rettssystemet håndterer alt fra vold i hjemmet til blind vold på gata? Vi vet nå at disse sakene ikke er de mest populære å etterforske og at de hoper seg opp i bunker på politiets skrivebord. Og blir henlagt på grunn av bevisets stilling. Hva kan politiet gjøre for å styrke gode holdninger i samfunnet? 

Gratulerer med dagen til oss alle for at vi bryr oss om mangfold, til verdifulle innspill samfunnet får fordi vi alle er litt forskjellige

Og hva er det egentlig de vil, annet enn å vise verden at det er så mange ting, de som ikke har kapasitet til å forstå? Kan vi hjelpe dem på noe vis?

Utdanning er nøkkelen

Utdanning, utdanning, utdanning. Skolesystemene våre er uthult for følelser og forståelse og mangler tilførsel av næring som ikke handler om at lærere ikke gjør jobben sin i fysisk forstand. Det handler om den totale gjennomstrømming av verdier i samfunnet, etikken og moralen i det vi skal lære og lære bort. Men når lærte du sist noe om etikk i faget ditt under studiene – og at din kunnskap om det bidrar til å definere hvem du er? Det handler om lære seg å bli sensitiv, årvåken, oppmerksom, raus, forståelsesfull, ha et emosjonelt register å spille på – forstå vår egen kultur, hvor vi kommer fra og hvorfor vi er som vi er. 

Kunnskap er kilden til alt

Vi er alle enige om at kunnskap er kilden til fred på jord. Og at vi aldri kan få nok av det. Må vi ikke også derfor benytte denne 50-årsdagen til å se nærmere på hvordan vi skal håndtere de mykere verdiene i samfunnet, som innsikt, aksept, toleranse og nysgjerrighet, bare for å nevne noe? Kan du kjenne litt på følelsen av å ha fått karakteren seks i toleranse?

Gratulerer med dagen til oss alle for at vi bryr oss om mangfold, til de innspillene i samfunnet vi omfavner, nettopp fordi vi alle er litt forskjellige – og for at vi i Norge faktisk har rom for å jobbe videre med å anerkjenne hverandre for de menneskene vi er. Et teaterstykke jeg så for noen måneder siden minnet om at alt kan snu, og at nye fokus og fordommer kan dukke opp: som å oute hvite kvinner, 50 pluss. Det var et nytt perspektiv, verd å fundere på. Verden er skjør. Ta godt vare på hverandre.

Kanskje vil vi oppleve at 21. april vil bli Regnbuedagen og offisiell flaggdag. Det hadde vært noe. Den som lever får se.

Close