Digitalt overstimulert? Les flere bøker, og bruk tid hos bokhandelen - PLNTY | kulturmagasinet

Digitalt overstimulert? Les flere bøker, og bruk tid hos bokhandelen

Endeløs rulling nedover sider og det evig oppdaterte internett, fungerer som en metafor for menneskets utvikling i den digitale verden. Stimuli og informasjon strømmer inn i det uendelige. Bøker kan hjelpe, de gir rom for fokus og refleksjon.

 

Selv om også bøker er fylt med inspirasjon og informasjon, så har de noe internett sjeldent lykkes med å skape – dedikasjon, og en avslutting. Punktum!

En oppfordring om å lese mer er ikke bare pompøs dannelsesprofeti, det er først og fremst å hylle noe så sjeldent som å ta seg tid. Bøker setter en stopper for multitasking, gir rom for refleksjon, fantasi, kreativitet og lærdom. Ikke bare det, forskning viser at du blir et bedre menneske av å lese bøker.

Forlagene forsterker nettbutikkene sine. Det fører til store, økonomiske tap for bokhandlene, utalte sjefen for Tronsmo, Eva Stenlund Thorsen, til Kulturplot 19.mai 2020. Tronsmo bokhandel ble kåret til en av verdens 20 beste bokhandlere av Financial Times i 2021.

Empati gjennom bøker

Forfatter og professor ved Hamilton Collage, Suzanne Keen, argumenterer for dette i boken «Empathy and the novel». Keen mener at ved å identifisere seg med en fiktiv karakter, ulik fra en selv, så lærer vi å bedre forstå andre mennesker, deres valg og livssituasjon. Å lese bøker gjør oss mer empatiske, mindre egoistiske, og flinkere til å samarbeide.

Bli overrasket, bli inspirert, bli underholdt og utfordret, gå inn i en bokhandel uten å vite hva du skal ha. Ta deg tid, og kom ut igjen med et helt liv mellom hendene. Undertegnede tok med seg denne fra sitt besøk hos Schous Bøker – Arbeidernes Antikvariat.

Leser om ytringsfrihet og kanselleringskultur

I en sidegate ved Schous plass på Grunerløkka i Oslo, så finner den som ser opp – og ikke ned i mobiltelefonen – Arbeidernes Antikvariat. På skiltet utenfor står det Schous Bøker, og like innenfor, bak en rotete trepult og omkranset bøker, sitter Brage Aronsen, en av tre eiere av bokhandelen spesialisert på arbeiderlitteratur. Hva leser han for å bedre forstå andre mennesker?

Å lese bøker gjør oss mer empatiske, mindre egoistiske, og flinkere til å samarbeide

Akkurat nå? «Det er personlig» av Lisa Esohel Knudsen. Det er en bok om rasisme og ytringsfrihet, som forsøker å få rasismedebatten i norsk offentlighet tilbake på rett spor. Et forsvar for identitetspolitikken som verktøy i den antirasistiske kampen. Jeg tror mange, langt inn på norsk venstreside, vil se annerledes på debatten rundt ytringsfrihet, kanselleringskultur og identitetspolitikk etter å ha lest den.

Brage Aronsen er en av tre eiere av Arbeidernes Antikvariat spesialisert på arbeiderlitteratur. Hans budskap som en uavhengige bokhandler er klart: bruk oss eller mist oss.

Så hva nå?

Kjøp en bok! Bare ikke på internett, for da forsvinner halve poenget – å ta seg tid. (Andre halvdel være å bli et bedre menneske.) Å handle i en fysisk butikk er dessuten viktig for å beholde et levende og mangfoldig byliv. 

Tronsmo bokhandel ble kåret til en av verdens 20 beste bokhandlere av Financial Times i 2021

Fersk bransjestatistikk fra Forleggerforeningen viser at mens detaljhandelen for bøker har økt med 40 prosent, så har det fysiske boksalget gått ned med ca 10% i samme periode.  Økt boksalg på internett til tross: statistikken viser også hvordan omsetningen for hele bransjen, totalt sett og korrigert for prisstigning, har falt de siste ti årene.

I beste fall kan vi si at bokbransjen stagnerer. Særlig er dette en trussel for forhandlere uten store kjeder å støtte seg på.

Hvilken følelse er vel vakrere enn å lese siste setning på den siste siden av boken som har fulgt deg i dagevis, uker, måneder?

Bruk oss eller mist oss

Hvilken bokhandel du velger å tre inn i, er vel så viktig som hvilken bok du velger å ta med deg hjem. For å få ulike perspektiver, og dermed økt empati, trengs ulike fortellinger. Bestiller du en bok på internett, så er sjansen stor for at algoritmene anbefaler en bok på bakgrunn av det du alt er, og det du alt vet. Slikt blir det ikke nye perspektiver av. Det samme problemet, bare ikke like konsentrert, risikerer vi å støte på hos de større grossistkjedene.

Heldigvis finner vi fortsatt entusiaster og idealister i bokbransjen, blant uavhengige bokhandlere

Heldigvis, det er fortsatt mange igjen – entusiaster og idealister – slik som Arbeidernes Antikvariat, men også Tronsmo, Svovel Barnebokhandel, Sagene Bokhandel og Outland, for å nevne noen i Oslo-området. Sistnevnte har spesialisert seg på tegneserier, fantasy- og sci-fi-litteratur. Og det er det som er så flott med de uavhengige bokhandlerne, er at pådriverne er lidenskapelig opptatt av det de selger, og at hver butikk tilbyr noe helt unikt. 

For å få ulike perspektiver, og dermed økt empati, trengs ulike fortellinger. Bestiller du en bok på internett, så er sjansen stor for at algoritmene anbefaler en bok på bakgrunn av det du alt er, og det du alt vet.

Utenfor algoritmene

Brage Aronsen, som driver Arbeidernes Antikvariat og Plateselskapet.no, kommer med et klart budskap i en epost til PLNTY:

 Vi som driver uavhengige bokhandler gjør det jo fordi vi er lidenskapelig opptatt av litteratur, av de gode historiene, av glemte eller oversette juveler som byr på fantastiske leseropplevelser. Mange av bøkene vi selger vil du ikke finne på Internett, uansett hvor lenge du leter. Vi kan bidra med anbefalinger og tips ingen algoritmer kan matche. Men i likhet med alle andre gjør-det-selv-foretak driver vi etter et enkelt prinsipp: bruk oss eller mist oss. 

 

Close