Avvik og dissonans skaper harmoni mellom Unn Fahlstrøm og Åse Ljones - PLNTY | kulturmagasinet

Avvik og dissonans skaper harmoni mellom Unn Fahlstrøm og Åse Ljones

Linjer, snirkler, vertikale og horisontale. Abstrakt, ekspressivt og minimalistisk. I møte mellom Unn Fahlstrøm og Åse Ljones på House of Foundation i Moss, skjer spennende konfrontasjoner. Motsetninger som forsterker hverandre.

Tekstil kunst, tekstilkunst eller tekstilt kunsthåndverk? Det kan være utgangspunkt for en diskusjon rundt arbeidene til Unn Fahlstrøm og Åse Ljones. Fahlstrøm er billedkunstner som tidligere jobbet med videokunst, men bruker nå mesteparten av tiden på å lage arbeider av tekstile materialer. Åse Ljones er kunsthåndverker med tekstil som uttrykksform.  

Unn Fahlstrøms «Sort serie» består av tekstile arbeider der hun bruker hvit tråd som er spent over et svart oppspent lerret. «Sort serie 7 #2» (2021). Lin og håndspunnet silketråd på oppspent linduk. H. 190. B. 130.

Lett å tråkke feil

Å hoppe mellom ulike kunstuttrykk og teknikker er vanskelig og stiller krav til utøveren. Det er lett å tråkke feil. Forståelse for materialitet, teknikker og kunstnerisk tenking er ikke noe man lærer seg på kort tid. At en billedkunstner jobber innenfor det som tradisjonelt blir sett på som kunsthåndverkerens domene og kunsthåndverkeren som gjør tilsvarende motsatt, har resultert i mange mageplask. 

Billedkunstner Unn Fahlstrøm er den første i rekken som er invitert til å stille ut i ett år ved House of Foundation i Moss.

Ett kalenderår til hver kunstner

House of Foundation i Moss har i en femårsperiode valgt å gi fem kunstnere et kalenderår hver som utstillingsperiode. De kaller det en prosessuell utstilling. Billedkunstner Unn Fahlstrøm er den første i rekken som House of Foundation har invitert til dette utstillingskonseptet. 

Unn Fahlstrøm er billedkunstner, har tidligere jobbet med videokunst, men bruker mesteparten av tiden på tekstile materialer

Fahlstrøm åpnet perioden (14.08.2021-26.09.2021) med en separatutstilling der hun viste nye arbeider i «Sort serie». Etterpå har hun valgt å utstille egne verker sammen med andre utøveres kunst. Åse Ljones er den andre inviterte personen i dette prosessuelle utstillingsprosjektet. 

Åse Ljones er den andre inviterte personen i Fahlstrøms prosessuelle utstillingsår. Åse Ljones. Kurr (2019). Broderi på lin. H. 60. B. 60.

Komplekse strukturer, ulike uttrykk

Både Unn Fahlstrøm og Åse Ljones jobber med komplekse strukturer, men innenfor ulike uttrykksformer. Fahlstrøms arbeider er konstruert over vertikaler og horisontaler. Ljones, derimot, er opptatt av det organiske. 

Fahlstrøm er billedkunstner som tidligere jobbet med videokunst, men som nå egner mesteparten av tiden til å lage arbeider av tekstile materialer. «Sort serie 9 #1» (2021). Lin og håndspunnet silketråd på oppspent linduk. H. 130. B. 190.

Unn Fahlstrøm, Sort serie

Unn Fahlstrøms «Sort serie» består av tekstile arbeider der hun bruker hvit tråd som er spent over et svart oppspent lerret. Lengden på tråden og måten de krysser hverandre på, resulterer i forskjellige mønsteruttrykk. Det er repetisjon, men uten at formene repeteres. På denne utstillingen viser hun to arbeider. «Sort serie 7 #2» (2021) i stående format og «Sort serie 9 #1» (2021) i liggende format. Størrelsen er lik på begge – 130 og 190 centimeter. 

Åse Ljones har i perioder jobbet med fiskeskinn og gummi og vært vitne til å oppleve at verker gått i oppløsning

Utgangspunktet til serien er de horisontale linjene som et videobilde er bygget opp av. Men Fahlstrøm har ikke stoppet der. Hun har brutt det minimalistiske gjentakelses-mønsteret ved å addere vertikale linjer.

Åse Ljones er kunsthåndverker med tekstil som uttrykksform. Både Unn Fahlstrøm og Åse Ljones jobber med komplekse strukturer, men innenfor ulike uttrykksformer.

I Sort serie 7 #2 har Fahlstrøm også brutt TV-formatet ved å sette bildet på høykant. Verket er komponert over fire blokker som tar utgangspunkt i hver side av lerretets kanter. Ut fra disse oppleves linjene å gå mot midten som er svart og som kan leses som to forskjøvne rektangler. Men inni de fire blokkene er et univers av linjer som krysser hverandre. Både regelmessig og uregelmessig. I denne myriade av linjer oppstår et vibrato der blikket ønsker å dekode hendelsesforløpet. 

Fra venstre: Unn Fahlstrøm Sort serie 9 #1 (2021) og Åse Ljones Svev (2019).

Avvik og forskyvninger

Hennes andre verk, Sort serie 9 #1, har en tilsynelatende enklere komposisjon. Elementene er færre og trådens krysslinjer likeså. Samtidig har Fahlstrøm valgt å bruke korte strekk enkelte steder. I stedet for lange tråder er det paralleller med kort tråd. Vanskeligheten med å få disse til å samsvare i avstand mellom hverandre tenderer til forskyvninger. Disse små avvikene tilfører en dissonans som får hele bildet til å vibrere. Når den arkitektoniske stringensens forløp blir forstyrret blir også mottaket heftigere. En form for minimalistisk ekspresjonisme.  

Prosessuell utstilling på House of Foundation i Moss. Abstrakt, ekspressivt og minimalistisk. I møte mellom Unn Fahlstrøm og Åse Ljones skjer spennende konfrontasjoner. Åse Ljones «Svev» (2019) og Unn Fahlstrøm «Sort serie 7 #2» (2021).

Verker har gått i oppløsning

Åse Ljones har i snart 40 år utforsket tekstilens grenser. I perioder har hun jobbet med fiskeskinn og gummi. Ljones har vært vitne til å oppleve at verker gått i oppløsning da materialene ikke tåler tidens tann. 

Under Prosessuell viser Ljones fire arbeider – Kurr (2019), Skimmer (2021), Jordbrev (2021) og Svev (2019). Som Fahlstrøm jobber hun med tynn tråd på flater. Men hennes formspråk er organisk og innviklet. Med innviklet menes at mange av linjene vikles inn i hverandre som organismer.

Et bytte av kunsteriske roller slik kunstnerne her har gjort har mang en gang resultert i flerfoldige mageplask

Skimmer er en liggende, hvelvet oval med broderitråd i farger som lysegrønn, lyseblå og lys oker. Broderiet beveger seg som bølger over flaten der fargene avløser hverandre i varierende grad. Når man står foran verket kommer tittelen som en selvfølge. Bildet skimrer som lyset som treffer vannoverflaten på grunt vann under stekende sol. Å bevege seg rundt Skimmer fremkaller gode assosiasjoner. 

Åse Ljones. «Skimmer» (2021). Broderi på lin, finer, isopor og vatt. H. 122. B. 162.

Dissonans forsterker verkene

Det andre av Ljones verker som stikker seg ut er Svev (2019). Som forrige bilde er også dette lerretet spent over en flate med isopor og vatt. Den svake, buede formen gir verket en sterk tredimensjonal opplevelse. Den forsterkes ytterligere av de ovale formene som flyter over den broderte bakgrunn i hvit tråd over mørk bunn. I tillegg til strålende teknikk har Ljones en usedvanlig god forståelse for fargenes innbyrdes virkning på hverandre. Som hos Fahlstrøm forsterker dissonansene verkets iboende kraft.

Utstillingen Prosessuell på House of Foundation er åpen til 6. mars 2022.

 

Close