Ingrid Aarvik Berge maler i tekstil - PLNTY | kulturmagasinet

Ingrid Aarvik Berge maler i tekstil

Hun prøver å finne ut av hva som er sin greie. Om det er maleri, tekstil, musikk eller andre kunstformer. Å stå stille, er ikke personligheten til Ingrid Aarvik Berge. Både tanker og uttrykk er i konstant bevegelse. Vi har møtt henne midt i den kunstneriske prosessen. 

Ingrid krabber på gulvet. Vasser i hauger med stoffbiter i noe som aller mest ligner på kaos. Men det er alt annet enn ustrukturert. Om det er noen som har styring på prosessen så er det hun. Kunstneren som er vanskelig å sette i bås har leid seg inn på prosjektrom Helium. Verkstedet ligger i et gammelt industriområde et steinkast unna Gamlebyen, Fredrikstad. 

Å sette sammen en tekstilintarsia er en møysommelig prosess. Foto: Mats Linder

Berge Viser på Årsutstillingen 2021

Ingrid Aarvik Berge (1987) er for øyeblikket aktuell med verket Alces alces som vises under Norske Kunsthåndverkeres Årsutstillingen på Sørlandets Kunstmuseum. Når vi møter henne har hun anledning til å være fornøyd. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har nylig ervervet det utstilte verket. 

Alces alces er en del av en serie hun holdt på med en stund. Utgangspunktet er hvordan mennesket forholder seg til ville dyr og husdyr. Og hvilken rolle de fått i menneskets liv. – Det er mennesket som hele tiden regulerer naturen, selv om den er vill, poengterer hun. 

Ingrid sier at dyrets rolle er noe vi valgt, ikke dyret.

Det er noe som jeg tenker ganske mye på. Tankegrunnlaget kommer fra å ha bodd i skogen i Sverige noen år. Selve motivet kommer fra at hun deltatt på elgjakt. – Men jeg har ikke skutt noen dyr selv, men jeg har tatt jegerprøven. Ingrid stopper opp før neste setning. – Jeg fikk et annet syn etter hvert. Ingrid forklarer forskjellen mellom jaktkulturen som står sterkt, og det som hun er interessert i, som handler om å skaffe seg mat.     

Ingrid Aarvik Berges tekstilintarsia Alces alces ble ervervet av Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Vant Spellemannsprisen

Karrieren spriker i ulike retninger. Ingrid er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), med pågående Master i Medium- og materialbasert Kunst på KHiO. Musikken står også sterkt. Sammen med bandet Switch vant hun Spellemannprisen i kategorien Indie for en del år siden. På spørsmålet om hva som er drivkraften bak å skape er svaret kontant. 

– Det er noe som jeg har hele tiden. Samtidig så nevner hun ambivalensen. – Jeg har alltid lyst å drive med andre ting enn det jeg holder på med akkurat da. Det er egentlig ikke nok timer i døgnet for alt jeg ønsker å drive med. Men nå fokuserer jeg på kunsten. Og det elsker jeg jo å holde på med. 

Liker det håndverksmessige

For noen år siden var Ingrid Aarvik Berge assistenten til tekstilkunstner Inger Johanne Rasmussen. Etter kort tid fikk hun opp øynene for tekstil som kunstuttrykk. – Jeg liker veldig godt å gå inn i det håndverksmessige. Hun oversatte et maleri til tekstil og falt for det. – Det var veldig passende for mitt uttrykk. Årene på gårdsbruket har lagt grunnlaget for tematikken Ingrid jobber med nå, som menneskets påvirkning på naturen.  

Ingrid Aarvik Berge på prosjektrom Helium foran et av sine pågående prosjekter. Foto: Mats Linder

Kunstner med en rastløs sjel

Når man ser på alle kunstfelter Ingrid jobber innen får man inntrykk av at hun er en rastløs sjel. Likeså jobber hun vekselvis i Fredrikstad, Oslo og Vik i Sverige. Gårdsbruket i Sverige danner på en måte et trygt fundament for familien, som er mann, to små barn og Ingrid. Å bo i Fredrikstad gir henne masse kunstnerisk påfyll. Hun forklarer at livet er fylt med logistikk. – Jeg tror det har mye å si for det jeg lager. Det har impulser fra mange steder. 

Passage (Noctuidae). Intarsia, håndfarget og håndsydd filt. 2018. H. 40. B. 66. Foto: Mats Linder

Vi være en kunstner som pårivker

Ingrid mener at hun som kunstner kan påvirke andre i spørsmålet rundt biologisk mangfold og menneskets inngripen i naturen. – Jeg føler jeg har en annen erfaring enn hvis man bare bor i en by. En viktig årsak er at hun bor vekselvis på landet og i byen, og ser ulike forandringer og forskjeller. – Det er mye mer oppmerksomhet rundt det nå, og nevner samtidig dagens klimakrise. Hun er opptatt å få inn andre perspektiver i miljødebatten, og tenker da på kunstnerens blikk.   

Ingrid Aarvik Berges Feltarbeid / Field work ble utført 2021 og utstilt på Østlandsutstillingen samme år. Foto: Jens Hamran

Avgangseksamen på KHIO

For øyeblikket er Ingrid Aarvik Berge opptatt med å lage arbeider til avgangsutstillingen på Medium- og materialbasert Kunst på KHiO. Hun tenker at kanskje noe av det hun jobber med på Helium for øyeblikket kan bli en del av utstillingen. 

Close