Kronikk: Suksess i bedriften skapes i kaffesonen. Hvordan kan design hjelpe? - PLNTY | kulturmagasinet

Kronikk: Suksess i bedriften skapes i kaffesonen. Hvordan kan design hjelpe?

«Jobben» er ikke lenger et sted, men en tilstand. Arbeidsoppgavene kan utføres hvor som helst. Men når man fjerner de fysiske rammene rundt kontoret, oppstår ofte et vakuum. De aller fleste er enige i at pandemien medfører  endringer i måten vi jobber på.

KRONIKK: Hva er det som foregår i kaffesonen? spør kronikkforfatter og markedssjef i Fora Form, Pål Eid-Hvide.

Mange av problemstillingene er ikke nye. Diskusjon rundt grad av samhandling på kontoret har pågått lenge. Vakuumet er viktig å være bevisst, både for arbeidsgiver, arbeidstaker og for oss som bidrar til å designe møteplasser. Kulturen og tilliten som skapes i de sosiale sonene i bedriften blir kanskje nå mer viktig enn noen gang. Kompetanseoverføringen skjer nemlig i kaffesonen mellom avdelinger, ikke på Teams.

«Jobben» har fått en ny dimensjon etter pandemien. Mange ytrer ønske om fortsatt å jobbe fra andre steder enn kontoret. Hvordan kan arbeidsgivere gi sine medarbeidere gode sosiale soner på kontoret? spør Pål Eid-Hvide i Fora Form.

Hva er kontorets nye funksjon?

I 2016 hadde Google observert, som mange andre, at noen team jobbet bedre sammen og presterte bedre. Med sin store, mangfoldige organisasjon og enorm tilgang til metadata om hvem som jobbet sammen og hvordan, hadde de virkelig anledning til å finne ut hva som gjør at et team lykkes. 

Psylokogisk trygghet er kimen til suksess for virksomheter. Design kan bidra til å skape sonene der kunnskapsoverføring skjer

De kalte prosjektet «Aristoteles» etter den greske filosofen, hvis metode var å stille spørsmål. De undersøkte om like barn leker best, om ulike barn leker mest, om mange smarte folk sammen fungerte bedre enn en miks av folk med ulike evner. De koblet sammen menn, kvinner, livssyn, kulturer, etnisk bakgrunn – ja, alle tenkelige indikatorer og overvåket resultatene. 

God og gjennomtenkt design vil alltid fordre å være godt gjennomtenkt. Når det gjelder møbler må produsenten tenke over hvordan mennesker kommuniserer og hva slags kropsspråk som vil oppstå i møblet. Det påvirker hvordan mennesker oppfatter hverandre.

Google fant én ting som fører teamet til suksess

De smarte folkene lyktes ikke sammen, en miks hjalp heller ikke, mangfold, kun kvinner, bare menn, kun amerikanere eller unge og gamle samme lyktes heller ikke. Det var ingen rød tråd eller et mønster som gikk igjen. Eller?

Det Google fant ut var at det var én eneste ting som gjorde et team suksessfullt. Én ting som spilte en rolle, en viktigere rolle enn alle de andre. Og det er «psykologisk trygghet». Å føle seg sikker og trygg, kunne stole på de andre i teamet, si hva man mener, stille spørsmål, gi feedback og komme med forslag – uten fare for represalier eller bli latterliggjort – er det alle de suksessfulle teamene hadde til felles. Alt annet var irrelevant. 

Pål Eid-Hvide er forfatter av denne kronikken. Han er markedssjef hos den norske møbelprodusenten Fora Form og er opptatt av hvordan psykologisk trygghet på jobben kan omfavnes av gode soner der medarbeidere fullt ut kan kommunisere på en måte som reflekterer åpenhet og kreativitet.

Hva som er viktig for å prestere

Professor Amy Edmonton ved Harvard University er forsker og har gang på gang vist at psykologisk trygghet er avgjørende for å prestere, både som team og som individ. Hun nevner tre perspektiv som skal til for å tilrettelegge for psykologisk trygghet: for det første at oppgaven som skal utføres er en kilde til læring og utvikling, for det andre at ledere og de andre i teamet må tørre å være åpne, kunne vise egne svakheter – og til sist at man må være nysgjerrig på hverandre.

Møbler som favner og luner kan være positive for den gode samtalen på jobben. I fremtiden vil flere ønske å jobbe fra andre steder enn kontoret, og spørsmålet er om ikke god norsk design kan bidra til å skape gode sosiale soner på kontoret.

Tillit, trygghet og funksjonskrav til møbler

Også i norske bedrifter er man klar over at det er dette som skal til for å skape psykologisk trygghet og gode team. I en verden som endrer seg mer og fortere enn noen gang, ikke minst under en global pandemi hvor arbeidsplassen din er overalt og ingen steder, vil behovet for å tilrettelegge for psykologisk trygghet være enda viktigere. 

Miljøene som rommer kaffesonen kan være utstyrt med møbler som beskytter, samler folk og skaper kreativ stemning

Og, hvis vi setter det menneskelige samspill som et premiss til kontoret, endrer det også funksjonskravet til møblene og møteplassene. Man kan til og med si at norsk og nordisk design har et fortrinn fordi vi allerede har en åpen og inkluderende kultur. Sofaer, stoler og bord blir verktøy for å fremme kommunikasjon og ivareta bedriftens samspill. La meg ta noen eksempler på hvordan vi tenker.

Fora Form presenterer seg selv som et moderne språk og utformes like mye som en filosofi der metaforen om jordnær og stabil, om enn moderne og innovativ. Tanken er å skape en ramme om kompetanseoverføringen som skjer i kaffesonen.

Metaforen og det fysiske språket

I Fora Forms sofa Up, som er designet av Knudsen, Berg og Hindenes, sitter man ved siden av hverandre. Ved å legge armen på armlenet, vrir kroppene seg mot hverandre som likeverdige kolleger. Brukerne har et felles mål og ingen har forrang. Metaforen og den fysiske bevegelsen er at vi lener oss på hverandre eller til siden, og det kjennes trygt. Up lar en også sitte på ryggen av sofaen. Det forteller om høy grad av lekenhet og uformell kultur.

Mange i vår bransje har lenge hevdet at møteplasser, formelle og uformelle, er viktige for å skape en bedriftskultur preget av åpenhet og tillit. For å forstå hvor viktig formelle og uformelle møteplasser er, spurte vi høsten 2020 – midt i pandemien – 300 arbeidslivsledere om deres forhold til møteplasser og kontoret. Resultatet er at bortimot 7 av 10 opplever møteplassene som verdifulle for nettopp å bygge tillit, for effektiviteten og prestasjonene i bedriften.  

Hos Google oppdaget de at noen team jobbet bedre sammen og presterte bedre. Hva var det som bidro til det? «Psykologisk trygghet». Å føle seg sikker og trygg, kunne stole på de andre i teamet, si hva man mener, stille spørsmål, gi feedback og komme med forslag – uten fare for represalier eller bli latterliggjort. Det er nøkkelen.

Kaffesonen er der grunnlaget legges

Samtidig sier én av to norske arbeidstakere at de ønsker større grad av hjemmekontor og frihet til å bevege seg som de vil i fremtiden. I NHOs siste undersøkelse kan vi ane en fremtidig konflikt der ledelsen ønsker de ansatte tilbake på jobb i større grad enn de selv ønsker. Jeg tror design kan være med og lokke dem til kontoret.

Fremtidens arbeidsplass vil også være digital. Men de fysiske møtene, i rammer som er designet og tilrettelagt for å skape psykologisk trygghet og utfoldelse, åpenhet og tillit – som kaffesonen, vil antakelig i enda større grad være stedet der grunnlaget for suksessen i organisasjonen skjer.

 

Ukentlig publiserer PLNTY kronikker. Kronikk er en meningsytring som står for skribentens regning.

Close