Norway Designs for Living – eksportinitiativet 70 år etter - PLNTY | kulturmagasinet

Norway Designs for Living – eksportinitiativet 70 år etter

19. mai 1951 åpnet statsminister Einar Gerhardsen utstillingen «Norway Designs for Living» i Chicago. Målet med utstillingen var å bedre eksporten av norsk design og kunsthåndverk til USA. 

Salgsutstillingen var resultatet av et ambisiøst privat norsk eksportinitiativ og ble en frisk vitamininnsprøyting for norsk design og næringsliv. I dag lever initiativet videre i designforretningen Norway Designs.

Norsk eksport etter andre verdenskrig

Etter andre verdenskrig var Europas økonomi og samfunnsstruktur skakkjørt. De fleste land hadde behov for friskt kapital og import av varer. Men på grunn av handelsbalansen var måtte man rasjonere. Den amerikanske Marshallplanen ble etablert for å bidra til å bygge opp Europa. Men flere politiske føringer var bakt inn i tilbudene, som resulterte i langvarige bindinger.

En tilsvarende bolle til denne i keramikk, utført av Eva Haase og William Knutzen for Arnold Wiigs Fabrikker, ble vist på utstillingen i 1951. (Foto: Marianne Andreassen)

Prytz Kittilsen og Korsmo til USA

På grunn av den store utvandringen til USA hadde mange nordmenn slekt på andre siden Atlanterhavet. Å etablere et kulturelt samarbeid mellom landene var derfor naturlig. I 1949 reiste gullsmeddesigner Grete Prytz Kittelsen og ektemann Arne Korsmo til USA, hvor de ble kjent med kulturpersonligheter som Ray og Charles Eames, og direktør for designavdelingen ved Museum of Modern Art, Edgar Kaufmann Jr. 

Seksjonen Veggen og andre Bruksbo-møbler ble vist på utstillingen i 1951.

Salgsutstilling i Chicago

Oppholdet i USA var en viktig katalysator for Arne Korsmo. Vel hjemme i Norge i 1950 kontaktet han designgründeren Per Tannum. Sammen med Korsmos svoger Torolf Prytz planla de en salgsutstilling med norsk brukskunst i Chicago. Administrerende direktør i Norges Eksportråd Thor Brodtkorb anbefalte tiltaket og ønsket bistå i prosessen.

Rolf Heslands lenestol Metro var et viktig norsk møbel som ble vist på utstillingen i Chicago. Foto: Blomqvist.

Norge trenger å eksportere!

Den 28. november 1950 sendte Tannum og Prytz en invitasjon til norske produsenter: «Norge trenger å eksportere, skal vi kunne bedre levnadsstandarden og komme tilbake til mer «normale» leve- og arbeidsvilkår. Utover de store, kjente eksportgrener er det nye – som kommer til toppen – som kan hjelpe til å øke eksportinntektene og bedre handelsbalansen. Vi tror i dag at flere av oss har typer og kvaliteter som er verd å vise frem og som burde hevde seg i konkurransen.» 

Arne Korsmo, Per Tannum og Torolf Prytz planla en salgsutstillingen med norsk brukskunst i Chicago i 1951

Det var kort tid for de inviterte å ta stilling til utstillingen da svar var påkrevd innen 16. desember. På tross av kort betenkningstid valgte 96 bedrifter og utøvere å delta.

Monter med utstilte arbeider til William Knutzen under «Norway Designs for Living» i Chicago i 1951.

Strategisk å velge 17. mai

Utstillingen var planlagt til midten av mai 1951. Datoen var strategisk fordi de ønsket å bruke 17. mai i reklameøyemed. Samtidig var det to store halvårlige messer i Chicago – Merchandise Mart og Furniture Mart. 

Tanken var å tiltrekke seg oppkjøpere og agenter fordi utstillingsperioden sammenfalt med innkjøpsterminen til møbelvarehusenes høstsesong. «Norway Designs for Living» sin beliggenhet var ikke lenger unna enn at man kunne gå til både Merchandise Mart og Furniture Mart. Den 19. mai 1951 foretok statsminister Einar Gerhardsen og generalkonsul Sigurd Maseng åpningen av utstillingen. Pressedekningen var stor, derav tre TV-sendinger på hver rundt 30 minutter. 

Det var arkitekt og designer Arne Korsmo som sto bak omslagsdesignen til utstillingskatalogen.

En viktig markedsundersøkelse

I etterkant skrev Per Tannum at utstillingen i første omgang var en markedsundersøkelse. Likevel synes det som at deltakerne var fornøyde med tiltaket. Senere på året arbeidet styret videre med at Norway Designs for Living skulle få på plass en garantiavtale med Statens Eksportkredittkommisjon. 

Utstillingen som først var planlagt til tre uker ble til et permanent utsalgssted. Salgsutstillinger ble også arrangert i en rekke amerikanske byer. Allerede i desember 1951 fikk man til en avtale med det viktige varehuset Powers i Minneapolis. Senere fulgte flere initiativer i Midtvesten.

Statsminister Einar Gerhardsen åpnet statsminister Einar Gerhardsen utstillingen «Norway Designs for Living» i Chicago. Her blant annet med sin kone Werna.

Vanskelig å drive business «over there»

Til tross for stort engasjement og pågangsmot konkluderte styret senere at det var vanskelig å drive business «over there». I 1956 ble selskapets drift lagt ned og flesteparten av aksjene ble overdratt til Tannum AS. 

I 1957 åpnet Per Tannum interiørforretningen Norway Designs i Oslo. Den var tuftet på det samme grunnlaget som Norway Designs for Living – å selge norske designvarer. 

 

Close