4 om kreativitet: Rytmen fra mors hjerteslag, med Siv Hallgren - PLNTY | kulturmagasinet

4 om kreativitet: Rytmen fra mors hjerteslag, med Siv Hallgren

Status: Siv Hallgren, 56 år. Jobber i trauste staten. Er gift, mor og leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Arbeidet i Justisdepartementet og Arbeidstilsynet, og som politijurist i Asker og Bærum. Har drevet med musikk, revy, og tant og fjas. Kjent for å være en god taler, men å kalle det et kunstnerliv er kanskje litt vel ambisiøst.

– Musikk har jeg alltid forstått, sier Siv Hallgren og presiserer at rytmen er grunnleggende, helt fra mors hjerteslag. 

– Jeg hører det, og det virker på meg, men annen kunst, malerier og slikt, forsto jeg ikke. Så bestemte jeg meg for å oppleve mer, og nå har jeg en helt annen opplevelse av det. Med vilje og lyst kan man få mye ut av kunsten. I perioder av livet har musikken, og å synge, vært helt avgjørende for min mentale helse. Mennesket har mange sider, og jeg trives når jeg får opptre, i yrket mitt eller i det sosiale, sier hun. 

Som advokat opptrer man i retten, innenfor strenge rammer, så får man se hvordan man kan tøye de rammene.

– Dette er en hund etter mitt hjerte, sier jurist Siv Hallgren. – Jeg liker ofte ting som er litt groteske – slik som denne skulpturen av Ole Martin Skaug fra Hølen. Min mann synes den er skummel.

Var svært opptatt av revy

– Jeg ville gjort det bedre på videregående om jeg ikke var så opptatt av revy, men jeg ville lært mindre. Da jeg gikk på jussen, var det få fag som la opp til kreativitet, men omstendighetene rundt studentene ga stort spillerom slik som revy eller kor og orkester, som jeg tok del i. 

Hallgren mener kreativitet og nysgjerrighet alltid er viktig, og tror at dersom dette dyrkes best i fritidsaktiviteter og gjennom studentforeninger. Dermed er koronaen en trussel. 

– Vi er privilegerte og kan studere via internett, ja, men å studere er ikke bare det. Du skal vokse som menneske, og det gjør du ikke alene i en studenthybel. De beste studentene er nok en som er strukturert nok til å jobbe med fag på dagen, og drive med kreative aktiviteter på siden. Jeg har hørt at det er mulig å være strukturert og kreativ.

Ingen standup-er

Siv Hallgren er en ivrig taler. Noen kaller det stand-up, men det vil hun ha seg frabedt. Det er likevel en kreativ plattform.

– Den viktigste talen jeg holdt var i 1995 som ung politifullmektig. Jeg kom tilfeldigvis på bord med alle foredragsholderne og sjefene, og spurte om jeg kunne få takke for maten. De så urolig på meg, ga meg lov. Etter det har jeg holdt tale hvert år.

Hallgren tror humoren har vært viktig for å bli anerkjent i et mannsdominert miljø. Ikke mange kvinner som holder slike taler. Hun mener at du må tørre å dumme deg ut, tro på at du er god, og å ta plass. 

Siv Hallgren (56) er leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Hun tror på

Ta plass med humor

– Vokabularet mitt kommer fra at jeg er vokst opp med skarp konkurranse fra mine brødre, og jeg har fått lov til å utfolde meg i mange miljøer. Jeg var neppe planlagt av mine foreldre, og for å få oppmerksomhet måtte jeg gråte eller hyle. Lenge gråt jeg, før jeg forsto den makten en god formulering eller vittig kommentar, har.

Ta yrkesfag!

Siv Hallgren ser med bekymring på at kreative linjer og yrkesfag nedprioriteres. I Oslo har det vært et problem i mange år. Alle tror på studiespesialisering. Ta yrkesfag, oppfordrer hun, og legg heller opp til å bygge på senere. 

– Min sønn er tømrer, takk og lov. Han var en voksen lærling, og nå går han byggingeniør. Han snekrer for meg hele tiden, det er fantastisk. Alle foreldre bør sterkt oppfordre sine barn til å bli noe praktisk.

 

4 om kreativitet:

Dette er ett intervju i en serie på fire. Vi i PLNTY har snakket med hardtarbeidende damer om deres forhold til kunst og kreativitet, i arbeidslivet og privat. Flerfoldige rapporter viser viktighet av kunst og kultur i skolen, i arbeidslivet og om det at EQ (emosjonell quotent) stadig får større fokus i næringsliv og akademia. Les mer i PLNTY sitt trykte magasin som kommer i salg 6. mai. Toppbildet i hvert av intervjuene er en kollasj satt sammen av private fotografier fra intervjuobjektet selv.

Les også intervjuet med Christin Kristoffersen

Close