Kronikk: Norge trenger økt designeksport! - PLNTY | kulturmagasinet

Kronikk: Norge trenger økt designeksport!

Sirkulær økonomi og fokus på miljø er i vinden som aldri før, og det snakkes om bærekraft og problemet plastforurensing i et omfang som vi ikke har sett tidligere. Markedet for webinarer oversvømmes av tilbydere innenfor dette temaet. Men, gjør vi egentlig noe med problemet i praksis eller er dette bare noe som er greit å snakke om?

KRONIKK: Hadde offentlige og private innkjøpere så sterkt fokus på miljø som vi liker å tenke, hadde mulighetene for norsk designindustri vært store, skriver kornikkforfatter Svein-Erik Hjerpbakk i Nordic Comfort Products AS

Nordic Comfor Products (NCP) startet arbeidet med gjenbruk av plastavfall i 2016 og er i dag en av få og kanskje den eneste norske møbelprodusenten som kan tilby møbler til blant annet skoler og offentlige miljø basert på plastavfall fra lokal havbruksnæring. 

Offentlige innkjøpere må ha kompetanse

En stor andel av vår omsetning går til det offentlige i Norge, Sverige og Danmark, og vi er avhengig av at offentlige innkjøpere har nødvendig kompetanse for å kjøpe inn miljøvennlige produkter. Vi opplever et stort fokus på pris og ikke karbonavtrykk. 

En undersøkelse om grønne anskaffelser i Bodø Kommune, gjort gjennom en masteroppgave (Nikolajeva/Sørgård Hansen, 2020), viste at 24 % av anbud hensyntar miljø i tildelingskravet (mot 52 % i EU) og 76 % av anbudene hensyntar miljø i kvalifikasjonskravet (mot 25% i EU). 

Svein-Erik Hjerpbakk leder Nordic Comfort Products AS, et selskap som startet arbeidet med gjenbruk av plastavfall i 2016 og som i dag kan tilby møbler basert på plastavfall fra lokal havbruksnæring.

Pris viktigere enn bærekraft

Jeg skal være forsiktig med å generalisere markedet ut fra resultatene i Bodø, men resultatene viser at det gjerne snakkes om miljø innledningsvis, men når det kommer til faktiske innkjøp så er pris viktigere enn norsk bærekraftig design.

NCP dokumenterer miljøavtrykket gjennom å utarbeide EPD-er for produktene (Environmental Product Declaration). Med dette vises hva et produkt avgir i kg CO2 fra vugge til grav. En lokal, og ikke minst norsk verdikjede, styrker produktets EPD, og styrker også våre muligheter til å nå fram i konkurransen mot resten av verden.

Til tross for at Norge er en råvarenasjon omsetter norsk ferdigvare for 121 milliarder og engasjerer 60.000 ansatte i 7.700 bedrifter

Miljø er positivt fokus på nasjonale muligheter

Jeg vil framsette en påstand; hvis norske innkjøpere, både i offentlig og privat sektor, hadde hatt det fokus på miljø som vi liker å snakke om, så hadde det skapt helt nye muligheter for norsk designindustri. Dette gjelder for en norsk, miljøvennlig ferdigvareindustri som er under sterkt press fra lavprisimport fra Asia og Øst-Europa. 

Økt positivt fokus nasjonalt vil også fremme eksport av norske designprodukter, spesielt hvis vi kunne gjort som for eksempel danskene og benytte enhver anledning på film eller TV til å vise danske designmøbler. I Norge mangler vi dette fokuset, og er det snakk om design så er det gjerne dansk eller andre utenlandske designmøbler som vises.

I februar 2019 lanserte Nordic Comfort Products den Snøhetta-designede miljøstolen S-1500 på Stockholm Design Fair. Den fikk stor internasjonal oppmerksomhet for miljøaspektet.

Miljøstolen S-15000 fikk internasjonal publisitet

NCP deltar årlig på den internasjonale møbelmessa «Stockholm Furniture and Light Fair». I februar 2019 lanserte vi miljøstolen S-1500 på messa, og opplevde stor positiv internasjonal publisitet og interesse. Paradoksalt nok oppleves interessen for vårt fokus på lokale verdikjeder som større jo lenger unna man kommer Norge. 

Hadde norske innkjøpere i offentlig og privat sektor hatt fokus på miljø, så hadde det skapt helt nye muligheter for norsk designindustri.

Det er særdeles motiverende å oppleve at personer fra både San Fransisco og Paris trykker din hånd (før covid), og applauderer arbeidet som er gjort, spesielt med tanke på verdikjeden og gjenbruk av plast. Unge norske forbrukere har derimot et mye større miljøfokus enn det etablerte Norge.

Nordic Comfort Products startet arbeidet med gjenbruk av plastavfall i 2016. «Økt positivt fokus nasjonalt vil også fremme eksport av norske designprodukter, spesielt hvis vi kunne gjort som for eksempel danskene og benytte enhver anledning på film eller TV til å vise danske designmøbler,» skriver CEO Svein-Erik Hjerpbakk i denne kronikken.

Tallene 60.000 ansatte i 7.700 norske bedrifter kan øke

I Norge er eksporten dominert av råvareproduksjon. Til tross for dette omsetter norsk ferdigvare for 121 milliarder og engasjerer 60.000 ansatte i 7.700 bedrifter (Norsk Industri, 2021). I prosent av total eksport utgjør norsk ferdigvareeksport 55 millarder eller 6 %, mot Sveriges 240 milliarder eller 24 % (Nordisk Råd, 2013). 

Norsk ferdigvareproduksjon er stor, men kan bli mye større forutsatt at virkemiddelapparatet treffer bedre enn i dag, og at det legges mer til rette for en økt eksport gjennom et økende miljøfokus som må sies å være en megatrend i det internasjonale markedet. 

Dette må innebære incentiver for grønn industri, og sikre norsk innhold i offentlige bygg gjennom å øke kompetansen og miljøbevisstheten hos norske innkjøpere. Et nytt nasjonalt kompetansesenter som er under etablering i Oslo og Sykkylven, vil få stor betydning for internasjonaliseringsarbeidet ute i bedriftene og det å utvikle en bærekraftig norsk designindustri.

 

Ukentlig publiserer PLNTY kronikker. Kronikk er en meningsytring som står for skribentens regning.

 

Close