Kronikk: Brett opp ermene, det er slutt på oljen
! - PLNTY | kulturmagasinet

Kronikk: Brett opp ermene, det er slutt på oljen
!

Ove Rogne er møbelgründer og daglig leder i Northern

Norge har en stor utfordring. Norsk eksport fra andre næringer enn olje og gass må dobles innen 2040 for å opprettholde norsk velferd. Norsk designindustri kan bidra.

KRONIKK: Overskuddet i utenrikshandelen har falt dramatisk gjennom flere år. Eksportutviklingen er vesentlig dårligere enn i nabolandene våre og nesten alle andre av verdens industriland. Regjeringens nylig fremlagte perspektivmelding bør gi oss all grunn til å brette opp ermene for å få i gang nyskapningen i Norge fremover; Innen 2050 må det skapes én million nye jobber. Dette tilsvarer nesten 70 (!) nye jobber hver eneste dag. Og vi ligger langt bak, så langt.

Norsk designindustri og norsk design er i vinden som aldri før og eksporten øker. Med 70% eksportandel og kunder i over 50 land formidler vi vakre livsstilsprodukter av høy kvalitet.

Økning i eksport av norsk design

Norsk designindustri og norsk design er i vinden som aldri før og eksporten øker. Jeg har de siste 15 årene jobbet som CEO i det norske møbelmerket Northern, og også vi opplever vekst og særlig stor vekst i eksporten. Med 70 % eksportandel og kunder i over 50 land formidler vi vakre livsstilsprodukter av høy kvalitet til en verden også utenfor lille Norge. I fjor opplevde vi blant annet en markant økning på eksporten til Tyskland med over 80 %.

Ove Rogne er møbelgründer og daglig leder for Northern, et norsk møbelmerke som de siste 15 årene har fått bedre og bedre fotfeste i over 50 land. I 2020 økte eksporten til Tyskland med 80 %. Foto: Anne Andersen.

Dyktige naboland

Vi ser tendenser mot at nordmenn omfavner i stadig større grad norsk design og at stoltheten rundt norsk design er i ferd med å komme tilbake etter mange år med litt manglende tro på oss selv. Likevel er vi som nasjon ikke enda like flinke innen designprodukter eller designeksport som våre venner i våre naboland.

Norske forbrukere og arkitekter bruker i mindre grad norsk design enn danskene bruker dansk

Mens Danmark sin ferdigvareindustri står for nær 12 % av landets eksport og 20 % av deres innlandsproduksjon av møbler går til Norge, er vår tilsvarende eksport ca. 6 %. Norske forbrukere og arkitekter bruker i mindre grad norsk enn danskene gjør. Potensialet for norsk design er likevel stort. Vi vil med noen smarte grep og litt positiv tro på fremtiden og drahjelp fra forbrukere, innkjøpere og myndigheter kunne ta innpå nabolandene våre i tiden fremover.  

Få visste hvem belysningsdesigneren Birger Dahl var, men det forandres nå som flere av modellene hans er i nyproduksjon. Lampen «Birdy» er populær. På dette bildet ser vi blant annet pendelen «Dahl» i bakgrunnen.  

Den nordiske modellen og eksport av design

Norsk designeksport har et spesielt stort uutnyttet potensial. Nordisk design er i vinden som aldri før. Den nordiske modellen med trygge, tillitsbaserte samfunn med høy grad av innovasjonskraft og fokus på bærekraft appellerer til verden rundt oss. Norge oppfattes som en integrert del av Norden, og våre formgivere applauderes på lik linje med de fra landene rundt.

Vi lager solide, varige og vakre produkter som er det verden trenger. Skal vi lykkes med eksporten kreves det likevel at flere norske produsenter tør satse i utlandet. Vi må lage gode merkevarer og formidle historiene våre bedre. Og samarbeide tettere med hverandre på vei ut i verden.

Myndighetene og politikerne må bidra mer gjennom bedre eksportstøtteordninger, tiltak for eksportkompetanseheving og tilføring av risikokapital, slik våre gode naboland har bedre løsninger for. Vi kan nærmest bare kopiere det danske myndigheter allerede har etablert som vi jo vet fungerer godt. 

Lampen «Birdy» har fått sin renessanse i nyere tid. 50-talls designen til Birger Dahl er en viktig designarv som flere bør bli klar over. Ove Rogne mener museene bør stille ut en større bredde av vår stolte desinghistorie – men også samtidsdesign.

Nordmenn må omfavne norske designprodukter

Det er ingen tvil om at det er et komplekst spørsmål hvordan norsk designindustri skal utvikles for å bidra til å opprettholde vår velferd. Men hva kan vi, hver enkelt, så gjøre for å løfte norsk design her hjemme?

Norsk designeksport har et spesielt stort uutnyttet potensial. Nordisk design er i vinden som aldri før

Vi kan alle gjøre litt mer og påvirke andre til å gjøre mer. Rett og slett gjennom å kjøpe mere norsk når vi finner noe norsk som appellerer. Forhandlerne bør ta sjansen på å selge mer norsk. Norske formgivere og produsenter kan samarbeide tettere og løfte hverandre mer positivt frem.

Norsk designeksport har et spesielt stort uutnyttet potensial. Nordisk design er i vinden som aldri før. Den nordiske modellen med trygge, tillitsbaserte samfunn med høy grad av innovasjonskraft og fokus på bærekraft appellerer til verden rundt oss.

Museene bør stille ut designhistorie

Museene bør stille ut en større bredde av vår stolte designhistorie og samtidsdesign. Vi som produsenter må ta ansvar for å bygge kultur for bruk av norske produkter gjennom å skape spennende og relevante objekter. Vi må fornye oss selv enda mere med tanke på formspråk, innovativ teknologi og bærekraftig materialbruk.

Ikke minst bør offentlige bygg og private byggeprosjekter inkludere norsk design slik tilfellet er for norsk kunst. Det vinner alle på! Får vi til noe av dette fremover tror jeg vi kan se en ny storhetstid for norsk design i emning.

Kan vi ikke bare sette i gang da?! Vi har jo i grunnen ganske så dårlig tid.

 

Close