Et spørsmål om mineoritetsbakgrunn i kunstens representasjon - PLNTY | kulturmagasinet

Et spørsmål om mineoritetsbakgrunn i kunstens representasjon

Et spørsmål om kunstnere med mineoritetsbakgrunn er representert i nominasjonene til Lorck Schive Kunstpris er tema når Trondheim kunstmuseum inviterer til samtale om nettopp dette den 14. januar. 

Bakgrunnen for samtalen som vil strømmes fra Trondheim kunstmuseums Facebook-side, er at en aktuell problemstilling. Hvordan er kunstnere med mineoritetsbakgrunn representert i kunsten? Morgenbladets journalist Maria Lokna har pekt på at ingen av de nominerte til Lorck Schive Kunstpris 2021 har urbefolkning- eller mineoritetsbakgrunn. 

Nominert: Kira Wagner bryter opp den konstruerte sammenhengen mellom fotografi og erindring og viser hvor skapende synet kan være. Underlaget er ofte et hverdagslig snapshot som deles opp og bearbeides, hver del med forskjellig malerisk teknikk. Foto: Ignat Wiig.

Hemmelige nominasjoner til kunstprisen

Dette, satt i sammenheng med hvordan kandidatene til Lorck Schive Kunstpris blir nominert, stiller spørsmål om hvorvidt transparens vil bidra til større muligheter for representasjon av kunstnere med mineoritetsbakgrunn. 

Lorck Schive Kunstpris er en av Norges største kunstpriser. Hvilken bakgrunn de nominerte har står nå på agendaen.

Lorck Schive Kunstpris er en av Norges største kunstpriser, og spørsmål om transparens stilles nettopp fordi utvelgelsen av kunstnerne foregår gjennom hemmelige nominasjoner fra Statens stipendkomité, Trondheim kunstmuseum,  Norsk kuratorforening og Norsk kritikerlag.

Tori Wrånes fra Kristiansand har skapt seg et internasjonalt rennomé med sine installasjoner. Nå er hun en av fire nominerte til Lorch Schive kunstpris 2020. Foto: Tori Wrånes.

Ingen mineoritetsbakgrunn blant årets nominerte

De fire nominerte kunstnerne til Lorck Schive Kunstpris 2021 representerer på hver sin måte de spydspissen av norsk samtidskunst, og lager kunstverk som skal vises på utstillingen som åpner 20. mars 2021, eller også annethvert år, som prisen deles ut. I år vil det bli klart hvem som vinner førsteprisen: Mathias Faldbakken, Steinar Haga Kristensen, Kira Wagner eller Tori Wrånes. 

Kandidatene til Lorck Schive Kunstpris i 2019 var (f.v.) Gunvor Nervold Antonsen, Børre Sæthre, Torbjørn Rødland og Eline Mugaas.

Kandidatene til Lorch Schives kunstpris i 2019 var (f.v.) Gunvor Nervold Antonsen, Børre Sæthre, Torbjørn Rødland og Eline Mugaas.

En prestisjefylt pris 

Lorck Schive Kunstpris gir fire deltakere 150 000 kroner hver til å produsere sine kunstprosjekter, hvor deretter en internasjonal fagjury velger ut én prismottaker som mottar 500 000 kroner. Totalsummen på 1,1 millioner kroner er en stor sum sett i internasjonal sammenheng.

Spørsmålene som vil bli tatt opp i samtalen som strømmes i januar, er blant annet hvorfor mangfold og representasjon er så viktig i forhold til Lorck Schive Kunstpris. Hvordan kan transparens bidra til større muligheter for representasjon? 

Nominert i 2020 er også Steinar Haga Kristensen. Han komponerer ekspansive og komplekse installasjoner. Kristensen maner til overveldende opplevelser, han har prøvd seg på opera, og er ikke redd for fargen brun. Foto: Niklas Hart.

Ulemper med økt transparens

Videre spør arrangørene om det finnes eventuelle ulemper med økt transparens? Andre sentrale spørsmål som vil komme opp er kvalitetsbegrepet – og er det riktig å sette dette opp mot ideer om kvotering når det kommer til kunstnere med minoritetsbakgrunn?

Samtaledeltakere fra venstre: Michelle Tisdel, Tominga O’Donnel, Jeremie McGovan, Johan Börjesson, Sissel Lillebostad og moderator Azra Halilovic er klare for å diskutere representasjonen i kunsten den 14. januar.

Skal besvare spørsmål 

Tominga O’Donnel er førstekonservator i samtidskunst på Munchmuseet og har vært kurator for Munchmuseet i bevegelse (2016 – 2019), utdannet ved universitetet i Oxford med kuratorutdanning fra Royal College of Art i London.  Jeremie McGovan er kunstner og tidligere direktør på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Han har doktorgrad i kunsthistorie og -teori fra University of Edinburgh og har jobbet med internasjonal kunst, arkitektur og design.

Deltakerne som skal besvare disse spørsmålene er Tominga O’Donell, Jeremie McGowan, Michelle Tisdel, Sissel Lillebostad og Johan Börjesson.

Michelle Tisdel er forsker på kulturpolitikk, kulturarvproduksjon og kulturinstitusjoner. Hun har en doktorgrad i sosialantropologi fra Harvard University. Sissel Lillebostad er avdelingsleder ved Kunsthuset Kausbo, Hardanger og Voss museum. Hun har ledet kuratorutdanningen ved Kunst- og designhøyskolen i Bergen og er styremedlem i Lorck Schive og hustrus legat. Johan Börjesson er utdannet fil.mag i kunsthistorie ved Stockholms universitet og direktør i Trondheim Kunstmuseum. 

Matias Faldbakken har et skarpt og dissekerende blikk på samtiden. Han viser at kunst ikke opptrer alene men hele tiden forholder seg til kontekst og referanser. Dette er noe han også trekker inn i forfatterskapet, som bærer preg av et meddelsomt, tilgjengelig og overstadig språk.

Større muligheter for representasjon

Torsdag 14. januar vil de diskutere hvorvidt transparens kan bidra til større muligheter for representasjon, og om det finnes eventuelle ulemper ved økt transparens. Samtalen vil være i gang fra klokken 13.00 – 14.00 og strømmes fra Trondheim Kunstmuseums Facebook-side. 

Samtalen blir moderert av Azra Halilovic, som er utdannet ved NTNU og har en master i drama og teater. Foruten å være frilans scenekunster, har Azra en stilling i Trondheim kommune som mineoritetskonsulent og fast spaltist i Adresseavisa. 

Lorck Schive Kunstpris er et samarbeid mellom Christian Lorck Schive og hustrus legat og Trondheim kunstmuseum (TKM) og ble første gang utdelt i 2013.

Close