«Kunst bak glasset» er en stimulert og pandemisikker vindusutstilling - PLNTY | kulturmagasinet

«Kunst bak glasset» er en stimulert og pandemisikker vindusutstilling

Digitale visningsrom har krevd ny kompetanse og nye metoder for framvisning av kunst. Mye kan gå galt. Enklere blir dette ikke, «Kunst bak glasset» er en stimulert og pandemisikker vindusutstilling.

Det store internettet er fylt av reklame, og få kunstnere ville blitt fornøyde dersom deres verk ble forstyrret av kommersielle verdier. Henie Onstad var tidlig ute med en løsning som ivaretok denne problemstillingen, og ikke lenge etterpå, så kom det en til.

Viser innhold på egen plattform

– Vi skapte Art Channel for å vise innholdet vårt på en egen plattform heller enn Facebook. Slik fikk kunstnerne og kunsten stå alene, uten å drukne i støyen, sier Martine Hoff Jensen, kommunikasjonsrådgiver ved Henie Onstad Kunstsenter.

«As a museum we keep our promise to the public: to keep on presenting art», står det på Henie Onstad sin digitale Art Channel art.hok.no. Nettsiden tar den som vil gjennom utstillingen «New Visions». Gjennom fire filmepisoder vises over 200 fotografier, fra 31 nasjonale og internasjonale kunstnere. Disse skulle ha vært fysisk tilgjengelig for publikum fra februar til september 2020. 

Med midler fra stimuleringsordningen, som handler om å kjøpe arbeid fra norske kunstnere (og det umiddelbart), gikk museet til innkjøp av verk fra åtte norske kunstnere. En av dem er Espen Gleditsch (f. 1983). Tittelen på fotoet er «Drunken Satyr», 2017.

Satser hardt på formidling på nett

Siden 11. september har Henie Onstad igangsatt nok en pandemi-vennlig kunstfremføring. Med midler fra stimuleringsordningen, som handler om å kjøpe arbeid fra norske kunstnere og det umiddelbart, gikk museet til innkjøp av verk fra åtte norske kunstnere. Fire av disse verkene kan nå ses gjennom de store gulv-til-tak høye vinduene ved museets administrasjonsfløy.

«Kunst bak glasset» er en pandemivennlig og gratis utstilling på Henie Onstad Kunstsenter

– Vi satser hardt på formidling på nett gjennom vår egen Art Channel, men nå kan vi også lage en liten og koronatrygg vindusutstilling. Her viser vi de verkene som lar seg vise av de vi har kjøpt inn, sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter.

Tone Hansen er direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. – Nå kan vi også lage en liten og koronatrygg vindusutstilling. Her viser vi de verkene som lar seg vise av de vi har kjøpt inn, sier hun.

«Kunst bak glasset», en vindusutstilling

Verk av Anna Daniell, Espen Gleditsch, Morten Andenæs og Jorunn Hancke Øgstad utgjør vindusutstillingen «Kunst bak glasset», som er en pandemivennlig og gratis utstilling. Den kan enkelt kombineres med en kald søndagstur langs med Høvikodden i Sandvika utenfor Oslo. 

Inkluderingen i Henie Onstad-samlingen plasserer de nylig innkjøpte norske kunstnere i en historisk narrativ

– Det er viktig at kunsten er åpen og tilgjengelig, selv om kunstmuseet må holde utstillingssalene stengt. Flere som har lansert digitale betalingstilbud har gjort det veldig bra, men dette er ikke noe vi gjør for å tjene penger, sier kommunikasjonssjefen.

Installasjonen «William», 2018 er skapt av kunstneren Anna Daniell.

Nytt at kuratorer kun ser til Norge

I prosessen har Henie Onstads kuratorer vært på flere galleri- og studiobesøk hos kunstnere som er bosatt i Norge, og bare Norge. Det er nytt. Slik blir det når midlene øremerkes innkjøp av norsk kunst. 

– Dette er en flott ordning og den kan gjerne gjentas flere ganger, mener sjefskurator Caroline Ugelstad.

At det vil skje en permanent endring i andelen norsk kunst presentert på museet, tror hun derimot ikke. Ugelstad ønsker mangfold, og mener det er viktig at Henie Onstad er til stede både internasjonalt, nasjonalt, og lokalt.

Kurator ved Henie Onstad Kunstsenter, Caroline Uglestad mener stimuleringsordningen er en flott ordning som kan gjentas flere ganger.

Mer penger til innkjøp!

Inkluderingen i Henie Onstad-samlingen plasserer disse norske kunstnere i en historisk narrativ. For å klare dette og være et visningsrom for utviklingen av kunst med stor K, så trengs det penger.

– Midler til innkjøp av kunst er ekstremt viktig for et fungerende museum, og denne ordningen har vist nettopp det. Det vil Henie Onstad museet gjerne være talskvinner for: Museene trenger penger til innkjøp, ikke bare administrasjon og utstillinger! 

For at kunst skal kjøps, må kunst produseres. Ugelstad hadde likt å se ett nærere forhold mellom museer og kunstnere også i produksjonsprosessen. 

– Det er på bunnlinjen kunstnerne sliter. Museene kunne tatt en mer aktiv del i utformingen av norsk kunst dersom de fikk mulighet til å bevilge produksjonsmidler direkte til kunstnerne, sier Uglestad.

Close