Klima og bærekraft angår oss. Men hva har det med kultur å gjøre? - PLNTY | kulturmagasinet %

Klima og bærekraft angår oss. Men hva har det med kultur å gjøre?

Vi – alle – står overfor en kompleks og sammenfiltret utfordring som kan føre til store endringer i samfunnet slik vi er vant til det i løpet av de neste ti-tyve årene. Klima og bærekraft angår oss uansett hvor vi befinner oss i livet. Og det er lenge siden vi forstod at noen må gjøre noe. Men hva har klima med kultur å gjøre?

PLNTY meninger: Vibeke Koehler har vært opptatt av språk, mennesker, natur og historiefortelling hele livet. Hun leder organisasjonen Bærekraftige liv, kuraterer TEDx-program, er forfatter, redaktør og dramaturg. Bærekraftige liv er et nettverk av folk over hele landet som går sammen for å senke vårt økologiske fotavtrykk og øke livskvalitet.

Handler ikke kampen mot global oppvarming mest om lavere forbruk, å skru av lyset og ikke reise utenlands, og slutte med det meste annet som er morsomt og inspirerende?

Vibeke Koehler er daglig leder i organisasjonen Bærekraftige liv

Det grønne veikartet for kulturen

Kultursektoren har i god dugnadsånd allerede kastet seg over omstilling til mer bærekraftig drift. Det grønne veikartet for sektoren ble lansert i januar 2020, med stort fokus på å stille krav til leverandører, å kreve klimanøytrale scener og utstillingslokaler og føre klimaregnskap. Og dette er viktig. Klimagassutslipp må ned. Vi trenger målbare milepæler på veien til 1,5-graders-målet. Mange aktører har også satt i gang mer kreative tiltak som for eksempel å bygge mikrofonstativ av herreløs havplast. Selv midt i koronanedstengingen – eller, spesielt midt i nedstengingen, har mange funnet tid og rom til å utforske nye muligheter.

Ingen vil være en del av problemet

For alle vil leve i en bærekraftig verden. Ingen vil være en del av problemet. Ingen vil ødelegge verden og samfunnet og naturen. Hvordan kom vi da til det vippepunktet vi er på i dag? Det er lite tvil om at forbruks- og overflodssamfunnet er en hovedårsak, inkludert produktdesign som er laget for bruk-og-kast, og mote som skifter fire ganger i året.

Ordet kultur kommer av det latinske cultura, som betyr å dyrke, bearbeide eller pleie.

I dagligtalen snakker vi om kultur i forbindelse med tanke- kommunikasjons- og adferdsmønstre hos mennesker. Og i det vi regner som norsk kultur ligger både nærhet til naturen, dugnad og nøysomme valg ganske dypt i folkesjelen. Eller gjør det? I Norge må vi redusere nesten 90% av våre CO2-utslipp for å nå Paris-målene, sammenlignet med gjennomsnittlige 50% på verdensbasis. Da kan vi i hvert fall si at nøysomhet ikke lenger er det mest fremtredende trekket.

For alle vil leve i en bærekraftig verden. Ingen vil være en del av problemet. Ingen vil ødelegge verden og samfunnet og naturen. Hvordan kom vi da til det vippepunktet vi er på i dag? spør Vibeke Koehler, som blant annet bidrar til å skape gode nettverk og sosiale prosjekter i nabolag.

Kan redusere det økologiske fotavtrykket og samtidig øke livskvaliteten?

Ett av spørsmålene vi kan stille oss her vi sitter og drikker cava i boblebadet på vippepunktet av neste generasjons livsvilkår er: Kan vi klare å redusere det økologiske fotavtrykket vårt og faktisk øke livskvaliteten vår samtidig? I min verden er svaret et klart ja.

I det vi regner som norsk kultur ligger både nærhet til naturen, dugnad og nøysomme valg ganske dypt i folkesjelen. Eller gjør det?

Vi kan finne glede i fellesskap, relasjoner, deling, åpenhet, kulturopplevelser (alt som står på vent i dag), i bevisst bruk av naturen og faktisk også i nøysomhet. For mye avhenger av individuelle valg som blir tatt i stor skala, om og om igjen – det vil si, det som i stor grad utgjør kultur.

Vi kan finne glede i fellesskap, relasjoner, deling, åpenhet, kulturopplevelser (alt som står på vent i dag), i bevisst bruk av naturen og faktisk også i nøysomhet.

Kreativitet skaper de beste forutsetninger

Ordet kultur kommer av det latinske cultura, som betyr å dyrke, bearbeide eller pleie. Kan vi velge å kultivere, å dyrke, de individuelle valgene som kommer til å dytte oss i riktig retning, samtidig som vi bygger videre på de fellesskapene vi nå savner så sårt i den store, verdensomspennende koronadugnaden? Det krever at vi stiller krav og tar valg – men også at vi setter i gang og gjør det vi kan fra vårt eget ståsted, selv.

Og tenker strategisk om kulturendring.  Med all kreativiteten som finnes i mennesker har vi de beste forutsetningene for å skape en verden som er både bedre, grønnere og gøyere enn nå. Vi må innse at det er vi – alle – som er noen. Og til sammen betyr alle våre individuelle valg mye. De skaper kultur.

 

Close