Det går rundt og rundt for enkelte møbeldesignere - PLNTY | kulturmagasinet

Det går rundt og rundt for enkelte møbeldesignere

«Bærekraftige løsninger» for møbelbransjen legges bak oss. Nye begreper står i kø når vi går inn i en fremtid med mange endringer. Noen må belage seg på store forandringer. Så hva skjer – møbler blir software. Hvem går det mest rundt for?

– Allerede nå har vi rundet rundt 20 – 30 sykluser på våre produkter. 

Lars Urheim fra oljebyen Stavanger har utviklet det estetiske hyllesystemet Ope – bestående av kvadratiske plater som ikke møtes og dermed ser ut som de svever litt i løse luften. Møbelsystemet, som kan modelleres som hyller mot en vegg, som et frittstående møbel i rommet – en romdeler eller et sted der du oppbevarer bøker eller de gamle vinylplatene dine – utviklet han i sin tid med Eirik Høvik Helgesen. 

– Vi lever i en verden der bortimot 100 prosent av økonomien fortsatt baserer seg på lineær vekst på ikke-fornybare ressurser, sier møbeldesigner Lars Urheim. Her med teamet sitt i det nye selskapet Ogoori som skal drive regenerativt.

Da de to slo hodene sammen for å lage møbler for fremtiden, var målet uttalt: «Å bli best i verden på bærekraftige løsninger for møbler». En litt naiv idé?

– Ikke så vanskelig, dessverre, sier Urheim som vil jobbe på tvers av den lineære vekstøkonomien og sikter mot et negativt miljøavtrykk.

– Klarer vi det kan vi kanskje hevde å være best i verden, men det er uansett ikke poenget. Dette er en «vennlig kappestrid» der alle vinner. Vi produsenter heier på hverandre i jakten på de gode løsningene.

Sammen med designer Eirik Høvik Helgesen utviklet Lars Urheim i sin tid hyllesystemet Ope. Urheim jobber på tvers av den lineære vekstøkonomien og sikter mot et negativt miljøavtrykk, noe som ifølge ham er enklere enn man tror.

Sirkulær økonomi og forbi

Lars Urheim har tatt det neste syvmilssteget alene, forbi begrep som «bærekraft» og har begynt å snakke om det vi ikke hadde hørt om for bare få år siden. Men termen «sirkulær økonomi» klang allerede bedre i ører som er lydhøre for grønn vekst:. Han forsvant nå langt inn i forskningens verden og Ope ble snart en brikke i forskningsarbeidet til CIRCit Norden. Nå har Urheim mottatt 4,6 millioner kroner fra Handelens miljøfond og Norges forskningsråd. De skal støtte og forske videre på prosjektet og materialet fra verdikjeden gjennom SINTEF.

Så hva skjer – møbler blir software. Hvem går det mest rundt for?

– Sirkulær økonomi er definitivt ikke et tilbakelagt stadium, men det er en løsning som forutsetter et økosystem i balanse. Sirkulær økonomi handler jo som bærekraft, om å opprettholde ‘status quo’. Men er det hva vi ønsker og trenger i dag? spør han og plasserer pekefingeren enda lenger inn i fremtiden. 

I kaptein Lars Urheims fremtidskikkert ser du plast. Han vil være med å tømme verdenshav og strender. Rydde opp og omforme plasten og bruke den om og om igjen.

Regenerativ – vi snakker opprydning

– Det er der regenerativitet kommer inn! Ordet henviser til latin og er beslektet med generativ, som gjelder forplantningen. Han snakker kort sagt om å tilbakeføre ødelagt natur.

Møbelprodusenten holder ingenting tilbake når han mener at vi har et økosystem som står på kanten av kollaps. Han forklarer gjerne: 

– Med 60 prosent tap av biomasse, høyere CO2-nivå i atmosfæren enn noen gang før og en akselererende utbygging av urørt natur, fungerer ikke likevektsprinsippet. Vi lever i en verden der bortimot 100 prosent av økonomien fortsatt baserer seg på lineær vekst på ikke-fornybare ressurser.

Nok å ta av. Med 60 prosent tap av biomasse, høyere CO2-nivå i atmosfæren enn noen gang før og en akselererende utbygging av urørt natur, fungerer ikke likevektsprinsippet. Råvaren finnes overalt i sjø og på land.

Bygd opp igjen med de same elementene

Det at produktet har vært gjennom 20 – 30 sykluser, forklarer Urheim med at møbelproduktet Ope er bygd opp, tatt ned igjen og bygd opp igjen med de samme elementene. Men ennå bestående av tradisjonelle materialer som MDF og plast. Vi skjønner at det går rundt. Og rundt. Og at det er dette som er meningen.

– Vi legger opp virksomheten vår til å være regenerativ. Vi har gjort mange utstillinger og events sjøl. Og driver med utleie av møbler til bedrifter. For hvorfor skal de binde opp egenkapital i møbler?

Det offentlige møter blant annet dette spørsmålet som kunde, med et arbeidsmiljø i stadig endring. Ope-elementene bygges og tilpasses behovet virksomheten har, ommøblering eller opp- og nedskalering. Og det skal brukes helt til deler av produktet må tas ut av sirkulasjon og eventuelt destrueres. Det vil Urheim ha kontroll på selv og tilbyr en tjenestemodell, som ifølge ham selv vil gi høyere ressursutnyttelse enn en salgsmodell.

– Vi legger opp virksomheten vår til å være regenerativ. Vi har gjort mange utstillinger og events sjøl. Og driver med utleie av møbler til bedrifter. For hvorfor skal de binde opp mye egenkapital i møbler?

Kun markedskrefter kan endre verden

– Det kun er markedskrefter som kan dytte verden i riktig retning! Urheim mener vi må klare å skape en sunn økonomi gjennom opprydning og tilbakeføring av ødelagt natur, og at markedskreftene er det kraftigste verktøyet. 

Vi har tatt ut for mange ikke-fornybare resurser så langt. Men ting skjer i markedsøkonomien. Mange virksomheter er for eksempel opptatt av – når de skal kjøpe hotellrom – at karbonavtrykket er lavt. Det samme gjelder for mat- eller møbelbransjen. Produkter og tjenester utvikles mer og mer for denne etterspørselen.

– Det er kun markedskrefter som kan dytte verden i riktig retning! Urheim mener vi må klare å skape en sunn økonomi gjennom opprydning og tilbakeføring av ødelagt natur, og at markedskreftene er det kraftigste verktøyet.

Plast i sikte!

I kaptein Lars Urheims fremtidskikkert ser du plast. Han vil være med å tømme verdenshav og strender. Rydde opp og gjenbruke søpla, få satt den i system, omforme plasten og bruke den om og om igjen. Og ved å bruke blokkjedeteknologi kan han implementere historiene fra oppryddingen og håpet om en renere verden inn i produktet for å gi det ekstra verdi. Sammen med utemøbelprodusenten Vestre og medgründer Rune Gaasø har de stiftet selskapet Ogoori som skal gjøre det mulig for alle å ta del i den store oppryddingen.

Det går rundt. Og rundt. Det er dette som er meningen.

– Plasten har en verdi som er unik, og det er historien den bærer i seg om opprydning, dugnadsinnsats og løsninger og håp for en renere klode som vil gi den merverdi. Overksuddet som Ogoori kan generere, skal reinvesteres i mer opprydding for å bidra til å skape den eksponentielle veksten i rehabilitering av ødelagt natur som planeten desperat trenger.

Kan de bli best i verden? – Det er uansett ikke poenget. Dette er en «vennlig kappestrid» der alle vinner. Vi produsenter heier på hverandre i jakten på de gode løsningene, sier Urheim. Her med team Ogoori.

Leier ut møbler som software

Designeren forteller at Ope allerede er i en gjenbrukssyklus. Slik kommer ingen av delene i systemet på avveie i naturen. Ope selges ikke lenger. Det leies ut. Og det leveres tjenester knyttet til det. For eksempel redesign av løsningen, oppdeling, ommøblering, flytting, og så videre. På denne måten behøver ikke virksomheten selv bruke krefter på å eie og administrere møbler.

– Tenk deg at møbler blir som softwaren du leier, avslutter Lars Urheim og beskriver dermed runddansen i plast fra råvare til destruksjon.

Close