Fuglevokteren: – Folket blir ikke hørt - PLNTY | kulturmagasinet

Fuglevokteren: – Folket blir ikke hørt

I blodrød drakt visualiserer Fuglevokteren fugleskriket: «Vindkraftutbygging må stanses». Kunstneren lar fagkunnskapen snakke, mens hun selv gjør vingespenn. 

Plnty snakker med kunstneren dagen etter at Politiet har varslet stenging av Haramsfjellet i Ålesund. Vindkraftutbyggerne gis ro i en hel måned til fjellsprengning – i haramsøyingenes eneste rekreasjonsområde. 

«Hvor blir det av Fuglevokteren?». Karin Augusta Nogva (44) er fra naboøya til Haramsfjellet, Flemsøy/Skuløy i Ålesund forholder seg til Grunnloven §112 – som sier at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og at naturens ressurser disponeres langsiktig.

Rett etter at nyheten slapp, var Karin Augusta Nogva (44) fra naboøya Flemsøy/Skuløy tilstede i fugledrakt under vindkraftmotstandernes fellesmarkering. 

– Når man bevokter fjell og natur, gjelder ikke tid. Du må bare stille. Dette går på bekostning av familie og alle rundt, sier hun.

Som kunstner lar Karin Augusta Nogva (44) fagkunnskapen snakke, selv står hun for det visuelle. Å slippe til fagfolk i kunsten er motsvar på hva hun mener mangler i det offentlige rom.

Stille fra toppen

Lokalbefolkningen føler en ulmende aggresjon og fortvilelse.

– Ettersom Staten ikke tar ansvar, vokser dette frem. Statsminister Erna Solberg setter bare inn politistyrker og stenger fjellet. Det er det fortvilende. Etter snart et halvt år med folkeaksjoner, blir du sliten av ikke å høre noe fra landets øverste leder. Det viser en total ignoranse overfor folket. Overtrampet ligger tilgjengelig på statsrådens bord med 14 feil og mangler. Mange har mistet tiltro til statsmaktene. Når du selv fra barnsben av har forholdt deg til lover og regler, og så innser at Staten kan komme og ødelegge det som er grunnverdiene i livet og framtiden din, da rakner det! Det er det nærmeste du kommer en krigshandling, for dem midt i det. Når folket prøver å gi beskjed, hører ingen etter. I stedet blir de fysisk holdt vekk med politimakt, sier hun. 

Rød dress, svart maske, spiss hatt og nebb. Kunstneren blir omgjort til Fuglevokteren.

Fuglevokteren reagerer kraftig på fjellstengningen.

– Grunnloven §112 – at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og at naturens ressurser disponeres langsiktig, følges ikke når aksjonistene ikke får overvåket fjellet. Som fuglevokter opplever jeg her et symbolsk ansvar. Gjennom kunsten skaper jeg da et gjenkjennelig visuelt ankringspunkt for folk, sier hun.

Med rød dress, svart maske, spiss hatt og nebb, blir kunstneren omgjort til Fuglevokteren. Vanligvis er det fuglene, ifølge sagn og fortellinger, som er varslere, men nå er hun varsler på vegne av fuglene som står i fare.

Rødlistet fugl

Med rød dress, svart maske, spiss hatt og nebb, blir kunstneren omgjort til Fuglevokteren. 

Vanligvis er det fuglene, ifølge sagn og fortellinger, som er varslere, men nå er hun varsler på vegne av fuglene som står i fare. 

– Det startet på Haramsøya. Det går veldig fort dette. Kunstnernavnet fikk jeg fra Facebook: «Hvor blir det av Fuglevokteren?» Navnet syntes jeg var så bra. Prosjektet har utviklet seg i takt med folkets opplevelse av vindkraftprosjektene – å bli kastet inn i noe og gjøre så godt en kan, sier hun. 

Hun er i ferd med å bli et nasjonalt symbol for all vindkraftmotstand.

– Jeg har opptrådt foran Stortinget og på Runde. Haramsfjellet er fuglenes matfat. Sammen med planene om å sette opp havturbiner, Havsul 1, utenfor Ona fyr, blir et vindkraftverk på Haramsfjellet et dødsstøt for Runde. Det blir bare å sette kryss over Norges tredje største fuglefjell på Rundefjellet. Slik henger økologien sammen, sier hun.

Karin Augusta Nogva jobber parallelt med andre kunstprosjekter. Fuglerommet, et rom på 55 kvadratmeter vises på Tou i Stavanger 17. september, før det blir med til Voss som festivalkunst.

Rødlistede fugler

Som kunstner lar hun fagkunnskapen snakke, selv står hun for det visuelle. Å slippe til fagfolk i kunsten er motsvar på hva hun mener mangler i det offentlige rom. Derfor er Alv Ottar Folkestad, samarbeidspartner. Han er pensjonert naturforvalter med 40 års erfaring. I Miljø-, transport og anleggsplanen-planen (MTA) fra Haram Vindkraft er navnet hans bak uttalelsene om alle fugleartene på Den Norske artslista fra 2003. På Haramsfjellet er mange arter rødlistet.

– Innen vindkraft har politikerne trenert fagkunnskapen – trolig fordi den svekker kapitalismen. Grønn politikk er ikke miljøvennlig når den nedbygger natur og ødelegger for den naturlige sirkulasjonen. Dette ser vi her hvor de vil bygge vindkraft midt i et naturfredet område med fugletrekk og fuglefjell, sier hun.

Den røde fuglen har tidligere skremt politiet og kongens vakt foran Slottet. Mens på Haramsfjellet ble hun dagen før dette intervjuet jaget av en journalist.

Jagd av en journalist

Den røde fuglen har tidligere skremt politiet og kongens vakt foran Slottet. Mens på Haramsfjellet ble hun dagen før dette intervjuet jaget av en journalist.

– Gjentatte ganger sa han, hardt og sint: «Gå vekk!». Han ville regissere, ikke reflektere virkeligheten. Men jeg var så inne i min performance, at hva han sa spilte ingen rolle. Jeg var kunstner da. Derfor sto jeg der videre, for det ville fuglen gjort. I alle fall ville den flydd tilbake gang på gang for å følge med, sier hun. 

Fuglenes mystikk vekker undring. En fugl er ikke bare en fugl.

Selv tror hun at hun blir angrepet dersom hun beveger seg over fjellet blant anleggsmaskiner.

– De hadde mistet fatningen, for entreprenøren har allerede mistet den overfor folk i turklær, sier hun om den betente konflikten.

Når det kommer til de store mediehusene, mener hun saken fremstilles uriktig.

– Alltid får utbygger og politi snakke, mens de som kjemper, blir stilt lettere spørsmål. Saken blir smålig framstilt og får ikke sin faktiske størrelse. Jeg tenker på Frøya som er helt knust av vindkraft. Her prøver heller lokalbefolkningen å vise det store bildet i sosiale medier selv, sier hun oppgitt. 

– I Fuglerommet kombinerer jeg informasjon fra engasjementet som fuglevokter ved å skape et rom dedikert til fuglene og økosystemet. Fuglenes mystikk vekker undring.

Fuglerommet

Parallelt jobber Nogva med andre kunstprosjekter. Fuglerommet, et rom på 55 kvadratmeter vises på Tou i Stavanger 17. september, før det blir med til Voss som festivalkunst. 

– I Fuglerommet kombinerer jeg informasjon fra engasjementet som fuglevokter ved å skape et rom dedikert til fuglene og økosystemet. Fuglenes mystikk vekker undring. Ambisjonen er å skape nysgjerrighet hos publikum til å sette seg inn i dette livet ved siden av menneskenes. En fugl er ikke bare en fugl. Musiker Lena Nymark lager komponiststykker av fuglelyder som sammensettes med intervju av ornitolog Folkestad, forteller hun.

– Skal jeg tro på at forvaltningen av naturverdiene blir ivaretatt, må media snakke folkets språk. Det jeg søker er helhetstanken bak avgjørelser og ikke minst åpenhet, sier Nogva.

Selv er kunstneren dypt berørt av problematikken som nå rammer øysamfunn og økologi. Hun ser en klar retning mot et demokrati i forfall. 

– Debatten i NRK var ikke balansert om vindkraft. De kranglet kun seg imellom, uten refleksjoner. Da skrek jeg forbannet ut over hvor dårlig vi blir forvaltet. Er dere ikke interesserte i hva som skjer med naturressursene? Er det ingen bremsespak her? Skal jeg tro på at forvaltningen av naturverdiene blir ivaretatt, må media snakke folkets språk. Den fjerde statsmakt må få den bestemmende makt i tale om nettopp det. Mange føler en ufattelig fortvilelse nå. Det jeg søker er helhetstanken bak avgjørelser og ikke minst åpenhet.

Close