Kunstneriske ytringer om Y-blokka eskalerer i omfang - PLNTY | kulturmagasinet

Kunstneriske ytringer om Y-blokka eskalerer i omfang

Ytringer som finnes men som aldri blir sett er en del arbeidet som pågår som en protest mot beslutningen om å rive av Y-blokka. Men også de som synes. På lørdag møtte folk frem ved regjeringskvartalet for å si sin mening, på søndag har Statsbygg fjernet dem. 

Som en reaksjon på Statsbyggs strenge ytringspolitikk i regjeringskvartalet, ble det planlagt en kunst- og ytringsaksjon foran Y-blokka i helgen via avleggergrupper til støttegruppene Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og Vern Y-blokka. 

Til tross for relativt intern spredning av budskapet hadde mange mennesker fått det med seg og hadde møtt frem lørdag for enten å bidra med budskap på veggen selv, eller for å overvære markeringen.

Budsjettforhandlinger starter 12. mai

Mange hadde funnet veien til rivegjerdet lørdag for å legge blomster og henge opp sin ytring i saken som går ut på å si nei til riving av viktig kunst- og kulturarv. Tirsdag 12. mai begynner budsjettforhandlingene om regjeringskvartalet i Stortinget. Oslo bystyre har snudd i rivesaken i tolvte time og er nå for bevaring.

Så tidlig som natt til mandag 4. mai hadde gatekunstneren CFSN hengt opp to kunstverk av Ellen de Vibe, plan- og byngingssjef gjennom 21 år. Verkene viser den tidligere byplansjefen i det hun blir båret vekk av politiet tirsdag 28. april mens hun protesterer mot rivning. Aksjonen varte i seks timer før den ble stanset av politiet. CFSNs verk ble fjernet tidlig mandag morgen. 

Gatekunstneren CFSN hang natt til mandag 4. mai opp dette verket til ære for tidligere byplandirektør Ellen de Vibe. Verket ble fjernet av Statsbygg mandag morgen og kunstneren vet ikke hvor verket befinner seg. Foto: Dan Petter Neegaard

Kjappe med å fjerne gatekunstverk

– Statsbygg eller hvem enn som fjerner verkene har vært veldig kjappe med å ta ned kunst som kommer til gjerdet, sier CFSN til Plnty. – Det er er spennende at denne saken engasjerer gatekunstnere av kjente profiler og andre kunstnere i den grad at vi er villige til å gjøre en innsats med kunstverk selv om verkene forsvinner.

Hvor CFSNs verker er blitt av, vet gatekunstneren ingenting om. 

Kunsteriske ytringer i alle former var presentert på riveveggen i løpet av helgen. Også Edens Hage (Arne Lindaas) kom tilbake som et prosjekt som tidligere er fjernet.

Kunsten har sterke meninger og budskap

– Kunsten har sterke meninger og budskap, det er symbolske motiv og kan vekke sterke reaksjoner og oppmerksomhet. Jeg mener Statsbygg burde tåle kunsten hvis de har så bastant rett i at Y blokka skal rives, sier CFSN.

Les Også:  I møte med den egne veggen

Natt til tirsdag 5. mai bidro gatekunsteren AFK med et verk av Picasso, også dette verket ble fjernet samme morgen. 

Natt til tirsdag 5. mai har gatekunstneren AFK vært foran Y-blokka og malt Picasso på byggegjerdet. Kunstneren har knapt gjort seg ferdig før Statsbygg har fjernet kunstverket. Foto: AFK.

Performance om knebling av ytringer

Fredag satt også demonstranter på vegne av Atelier Particular foran rivegjerdet, som i samarbeid med dansekunstner Helle Leraand har laget en performance som omtaler Statsbygg lave toleranse for ytringer om saken, en kommentar til fjerningen av blant annet AFKs kunst, som film. 

Samme fredag dukket også sirkus- og gjøglergruppa Stella Polaris Y-blokka opp i Akersgata, et besøk for å markere og vise antipati med planene om å rive dette omstridte bygget med Picasso-kunst, som er omfattet av en statlig reguleringsplan og ble besluttet revet i 2014. Også dette en særdeles rolig og kunstnerisk markering.  

Fredag i uken som gikk kom sirkus- og gjøglergruppen Stella Polaris fra Sandefjord i ens ærend for å ytre sin misnøye med rivevedtaket av Y-blokka.

Miljøbevegelsen Extinciton Rebellion appelerte

Extinciton Rebellion er en verdensomspennende miljøbevegelse som lørdag kveld også hadde funnet veien til Akersgata. Deres bidrag var en performance og appeller på stedet. 

Kledt i rødt fremførte Extinction Rebellion Norge en performance for å snakke om miljøspørsmålet i rivesaken av Y-blokka.

– Exctinction Rebellion krever at regjeringen og Stasbygg forteller sannheten om klimapåvirkningene ved å rive og bygge nytt og vi krever at dere venter med å rive til folket er presentert for denne sannheten fått lov til å ta del i avgjørelsen, sa appellanten. 

ProjektorPøblene kom sent men godt lørdag kveld og satte opp en projeksjon på baksiden av Høyblokka, ned mot Youngstorget. Foto: ProjektorPøblene

Lørdagens markeringer fjernet på søndag

Lørdagens markeringer er søndag formiddag fjernet av Statsbygg. Politiet var tilstede og så at alt gikk rolig for seg. Senere på kvelden dukket også ProjektorPøblene opp og kjørte en projektering på baksiden av Høyblokka ned mot Youngstorget med protestbudskap. 

I uken som gikk fikk Oslobiennalen og Støtteaksjon for å bevare Y-blokka avslag på en søknad om å bruke veggen som en kunstinformasjonsvegg. Oslobiennalen er et femårig, skiftende programmet med kunst i offentlige rom. Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa sa da at byggegjerdet strengt skal oppfattes som et gjerde som setter grenser mellom en bygge- og anleggsplass og de åpne områdene utenfor.

Close