Kunstneriske ytringer om Y-blokka eskalerer i omfang - PLNTY | kulturmagasinet

Kunstneriske ytringer om Y-blokka eskalerer i omfang

Ytringer som finnes men aldri blir sett er en del av arbeidet som pågår som en protest mot beslutningen om å rive Y-blokka. Men det finnes også de som synes. På lørdag møtte folk frem ved regjeringskvartalet for å si sin mening, på søndag hadde Statsbygg fjernet dem. 

Som en reaksjon på Statsbyggs strenge ytringspolitikk i regjeringskvartalet, ble det planlagt en kunst- og ytringsaksjon foran Y-blokka i helgen via avleggergrupper til støttegruppene Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og Vern Y-blokka. 

Til tross for relativt intern spredning av budskapet hadde mange mennesker fått det med seg og hadde møtt frem lørdag for enten å bidra med budskap på veggen selv, eller for å overvære markeringen.

Budsjettforhandlinger starter 12. mai

Mange hadde funnet veien til rivingsgjerdet lørdag for å legge ned blomster og henge opp sin ytring i saken, som går ut på å si nei til riving av viktig kunst- og kulturarv. Tirsdag 12. mai begynner budsjettforhandlingene om regjeringskvartalet i Stortinget. Oslo bystyre har snudd i rivesaken i tolvte time og er nå for bevaring.

Så tidlig som natt til mandag 4. mai hadde gatekunstneren CFSN hengt opp to kunstverk av Ellen de Vibe, plan- og bygningssjef gjennom 21 år. Verkene viser den tidligere byplansjefen idet hun blir båret vekk av politiet tirsdag 28. april mens hun protesterer mot riving. Aksjonen varte i seks timer før den ble stanset av politiet. CFSNs verk ble fjernet tidlig mandag morgen. 

Gatekunstneren CFSN hang natt til mandag 4. mai opp dette verket til ære for tidligere byplandirektør Ellen de Vibe. Verket ble fjernet av Statsbygg mandag morgen og kunstneren vet ikke hvor verket befinner seg. Foto: Dan Petter Neegaard.

Kjappe med å fjerne gatekunstverk

– Statsbygg eller hvem det enn er som fjerner verkene har vært veldig kjappe med å ta ned kunst som kommer til gjerdet, sier CFSN til Plnty. – Det er er spennende at denne saken engasjerer gatekunstnere av kjente profiler og andre kunstnere i den grad at vi er villige til å gjøre en innsats med kunstverk selv om verkene forsvinner.

Hvor CFSNs verker er blitt av, vet gatekunstneren ingenting om. 

Kunstneriske ytringer i alle former var presentert på rivingsveggen i løpet av helgen. Også Edens Hage (Arne Lindaas) kom tilbake, et prosjekt som tidligere er fjernet.

Kunst med sterke meninger og budskap

– Kunsten har sterke meninger og budskap, det er symbolske motiv og kan vekke sterke reaksjoner og oppmerksomhet. Jeg mener Statsbygg burde tåle kunsten hvis de har så bastant rett i at Y-blokka skal rives, sier CFSN.

Natt til tirsdag 5. mai bidro gatekunstneren AFK med et verk av Picasso, også dette verket ble fjernet samme morgen. 

Natt til tirsdag 5. mai har gatekunstneren AFK vært foran Y-blokka og malt Picasso på byggegjerdet. Kunstneren hadde knapt gjort seg ferdig før Statsbygg fjernet kunstverket. Foto: AFK.

Performance om knebling av ytringer

Fredag satt også demonstranter på vegne av Atelier Particular foran rivingsgjerdet. De har samarbeidet med dansekunstner Helle Leraand og har laget en performance som omtaler Statsbyggs lave toleranse for ytringer om saken, en kommentar til fjerningen av blant annet AFKs kunst, som film. 

Samme fredag dukket også sirkus- og gjøglergruppa Stella Polaris opp i Akersgata, et besøk for å markere og vise antipati mot planene om å rive dette omstridte bygget med Picasso-kunst, som er omfattet av en statlig reguleringsplan og ble besluttet revet i 2014. Også dette en særdeles rolig og kunstnerisk markering.  

Fredag i uken som gikk kom sirkus- og gjøglergruppen Stella Polaris fra Sandefjord i ens ærend for å ytre sin misnøye med rivevedtaket av Y-blokka.

Miljøbevegelsen Extinction Rebellion appellerte

Extinction Rebellion er en verdensomspennende miljøbevegelse som lørdag kveld også hadde funnet veien til Akersgata. Deres bidrag var en performance og appeller på stedet. 

Kledt i rødt fremførte Extinction Rebellion Norge en performance for å snakke om miljøspørsmålet i rivesaken av Y-blokka.

– Extinction Rebellion krever at regjeringen og Stasbygg forteller sannheten om klimapåvirkningene ved å rive og bygge nytt og vi krever at dere venter med å rive til folket er presentert for denne sannheten og har fått lov til å ta del i avgjørelsen, sa appellanten. 

ProjektorPøblene kom sent men godt lørdag kveld og satte opp en projeksjon på baksiden av Høyblokka, ned mot Youngstorget. Foto: ProjektorPøblene

Lørdagens markeringer fjernet på søndag

Lørdagens markeringer er søndag formiddag fjernet av Statsbygg. Politiet var tilstede og så til at alt gikk rolig for seg. Senere på kvelden dukket også ProjektorPøblene opp og kjørte en projektering på baksiden av Høyblokka ned mot Youngstorget med protestbudskap. 

I uken som gikk fikk Oslobiennalen og Støtteaksjon for å bevare Y-blokka avslag på en søknad om å bruke veggen som en kunstinformasjonsvegg. Oslobiennalen er et femårig, skiftende program med kunst i offentlige rom. Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa sa da at byggegjerdet strengt skal oppfattes som et gjerde som setter grenser mellom en bygg- og anleggsplass og de åpne områdene utenfor.

Close