AFKs Picasso-kunst umiddelbart fjernet av Statsbygg - PLNTY | kulturmagasinet

AFKs Picasso-kunst umiddelbart fjernet av Statsbygg

Foto: Adrian Bugge / www.yblokkfoto.no

Pablo Picasso med nedslått blikk og høyre hånd opp mot eksisterende planer og tanker om å rive Y-blokka. Gatekunstneren AFK, kjent fra Listhaug-maleriet våren 2018, har dukket opp i natten og ytret sin protest på rivegjerdet. Tidlig tirsdag morgen fjernet Statsbygg maleriet, som også avviste Oslobiennalens forslag om å bruke veggen til kunstopplysning.

I morgentimene tirsdag er AFK-maleriet «ryddet» og fjernet. Det er ikke første gang personlige ytringer på veggen eller nedlagte blomster – som et tegn på sorg over regjeringens beslutning om å fjerne et viktig kulturminne – fjernes etter få timer. 

Natt til tirsdag 5. mai har gatekunstneren AFK vært foran Y-blokka og malt Picasso på byggegjerdet. Kunstverket henger ikke lenge før Statsbygg har fjernet kunstverket. Foto: AFK.

AFK bekrefter å ha malt bildet

Til Aftenposten bekrefter den anonyme gatekunstneren AFK å ha malt bildet av Picasso, og sier videre at hadde det ikke vært for egen uvitenhet, hadde kunstneren vært med i kampen om å bevare Y-blokken for lenge siden. AFK sier videre til avisen at det også er uvitenhet som har ført til at bygget rives. 

Oslobiennalen er del av Oslo kommunes satsning på kunst i det offentlige rom. Sammen med Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ønsket de å lage en informasjonsvegg om Viksjø, Nesjar og Picasso og om kunst i offentlig rom på disse veggene. Her en privat utgave av «Edens hage» av Andreas Lindaas. Foto: Petter Løchstøer.

Vil sette opp et eget grafitti-gjærde

Ole G. Slyngstadli er daglig leder i Oslobiennalen, en del av Oslo kommunes satsning på kunst i det offentlige rom og han representerer Kulturetaten i Oslo. For ham er byggegjerdet et viktig sted for ytringer. Sammen med Støtteaksjon for å bevare Y-blokka hadde han sendt inn søknad om å gjøre gjerdet til en infovegg – en «gateavis» som skal fortelle historien om kunstnerne Viksjø, Nesjar og Picasso – og fungere som folkeopplysning om kunst i offentlig rom. Men fikk avslag av Statsbygg mandag 4. mai.

– De kunne jo valgt å beslutte at den veggen får leve sitt eget liv, for her er det så mange som har behov for å ytre seg.

Hanne Sophie Claussen, SFBYB

– Vi er jo en del av Oslo kommunes kulturetat, så vi er jo ikke interessert i å gjøre noe som ikke har fått tillatelse fra grunneier. Men i et hyggelig avslag fra Statsbyggs kommunikasjonssjef sto det ingenting om at de har tenkt å sette opp et nytt byggegjerde etter at riveperioden er over, som skal grafitti-dekoreres i neste byggetrinn. Slyngstadli refererer til et gjerde som angivelig skal stå i fire år og som det skal brukes millioner av kroner på for å kjøpe inn grafitti-dekor. 

Første påskedag i år fjernet Statsbygg blomster som folk hadde lagt ned i sorg og sympati over en kulturarv som nå forsvinner. Foto: Annicken Dedekam Råge

Hvem kan ytre seg og hvem kan sensurere?

«Siden de store byggegjerdene i regjeringskvartalet skal stå en tid, har Statsbygg prioritert å utvikle egne konsepter for gjerdene som skal bidra til et vennligere uttrykk samtidig som byggegjerdets funksjon ivaretas» sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i avslaget.

I påsken ble blomster som var lagt foran gjerdet og på plassen foran Y-blokka, fjernet 1. påskedag

Slyngstadli mener også diskusjonen om hvem som kan ytre seg eller hvem som skal fjerne ytringer på en vegg med ansikt ut mot det offentlige rom, på kommunens grunn, er en interessant juridisk diskusjon i denne sammenhengen.

Ytringer blir fjernet fra rivegjerdet foran Y-blokka. Hvem kan ytre seg og hvem kan sensurere? Ole G. Slyngstadli hadde et ønske sammen med Støtteaksjon for å bevare Y-blokka om å lage et kunst-informasjonsprosjekt her, men fikk avslag fra Statsbygg 4. mai. Foto: Tor Tveite.

Ingen tvil om hvem som har ansvar for byggeplassen

For videre i sitt e-post-svar til Oslobiennalen sier kommunikasjonsdirektør Aschim: «Søknaden gjelder bruk av et byggegjerde og det må vi dessverre si nei til. Byggegjerdet skal strengt oppfattes som et gjerde som setter grenser mellom en bygge – og anleggsplass  og de åpne områdene utenfor. Det skal heller ikke være tvil om hvem som har ansvaret for byggeplassen.»

Statsbygg rydder området langs byggegjerdet en gang i døgnet. I påsken ble blomster som var lagt foran gjerdet og på plassen foran Y-blokka, fjernet 1. påskedag. Andre ytringer som er hengt opp på veggen av privatpersoner er metodisk fjernet.

Ung og gammel, bygd og by opplever å bli sensurert på gjerdet foran Y-blokka, hvor det etterhvert har vært hengt opp mange ytringer. – Det er interessant jus å forstå hvem har rett til å sensurere meninger i det offentlige rom, sier Ole G. Slyngstadli, daglig leder i Oslobiennalen. Foto: Tone Dalen.

Maler veggen jevnt og trutt

Slyngstadli synes den raske og grundige fjerningen av AFK-maleriet vitner om at Statsbygg har en strategi som ligner på at ytringer her skal ties ihjel. Hanne Sophie Claussen er også skuffet på vegne av Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka (SFBYB) over avslaget. Hun kan fortelle at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kontaktet henne når folk har ytret seg på gjerdet, i den tro at Støtteaksjonen står bak.

Dette bildet beskriver en vakt som truer med reaksjoner mot en privat aksjonist den 17. april. Foto fra fotograf Adrian Bugges online utstilling  www.yblokkfoto.no.

– De kunne jo valgt å beslutte at den veggen får leve sitt eget liv, for her er det så mange som har behov for å ytre seg, sier hun. – I koronatiden, hvor demokratiet ikke fungerer som det skal i forhold til å ytre seg med aksjoner og så videre, kan dette være en fin måte å bruke veggen på. Isteden jobber Statsbygg og sliter og kriger for å holde alle ytringer borte. Nå står de jevnt og trutt og maler veggen hver dag, sier hun. 

Close