Rettsmøtet for Y-blokken skal avgjøre byggets fremtid - PLNTY | kulturmagasinet

Rettsmøtet for Y-blokken skal avgjøre byggets fremtid

Torsdag 26. og fredag 27. mars vil så langt stå i historien som de viktigste dagene i kampen om Y-blokken. Bygget er et viktig nasjonalt og internasjonalt kulturminne som har tatt plass i mange menneskers hjerter, som ikke minst faginstanser ønsker å bevare og regjeringen rive.

 

«Torsdag og fredag denne uken blir det holdt rettsmøte hvor spørsmålet om midlertidig forføyning for å stoppe rivingen av Y-blokka vil bli behandlet. Vinner Regjeringsadvokaten fram med sitt syn, kan rivingen starte», står det å lese på Fortidsminneforeningens sider. Rettsmøtet kan ses direkte her:

Utopi å saksøke staten

Å saksøke staten var utopisk også etter at Sivilombudsmannen besluttet å ikke behandle klagen fra Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening, Fortidsminneforeningen og Støtteaksjon for å bevare Y-blokka den 29. januar i år. Det sto på finansiering.

Den 21. februar ble igangsettelsestillatelse for riving av Y-blokken stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Siden dette har Statsbygg iverksatt forberedelser til riving av bygget.

Klare til å rive: 5. juli 2019 ga Oslo kommune ved Plan og bygningsetaten rammetillatelse for riving av Y-blokken. Etter flere runder med klage på vedtak, vil rettsmøtet den 27. og 28. mars avgjøre hvorvidt rivearbeidet kan fortsette. Foto Randi Jacobsen.

Oppunder 18000 privatpersoner 

Pådriverne i saken om å bevare Y-blokken gjennom seks år, og nesten 18000 privatpersoner som følger saken gjennom Facebook-gruppene Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og Vern Y-blokka var dypt skuffet. Men en anonym person bistår med å finansiere søksmålet mot Kommunal- og moderniserings-departementet.

Ifølge Gisle Løkken, leder i Norske Arkitekters Landsforbund ble et nitidig juridisk arbeid nedlagt da klagen til sivilombudsmannen ble sendt i januar 2020. Klagen samlet de formelle argumenter for at rivningsvedtaket er feil.

Fredag 6. mars inviterte NAL til morgenmøte i Arkitektenes hus for å fortelle hvorfor organisasjonen har engasjert seg i saken om Y-blokka. Her er en liten oppsummering fra NAL-president Gisle Løkken:

Publisert av Norske arkitekters landsforbund Fredag 6. mars 2020

Berit Reiss-Andersen engasjeres

Den 10. mars annonserer Klassekampen at Berit Reiss-Andersen er engasjert av Norske Arkitekters Landsforbund og Fortidsminneforeningen. En begjæring sendes Riksantikvaren for å få Y-blokken midlertidig fredet inntil søksmålet mot staten er avgjort. 

– Når et objekt med så stor verneverdi som dette, står i akutt fare for å bli utsatt for en uopprettelig skade, har Riksantikvaren etter kulturminne­loven myndighet til å vedta midlertidig fredning, sier Reiss-Andersen til avisen.

12. mars leverer Reiss-Andersen stevning mot staten til Oslo Tingrett på vegne av sine klienter. 

Torsdag og fredag denne uken blir det holdt rettsmøte hvor spørsmålet om midlertidig forføyning for å stoppe rivingen av Y-blokka vil bli behandlet. Her konkylietrappen inne i Y-blokken. Etterkommerne av Erling Viksjø fikk besøke bygget nylig. Foto: Mari Viksjø Grøstad.

Avgjørende dager

Torsdag 26. og fredag 27. mars blir avgjørende for motstanderne av å rive Y-blokken. 

– Etter disse to dagene skal retten bestemme om Y-blokka skal stå fram til retten får behandlet stevningen. Jeg kan ikke se annet enn at vi har en god sak, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen via sin Facebookside. 

Europa Nostra ble stiftet 29. november i Paris i 1963 og har som formål å engasjere seg i og drive lobbyvirksomhet for å bevare viktig kulturarv i hele Europa. Organisasjonen har mer enn 40 medlemsland. Y-blokken er blant Europas sju mest truede bygninger i dag.

Oppført på Europa Nostras 7ME-liste

Y-blokken har foruten motstand mot riving her hjemme, lenge vært innstilt til listen over Europa Nostras sju mest truede bygninger i Europa. Den 24. mars ble det klart at bygget er plassert på shortlist. 

– Oppføringen på 7ME er nok en bekreftelse på at Y-blokka er et internasjonalt viktig kulturminne, sier generalsekretæren og legger til at ICOMOS, UNESCO og Europa Nostra alle har uttrykt dette tydelig.

– Etter disse to dagene skal retten bestemme om Y-blokka skal stå fram til retten får behandlet stevningen. Jeg kan ikke se annet enn at vi har en god sak, sier Fortidsminneforeningens Ola H. Fjeldheim. 

– Oppføringen nå er klar beskjed til den norske regjeringen: La Y stå – den er viktig for hele Europa! Vi må se i øynene at det ikke er veldig mange kulturminner i Norge med internasjonal betydning. Y-blokka er en av disse få, sier han.

– Man river ikke en Picasso! Tidligere miljøvernminister Ola Elvestuen inntok podiet under Protestkonsert mot riving av Y-blokka torsdag 13. februar, som nylig avgått miljøvernminister i Solberg-regjeringen. Foto: Annicken Dedekam Råge

Fakkeltog og konsert-demonstrasjoner

2. januar gikk nærmere 2000 personer i fakkeltog fra Y-blokken til Stortinget. Den 29. januar demonstrerte elevene ved Edvard Munch videregående i Oslo mot å rive Y-blokken foran Stortinget. 

– Man river ikke en Picasso! 

Tidligere miljøvernminister Ola Elvestuen inntok podiet under Protestkonsert mot riving av Y-blokka torsdag 13. februar, som nylig avgått miljøvernminister i Solberg-regjeringen. I konserten deltok artister som Åse Kleveland, Lars Lillo Stenberg, Valentinerne, Stein Torleif Bjella og Kjartan Kristiansen og mange fler. Poeten Fredrik Høyer fremførte et dedikert dikt i Spoken Word-tradisjonen. 

La Y stå: Den 29. januar demonstrerte elevene ved Edvard Munch videregående i Oslo mot å rive Y-blokken foran Stortinget.

Fraråder staten å rive bygget

Statsbygg får sterk kritikk for ikke å slippe noen inn i bygget for å dokumentere det for ettertiden. Erling Viksjøs familie slapp inn med vakter. Faginstanser som Riksantikvaren, Byantikvaren, Oslo Plan- og bygningskontor og Sivilombudsmannen har alle rådet regjeringen mot å rive Y-blokka.

Close