Humla suser i Porsgrunn. På alle dine dataskjermer. - PLNTY | kulturmagasinet

Humla suser i Porsgrunn. På alle dine dataskjermer.

Det er eksklusivt, mikroskopisk og verdensomspennende. For å vise Kjetil Aschims forunderlige verker åpner Galleri Osebro i Porsgrunn gjerne dørene kun for deg. Men utstillingen er også digital. Dermed når den mange flere. Humla suser.

Interessen for insekter har gjenspeilet seg i Kjetil Aschims verker siden starten av 2000- tallet. Aschim har master i kunstfag på Kunsthøgskolen i Oslo med fagområde metall. Det relativt tunge materialet står i kontrast til de florlette dyrene som er hans største inspirasjonskilde. Men poenget er ikke at det skal ligne. 

– Insektet er bare et utgangspunkt, presiserer Aschim. Men når det gjelder årets satsing røper han likevel temaet allerede i tittelen. Utstillingen i Porsgrunn har han rett og slett kalt Humlebo. 

Insektenes hemmelige liv: Kjetil Aschim innrømmer at det er med en viss politisk appell han konsentrerer seg om insektene. Denne våren er det humla som skal hedres. Utstillingen Humlebo er å finne på Osebro i Porsgrunn.

Skjerm, og ingen myggnetting

Etter planen skulle det ikke bare summe i lokalene. Det skulle også vært stettglass og bobler. Heldigvis har Aschim ingen teknologiske sperrer. Selve åpningen av Humlebo valgte han å gjennomføre digitalt. Skal man se positivt på det, er en slik visning mer demokratisk, den kan nå flere og leve lenger. Allerede i flere år har kunstneren benyttet seg av fordelene ved sosiale medier med stor suksess. Nå får han brukt kunnskapen sin til fulle. 

Det finnes 35 ulike humlearter i Norge. 250 i verden for øvrig. 10% av disse er utrydningstuet. Kjetil Aschim ønsker ikke å være flue på veggen og bare se på hva som skjer. Via kunsten bevisstgjør han sitt publikum.

– Kunsten må til en hver tid følge hverdagen vår, sier han viser til en levende instagramkonto og en effektiv nettbutikk. Men går publikum via digital formidling glipp av den taktile opplevelsen?

Ut over våren skal Aschim jobbe fram en skulptur av en rødlistet damfrosk. Og selv om kunstneren liker småkryp, bli skulpturen 16 meter lang. 

Aschim kan si seg enig i dette, men ser også at hvis publikum har fått sansen for det han lager, da kommer sanseligheten i andre rekke. Større virkning har gjenkjennelse, estetikk og brukervennlighet. 

Insektsinteressen har alltid krøpet etter Aschims kunst. Den teknologiske og digitale interessen har også hjulpet ham fram. Det er ikke er nødvendig å utsette kunstutstillingen på Galleri Osebro, mener han. Lokalene åpnes etter behov fra 21. mars – 26. april. Ut over det summer alle insekter fritt på nett.

Tusenbein i makroperspektiv

Verk fra tidligere produksjoner viser at Kjetil Aschim har koplet kunst med funksjonalitet. 

– For det meste har det handlet om lys, presiserer han og peker på de pingvin-lignende konstruksjonene Mr Wallace og Mr Cooper, med hoder som lyser. Men ikke bare pingvinene har et lyst hode. Det Kjetil Aschim konsentrerer seg om er gjenbruksmaterialer og bærekraft. I tillegg liker han å jobbe stedsspesifikt og da med tanke på hvem verket skal appellere til og i hvilken sammenheng det skal fungere. Også her er han mer heldig enn mange av sine kolleger akkurat nå. 

Mr. Wallace: Lysende skulpturer har lenge vært Aschims kjennemerke.

– Finansieringen av to store skulpturer er i boks, informerer kunstneren. For ikke lenge siden, i 2018, ferdigstilte han en skolopender – populært kalt «tusenbein» – i  makroperspektiv, blant annet bestående av et konversert gravemaskinbelte. Skulpturen står nå på Sam Eyde videregående skole i Arendal. 

Makroperspektiv av mikroskopiske kryp er ikke nytt innen kunsten, men dette insektet er både blytungt og lekende lett.

Materialer av en Volkswagen boble

Ut over våren skal Aschim jobbe fram en skulptur av en rødlistet damfrosk. Og selv om kunstneren liker småkryp, bli skulpturen 16 meter lang. Denne skal etter hvert plasseres i Tvedestrand. 

– Hovedmaterialet her er en Volkswagen boble, røper Kjetil Aschim. På spørsmål om kunsten hans er politisk, tar han seg en liten pause og må formelig summe seg. 

– Ja, den er på en måte politisk. Det er viktig å vise arter som er utrydningstruet og gjøre folk oppmerksomme på at nytteverdien av disse dyrene ikke er proporsjonal med dyrets størrelse. 

Hjemmekontor: Virus eller ikke virus, grunnet to store utsmykkingsoppdrag har Aschims nok å ta seg til på hjemmekontoret, eller det vil si hjemmeverkstedet i Hønefoss.

Lar humla suse på din skjerm 

Igjen kommer Kjetil Aschim tilbake til humlas rolle. Hvor mange matvarer ville ikke forsvunnet hvis det ikke var for humlas hjelp med pollineringen? 

– Kunsten må til en hver tid følge hverdagen vår, sier Kjetil Aschim og viser til en levende instagramkonto.

I dette kan en se at ikke bare humlas form og estetikk påvirker Kjetil Aschim. Insektets mobilitet og nytteverdi er også inspirerende og kan leses som en pådriver bak kunstnerens satsing på digitalteknologi. For spesielt interesserte åpner Galleri Osebro dørene og gir eksklusive omvisninger til publikum en og en. Stort sett vil likevel lokalene være fysisk stengt.

Dyrene og insektene til Kjetil Aschim er gjerne laget av materiale som ellers skulle vært kastet. Skulpturene er gjerne truede dyr.

 

– Kunsten er der likevel, forsikrer Kjetil Aschim. – Ipader, mobiler eller datamaskiner er jo ikke utstyrt med myggnetting. Når du ikke kan komme til humla, flyr humla inn til deg.

Close