Ungdommer mot riving av Y-blokken – demonstrerte foran Stortinget - PLNTY | kulturmagasinet

Ungdommer mot riving av Y-blokken – demonstrerte foran Stortinget

Det at det ikke foreligger noen skikkelig redegjørelse for riving av Y-blokken med Picasso-kunst, opptar elevene ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Det har har fått dem til å demonstrere.

– Vi mener at dette er det beste arkitektoniske eksemplet vi har fra senmodernismen, spesifikt Y-blokka. Vi mener også at miljøaspektet er viktig. Vi unngår helst større utslipp om vi kan det. Vi har heller ikke lyst til å bruke mer av fellesskapets penger på å rive kulturarv sier Petter Støvring Yran. 

Han er elev ved design, kunst og arkitekturlinjen ved Edvard Munch videregående og leder for demonstrasjonen som ble gjennomført onsdag 29. januar foran Stortinget i Oslo. 

På design, kunst og arkitekturlinjen på Edvard Munch videregående i Oslo har elever laget en Y-utstilling. Tegneserien er laget av Tiril Hvidsand.

Lytt eller flytt

Under slagordet «Lytt eller flytt» og «Hva skal stå? – Y-blokka!», marsjerte elevene fra skolen i Ullevåsveien, hvor den nye Edvard Munch videregående skole flyttet inn høsten 2015. Vi snakker om den ærverdige gamle Statens håndverks- og kunstindusstriskole fra 1818, som ble innlemmet i Kunsthøyskolen (KHIO) i 1996. 

Vi har heller ikke lyst til å bruke mer av fellesskapets penger på å rive kulturarv

«Y-blokka er bygget for å stå i 2000 år, men politikere ønsker å rive den etter bare 50 fordi det går en vei under bygget!? Forstå det den som kan… Flytt heller veien! Eller bruk Y-blokka til noe annet enn departementskontorer!» står det i oppropet fra elevene.

Opplevelsen av at det ikke foreligger noen skikkelig redegjørelse for hvorfor riving av Y-blokken med Picasso-kunst er viktig i regjeringskvartalet, er det som opptar elevene ved Edvard Munch videregående skole i Oslo.

Sivilombudsmannen avslår klage

Samme dag som ungdommene demonstrerer i Oslo sentrum, kommer meldingen om at Sivilombudsmannen forholder seg til paragraf 4 i Sivilombudsmannsloven. Der står det at ombudsmannens område ikke omfatter «forhold som Stortinget har tatt standpunkt til» og betyr at de ikke gir medhold til å stanse riving. 

Elevenes engasjement ved Edvard Munch videregående skole i Oslo er stort for å bevare Y-blokken.

– Vi syntes det er dumt at sivilombudsmannen ikke ser verdien y-blokka har. Men samtidig syntes vi det er bedre at saken ligger i hendene til domstolene og ikke hos politikerene ettersom de tydelig ikke ser kulturverdiene til y-blokka, svarer initiativtakerne til demonstrasjonen.

«Innfallsvinkelen til de britiske sikkerhetsekspertene med MI5 i spissen har vært det stikk motsatte av det man har gått for i sikringen av regjeringskvartalet i Oslo.» Sitatet er av byantikvar Janne Wilberg.

Om man hadde hatt mer kunnskap

– Jeg er glad for at det nå er avklart at Sivilombudsmannen ikke vil gå inn i saken. Arbeidet med oppbyggingen av det nye regjeringskvartalet har pågått i mange år, og alle de argumentene som nå anføres mot riving Y-blokken har vært grundig vurdert, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en e-post til NRK på NRKs nettsider.

Forstår ikke hvorfor gamle Deichman fra omtrent samme tid skal ha en større kulturminneverdi enn Y-blokken

– Flere hadde blitt opptatt av bevaring om man hadde hatt mer kunnskap. Det er derfor vi engasjerer oss, vi kan mer. Generelt er det mangel på kunnskap om Y-blokka og historikken, sier Nora Sulemani, mobiliseringsansvarlig for demonstrasjonen.

Leder av demonstrasjonen, Petter Støvring Yran informerer forsamlingen om hva som skal skje.

Et grått bygg i byen

– Mange kan kanskje se bygget som kjedelig og grått ved første øyekast, og så har man kanskje ikke gått inn og sett på hvem som har laget dette. Det er jo faktisk Picasso som har tegnet kunsten på bygget og den var ment for Y-blokka. Det blir meningsløst å fjerne den, kunsten er endel av bygget, sier Hanna Hodnefjeld Korvald, promoteringsansvarlig for demonstrasjonen sammen med Paula Drage.

Picasso gråter. På Henie Onstad Kunstsenter i Bærum mener de det sier seg selv at et bygg med Pablo Picasso og Carl Nesjars kunst skal bevares uten kamp.

– Men er det så galt å rive, Y-blokken tar jo mye plass og sikt til for eksempel gamle Deichman bak. Blir det ikke en fin ny plass i byen når det nye regjeringskvartalet står ferdig?

– Jeg har sett de nye tegningene og et nytt bygg vil ta mye oppmerksomhet, sier Drage. Hun legger til at hun ikke forstår hvorfor eksempelvis gamle Deichman fra omtrent samme tid skal ha en større kulturminneverdi enn Y-blokken, til tross for at de er forskjellige stilmessig. Erling Viksjø fikk mange priser for bygget. 

Fra venstre: kontakt- og mobiliseringsansvarlig Nora Sulejmani, promoteringsansvarlige Hanna Hodnefjeld Korval og Paula Drage.

SV møtte ungdommene

Foran Stortinget møtte SV-politiker Freddy André Øvstegård elevenes demonstrasjon med følgende budskap: 

– SV har forsøkt å gjøre sitt for å forsøke å få stanse denne skandaløse rivingen av norsk kulturarv, som det en riving av Y-blokka vil være. Vi har foreslått i flere omganger på Stortinget, seinest før jul, å stanse prosjektet fordi dette handler om et bygg som skulle stå i 2000 år. Dette er spørsmål som dreier seg om kulturarv langt tilbake i tid. Da kan ikke vi ha en forhasta riving. 

Close