Dataspill er kunst. Ungdomskulturen er herved anerkjent. - PLNTY | kulturmagasinet

Dataspill er kunst. Ungdomskulturen er herved anerkjent.

Gjør dataspill deg apatisk og asosial? Å nei, mener Kulturdepartementet. De tar ungdomskulturen på alvor gjennom strategidokumentet «Spillerom». Med dataspillstrategi frem til 2022 omtales dataspill blant annet som kunst. I Oppdal kommune utlyses midler til utvikling av digitale prosjekter. Søkefristen er 1. desember.

– Dataspill er kunstuttrykk. De beste dataspillene lar oss se verden med nye øyne. Det kan gi unik innsikt i andres situasjon og det kan lære oss om oss selv, sier kulturminister Trine Skei Grande i strategimeldingen. Med denne satsningen har regjeringen friskmeldt dataspilling og oppfordrer til å ta en kikk bakenfor utgivelsene, på de kreative, iherdige og dyktige skaperne. 

Illustrasjonen og fotoet fra spillet Owlboy fra D-Pad Studio pryder Kulturdepartementets spillstrategi frem til 2020.

Innspill til «Spillerom»

Men det er ikke bare kunsten kulturministeren formulerer i dokumentet «Spillerom». Vanlig spilling, det å tre ut av denne verdenen og inn i en annen, et sted der man kan være sammen med andre og knytte sosiale bånd – eller å være et sted hvor man kan være seg selv – er også viktig anerkjennelse av dagens ungdomskultur. 

Detalj fra illustrasjonen som Simon Stafsnes Andersen fra D-Pad Studio har skapt.

Norsk filminstitutt, Kulturtanken, Medietilsynet, Virke Produsentforeningen, KANDU – Norsk dataungdom, Hyperion – norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser og regionale filmvirksomheter har kommet med viktige innspill til strategien.

Og i Oppdal kommune jakter de nå på aktiviteter som skal stimulere til denne delen av kulturlivet.

Frist 1. desember: Rådgiver Mariann Bjelle vil invitere spillutviklere og kunstnere til å søke på midler som utlyses til utvikling av digital kunst. Det er fint om det er fokus på jenter i produksjonen.

Oppdal deler ut hundre tusen kroner

Mariann Bjelle er rådgiver i kommunen, og kan fortelle at hundre tusen kroner nå skal fordeles på ett til tre prosjekter. Strategien «Spillerom» har bidratt til at dette er en kommune som ønsker å bruke penger på aktiviteter i de profesjonelle spillmiljøene. De ser enten etter spillutviklere, å bruke biblioteket som arena, eller kunstnere som kunne tenke seg å skape noe innen digital kunst.

Med satsningen «Spillerom» har regjeringen friskmeldt dataspilling og oppfordrer til å ta en kikk bakenfor utgivelsene, på de kreative, iherdige og dyktige skaperne.

– Vi håper at de kan tenke seg å skape prosjekter med ungdom der målsetningen er å gjøre ungdommer mer bevisst innen de digitale virkemidlene de bruker daglig. Hun nevner spill og sosiale medier som TicToc. Ungdommer produserer ting sjøl, men er ikke alltid bevisst formen. Det er veldig kjapt, alt de driver med.

For å sikre et variert tilbud av norske spill med høy kvalitet og gjennomslagskraft i det nasjonale og internasjonale markedet er det behov for videre vekst og utvikling i dataspillbransjen. Illustrasjon: Mitt barn Lebensborn, Teknopilot / Sarepta Studio, 2018

Åpen for søknader

Støtteordningen Oppdal kommune går ut med i miljøet er åpen. De ønsker å se hva slags søknader de får inn. Kommunen ønsker også å tilegne seg god nytte og erfaring gjennom å håndtere den økonomiske støtteordningen de nå har til rådighet. 

– Det er knyttet stigma til dataspill – skytespill er populært og har har lav terskel for deltakelse – hva tenker dere rundt dette?

– Ja, her ser man stor mestring og spenningsnivået er høyt. Kanskje dataspill en gang var utviklet for å skape gode aktører innen krig. Men noe annet vi ser, er at blant annet at det å være god i dataspill er etterspurt i næringslivet. Rekrutteringsfirmaer har begynt å etterspørre dataspillerfaring. 

– Historiefortelling er en viktig kompetanse. Dramaturgi – å kunne formulere seg eller det å kunne utvikle en tanke til en større idé. Vi tenger kompetanse fra mer bevisste produsenter som skaper klokere brukere, sier Bjelle. Her detalj av illustrasjon laget av Pode, Henchman & Goon, 2018.

Ønsker bevisste produsenter og klokere brukere

– Regjeringen skal de neste tre årene bidra til å løfte dataspill – som kulturuttrykk, næring og fritidsaktivitet. Hva slags kompetanse er viktig å ha når man søker midler til utvikling?

– Historiefortelling er en viktig kompetanse. Dramaturgi – å kunne formulere seg eller det å kunne utvikle en tanke til en større idé. Vi tenger kompetanse fra mer bevisste produsenter som skaper klokere brukere, sier Bjelle. Håpet er å kunne bidra til å utvikle prosjekter som er så store at de kan benyttes i skolen og på flere arenaer, som Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring.

Illustrasjon: Manuel Samuel, Perfectly Paranormal, 2016.

Satser på jenter

– Tenker man at en slik spillutvikling kan havne på det internasjonale markedet?

– Absolutt. Det er jo et stort marked – det er der markedet er. Angry Birds fra Finnland og Minecraft fra Sverige er eksempler på det. Det er typiske gutteromsprosjekter. Og når det ordet er brukt, så ønsker vi fokus på at jenter skal være involvert og med i de prosjektene som får støtte, sier Bjelle. 

Så å få jenter inn i det digitale er et satsningsområde. Rådgiveren understreker også at man fint kan bevege seg bort fra spill og jobbe seg dypere inn i det kunstneriske. Å bruke midler på digital kunst, er hun også for, og rådgiveren er spent på å se om kunstnere i fylket kommer til å søke.

Close