Når bokomslaget har litt å si - PLNTY | kulturmagasinet

Når bokomslaget har litt å si

Finnes det en perfekt bok? Et helt suverent bokomslag? En forside som både er estetisk, gir et hint om hva vi kan forvente mellom de to permene og som i tillegg får oss til å låne boka, eller helst også kjøpe den? Her får du Årets vakreste bok.

– Hva som oppleves som en vakker bok er helt subjektivt og individuelt. Dette sier prosjektansvarlig i for Årets vakreste bøker, Iwa N. Reiersen.

Hvert år arrangerer Grafill, bransjeorganisasjonen for design og illustrasjon, konkurransen Årets vakreste bøker, og priser utgis i flere kategorier. I hver kategori utdeles ett gull, ett sølv og to bronse-diplomer, og det er en konkurranse som strekker seg helt tilbake til 1933.

Årets jury består av Anne Schäffer, Carl Gürgens, Sunniva Sunde Krogseth, Rune Markhus og Hans Cogne, sier blant annet om vinneren at det er en lavmælt bok som vekker sterke følelser. Ikke minst vekker den et umiddelbart begjær etter å eie den.

En konkurranse for å øke bevisstheten

Konkurransen er ikke etablert kun i estetikkens tegn, men som Reiersen forklarer det; – For å fremme utgivelsen av bøker med høy kvalitet i form, funksjon og produksjon. og for å øke bevisstheten og forståelsen for funksjonelle og estetiske bøker både i fagmiljøer og hos det generelle publikum.

Vinnren, Line Bøhmer Løkken er billedkunstner, jobber med kunstbøker og tenker helhetlig produksjon.

I år var det Line Bøhmer Løkken som vant denne prisen. Fotokunstboken Immersed in Stone – Black Ice ble plukket ut nettopp på grunn av helhetsuttrykket. Utvelgelsen er basert på materialvalg og utforming korresponderer med innholdet. Bøhmer Løkken er billedkunstner, jobber med kunstbøker og tenker helhetlig produksjon. Ofte har hun stor frihet i prosessen fra idé, til gjennomføring, ja, helt frem til valget av trykket. Prisvinneren forklarer suksessen slik: 

– Enkle grep, som forsterker det du ønsker å formidle. 

Går inn i handlingen, noterer i margen

Er du en illustratør som får et oppdrag av andre, kreves en helt annen tilnærming. Liv Andrea Mosdøl ved Universitetet i Sørøst-Norge har jobbet som illustratør halve livet og vet hva et bokomslag må være: 

– Omslaget skal illustrere, underbygge handlingen boka, forklarer hun, men hun mener også at den ikke skal si for mye, og ikke på noen måte røpe det som kommer. Bare hinte. 

For å få til noe slikt, for å klare å sile essensen ut av historien, må illustratøren først lese manuset. Selv leser Mosdøl et manus rent fysisk. Med dette mener illustratøren at hun går inn i handlingen, noterer i margen, finner nøkkelord, skriver ned assosiasjoner, metaforer, symboler, fellesnevnere og tolkninger. Alt dette kan representerer det litterære innholdet. For hva handler historien egentlig om? Hva ligger bak? 

Sølvdiplom i åpen klasse gikk til Ulf Nilsen og Vibeke Luther O’Rourke, Crow Press, for boka A Poem av Steinar Opstad.

Lidenskapelig opptatt av håndverk og kvalitet

Det var boktrykker Arthur Nelson var initiativtaker til det som i dag er Årets vakreste bok. Etter læretid som boktrykker og setter hos Fabritius & Sønner i Kristiania, oppholdt han seg i mange år i USA. I 1920 flyttet han tilbake til Norge og startet eget trykkeri. Lidenskapelig opptatt av ekte håndverk og kvalitet, grunnla han tidsskriftet Norsk Trykk som skulle bli et viktig talerør for bransjen i Norge. Inspirert av amerikanske Fifty Books of the Year, foreslo han en lignende prisutdeling her til lands. Den fikk navnet De 10 vakreste bøker. 

– Omslaget skal illustrere, underbygge handlingen boka. Du som illustratør som får et oppdrag av andre, det kreves en helt annen tilnærming, sier Liv Andrea Mosdøl ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Når bokomslaget skal selge

Bak et vellykket bokomslag ligger det i første runde et innsalg av selve kunstneren. Deretter følger forhandlinger. For ja, Reiersen ved Grafill, har rett. Det visuelle er ekstremt viktig og kanskje til og med subjektivt, på en annen side spiller en rekke andre faktorer inn. Illustratørene får helt klart kunstneriske retningslinjer, men også økonomiske tak. 

– Det er alltid ulike budsjetter å forholde seg til, innrømmer Mosdøl som vet at noen forlag velger å gå forbi designeren og heller plukker bilder fra Scanpix, eller andre bildebanker. 

– Denne boken er et helstøpt visuelt og poetisk prosjekt. Boken er et eget univers hvor man dras inn i en kvinnes reise inn i Nordmarka hvor hun møter det ukjente. Boken er et samarbeid mellom tegner og skjønnlitterær forfatter, og fremstår som utradisjonell i grenseland mellom tegneserie og poetisk bildebok, sier juryen om vinneren i klassen tegneserier – illustrert av Tord Torpe.

Kutter i design og illustrasjon

Med 25 års erfaring i faget er det ikke vanskelig for Mosdøl å se når forlaget har kuttet på utgifter til design og illustrasjon. Det er stor synd og det skinner igjennom, mener hun og tror forlagene ikke sparer, men snarere taper på en slik prioritering. 

Faller valget i stedet på en profesjonell illustratør, vil de på en annen side ende opp med skreddersøm nøye tilpasset både selve produktet og den rette situasjonen. I tillegg tangerer bokomslaget med forfatterens smak og image. For det er ikke bare redaktøren som har ansvaret her. Forfatteren skal også ha et ord med i laget. 

– Hvis forfatteren ikke liker det ferdige resultatet, sitter illustratøren igjen med et såkalt skissehonorar. Dette betyr om lag halve prisen.  

Vinner av bokomslag voksen: En enkel idé gjennomført på en superelegant måte. Her går typografi og de få andre elementene opp i en høyere enhet. Bokstavrimet i tittelen og den direkte, nesten banale enkelheten gir bokomslaget en egen, skakk kvalitet, sier juryen om Aslak Gurholdts løsning.

Utvikler bildefortellinger

Ikke sjeldent har forfatteren sett noe han eller hun liker og ønsker seg noe i samme gate. På dette viset kan en spesiell stil spre seg og plutselig skal alle ha ett og samme navn hektet til sitt produkt. Utviklingen gjør at interessante illustratører kommer i skyggen. 

– Bak et vellykket bokomslag ligger det i første runde et innsalg av selve kunstneren, sier Liv Andrea Mosdøl.

På en annen side, kan det ser ut til at mange illustratører på et vis «tar igjen». De ønsker ikke lenger å kun jobbe med andres tekster, men skriver like godt hele historien selv. 

– Mange jobber mer mangfoldig og tverrfaglig og tar kontrollen over det helhetlige produktet, informerer Mosdøl. 

– Illustratøren har lest mye, vet hvordan en god historie skal fortelles og bruker jo også de samme narrative teknikkene når hun tegner. Vi kaller det en bildefortelling, sier Mosdøl.

Denne boken klarer å gjøre evolusjonshistorien både tilgjengelig og morsom. Gjennom naivistiske, lekne tegninger reiser vi fra mørket i tidens begynnelse til vår egen tid. Kaia Dahle Nyhus er både illustratør og forfatter av samme bok. Sølvdiplom i kategorien Skjønnlitterær bildebok.

Bøker som gjennomgår en totalvurdering 

– Helt konkret skal omslaget først og fremst beskytte boka, forklarer Liv Mosdøl og peker på omslagets primære oppgave. 

Veien fra dette praktiske mandatet til den estetiske effekten, er kronglete og lang. 

Bokkunstprisen gikk i år til forlaget Torpedo. Juryen sier: Oppmerksomheten viet til publisering i kunstfeltet her til lands har vært mer eller mindre ikke-eksisterende. Årets vinner har siden oppstarten i 2005 vært en av de viktigste pådriverne innen dette feltet – både som initiativtaker til arrangementer og utstillinger, utgiver og bokhandel. Steffen Kverneland fikk prisen i 2018.

Iwa N. Reiersen fra Grafill sier det slik: 

– Til utmerkelsen av Årets vakreste bok, gjennomgår bøkene en totalvurdering på tvers av alle kategoriene, hvor juryen legger vekt på helheten. Hun sier videre at juryen vurderer bokas helhet, overordnede konsept, grafisk design, illustrasjon, fotografi og typografi, innovasjon og originalitet. 

– Noen har sett, og bekrefter de grepene jeg har valgt, sier Line Bøhmer Løkken og håper at prisen kan synliggjøre boka for et bredere publikum.

Andre vurderingskriterier inkluderer trykkvalitet, omslag, innbinding og materialer. Det legges vekt på bestanddelene som valg av typografi, foto, illustrasjon, oppbygning, materialbruk, trykk, trykktekniske løsninger og kvalitet, samt det taktile ved utførelsen. Alle disse bestanddelene, i tett relasjon til konsept og idé, skal svare på problemstillingene som bokens tema legger til grunn. 

Årets vakreste bok-prisen gikk i 2019 til Line Bøhmer Løkken for kunstboken Immersed in Stone Black Ice.

Årets vakreste bok er:

I så måte er årets vinner av Årets vakreste bok, billedkunstner Line Bøhmer Løkken, overrasket over oppmerksomheten, men selvsagt også glad. 

– Noen har sett, og bekrefter de grepene jeg har valgt, som jeg har sett, sier hun og håper at prisen kan synliggjøre boka for et bredere publikum. Boka består av en lengre bildefrekvens, er en opplevelse for øye, men også for hendene – via papirets taktilitet, tyngde og størrelse. 

Og kanskje har Reiersen rett når hun sier at estetikk er en subjektiv sak, men likegyldig er den så absolutt ikke. Illustratør Liv Andrea Mosdøl får det siste ordet: 

– Det visuelle har en helt egen gjennomslagskraft!

Close