Friksjoner – kan hverdagsdrama bli god kommunikasjon? - PLNTY | kulturmagasinet

Friksjoner – kan hverdagsdrama bli god kommunikasjon?

Forsamlingen nikker anerkjennende. Grafisk designer og kunstner Cecilie Maurud Barstad forklarer de fremmøtte til installasjonen LOVE & Friction hvordan samlivet kan inneholde mange hverdagslige utfordringer. I hennes tilfelle er disse utfordringene blitt utstilling.

Er friksjoner det samme som å være uenig, er det videre noe så ubehagelig som å krangle – vekker friksjon følelser av uro? Kan det være at vi, i våre relasjoner – når vi blir godt kjent og kanskje har litt hastverk – glemmer å gi den andre parten hele konteksten i et budskap og bare overleverer et par ord, en del av en setning eller to bilder, og forventer at den andre skal forstå helheten? Kan frustrasjon skape friksjon?

– Folk kjenner seg igjen i hverdagsproblematikk som kommunikasjonsutfordringer. På Grafill står utstillingen «Love and friction» frem til 29. oktober.

Forflytter alt til den kreative prosessen

Gilles Jourdan og Cecilie Maurud Barstad er designerparet som har det mange ser på som drømmelivet; å kunne jobbe sammen med partneren sin, være sammen hele tiden, utvikle noe sammen og utenfor seg selv.

Selv forflytter de utviklingen i alt dette, til den kreative prosessen de jobber med. Utfordringene i dette forholdet, samlivet og samarbeidet er blitt til en utstilling på Grafill i Oslo, som står frem til 29. oktober. 

Fra kreativ utdanning henter man filosofikunnskap, psykologi og designtenking. Mange felter krysser hverandre når man er en kreativ utøver.

– Vi kunne jo for eksempel valgt temaer som ytringsfrihet eller miljø – bruke visuell kommunikasjon til å fortelle om noe som er viktig til mange, men «love and friction» ligger jo også veldig nært. Det er kanskje viktig å fortelle om noe som mange opplever, og det så jeg da jeg holdt tale på åpningen: mange nikket gjenkjennende til budskapet. Dette med friksjon er så sant, dette skjer jo hver eneste dag på hjemmebane. Selv bruker vi mye tid på å krangle om detaljer i vårt design eller ideer. 

– Det er også gjennom å forkaste ideer at kommunikasjonen eksisterer. Hvordan kan man være åpen for kritikk og se at det er konstruktivt?

Friksjon burde tolkes som noe positivt

Barstad mener at friksjon, i motsetning til hvordan mange setter et negativt fortegn til dette ordet, heller burde tolkes positivt, at det bidrar til at noe skjer. På den måten representerer friksjon i seg selv løsninger istedenfor det motsatte. Dette har designduoen hatt et ønske om å vise frem. Temaet «hjemmebane» har de jobbet med i en tidligere utstilling. Dermed blir også utstillingen personlig, i og med at de lever og jobber sammen. 

Det er ikke første gang Gilles og Cecilie bruker hjemmearenaen som eksempel på visuell kommunikasjon. De har brukt dette temaet i utstilling tidligere.

God forutsetning for å løse utfordringer

Galleriet i Rosenkrantzgate er delt i to deler av installasjonen Ambivalent. En typografisk vegg er malt på finérplater, skisser og materialer og verktøy som representerer prosessen fra ide til ferdig resultat, finner man her. Denne delen viser arbeidet bak et verk, som tilskueren ikke ser og ikke kjenner til. 

– Gjennom kreativ utdanning og å være vant med prosesser, har dere har god forutsetning og verktøy for å kunne håndtere friksjon?

– Ja, jeg tror det er en kjempefordel. Det å akseptere hvordan hjernen fungerer, hvordan vi analyserer ting, det er mye alle gjør men som man kanskje ikke tenker over. Vi må jo tenke over det for å bruke det til å lage en historie eller komme frem til konsepter, sier hun.

Kjærlighet og friksjon kan illustreres på mange måter. Gilles og Cecilie velger seg fargerike uttrykksmåter.

Henter mye kunnskap fra kreativ bakgrunn

Fra kreativ utdanning henter man filosofikunnskap, psykologi og designtenking, så mange felter krysser hverandre når man er en kreativ utøver.

– Det er nyttig i livet generelt. Med system og metoder faller ofte mye på plass, sier Barstad. Hun forklarer at når man gir hverandre litt tid til å forstå helheten i et oppdrag eller beskjed, blir alt klarere. 

– Selv om vi jobber med kommunikasjon, må jo vi også kommunisere alt vi har tenkt på. 

Det å forstå at det ligger en dyp prosess bak et ferdig resultat, liker de godt hos Grafill, som har stilt galleriet til disposisjon for utstillingen «LOVE and Friction».

4,6 millioner til visuell kommunikasjon

Daglig leder i Grafill, Lene Renneflott synes friksjon er spennende. Også kjærlighet. Hun synes stipendutstillingene i R21 bidrar med mye. 

– Særlig når vi har utstillinger som søker å vise hva prosess er. Ikke bare det ferdige produkt, sier hun.

Gilles Jourdan og Cecilie Maurud Barstad er designerparet som har det mange ser på som drømmejobben; å kunne jobbe sammen med partneren sin, være sammen hele tiden, utvikle noe sammen og utenfor seg selv.

Hvert år gir Grafill et stipend til visuell kommunikasjon. Gilles & Cecilie Studio søkte og mottok dette stipendet for et par år siden. Stipendmidlene går til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. I 2019 er hele 4,6 millioner kroner satt av for å finne veien til visuell kommunikasjon. Søkefristen for dette stipendet er 1. november.

Close