Ungt dansetalent tøyes til det ytterste - PLNTY | kulturmagasinet

Ungt dansetalent tøyes til det ytterste

Trening, svette og stadig tøying av talentet. Nasjonalballetten Ungs visjon er å ta pusten fra publikum med sitt dansetalent. Satsningen er en trampoline mot nasjonal og internasjonal suksess for unge lovende ballettdansere.

Tidligere reiste norske dansere til Sverige for å utdanne seg. I dag er det omvendt. Elis Rättari Nystrøm og Jonathan Olafsson er beviser på det. Dansere var de allerede som 15-åringer. Nå er de 20. Ballettskolen i Göteborg var deres andre hjem. Så var tiden inne for å avansere. Danse videre. 

– Det sto mellom Oslo og Stockholm, forklarer Elis, men egentlig var det ingenting å lure på. Læreren deres, Hector Almarales hadde anbefalt Norge. Dessuten, Oslo lå nærmere hjembyen Göteborg. 

Mest mulig dans: Jonathan Olafsson (20) og Elis Rättari Nystrøm (20) har vært dansekolleger siden tenårene. Da de planla sin karriere, valgte de Norge. Her får de som unge og lovede flere utfordringer, flere oppdrag og mer innpass.

Nasjonalballetten ung styrker rekrutteringen

Nasjonalballetten Ung ble etablert i 2015 og skapt for å styrke rekrutteringen til kompaniet ved Den norske opera og ballett. «Her skal det utvikles dansere med sterk kunstnerisk integritet», sier de på nettsidene sine. I kompaniet finner man 12 dansere, både norske og utenlandske. 

– Dette er en unik sjanse mener Elis Rättari Nystrøm. Utfordringene står i kø. Visjonen til Nasjonalballetten Ung er å ta pusten fra publikum med sitt dansetalent.

Fokuset er å hjelpe dem å utvikle sitt kunstneriske talent og bistå dem med å oppnå en profesjonell karriere ved å skape et solid grunnlag. De får også en mentor hver seg i Nasjonalballetten.

Den aller første forestillingen til Nasjonalballetten Ung ble nominert til Kritikerprisen I 2016

– Vi mener det er strategisk viktig å øke rekrutteringen og bedre opplæringen av yngre dansere, slik at nye medlemmer i kompaniet ikke bare vil kunne ivareta, men også utvikle Nasjonalballettens særskilte stil og repertoar, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen om satsningen. Det unge kompaniet hadde sin aller første forestilling i 2016, og da var det en stolt ballettsjef som uttalte seg til Aftenposten: 

– Dette er et av mine stolteste øyeblikk som ballettsjef.

Forestillinger og turnevirksomhet

Den aller første forestillingen til Nasjonalballetten Ung ble nominert til Kritikerprisen samme år. I tillegg til egne forestillinger og turnévirksomhet, medvirker kompaniet i Nasjonalballettens produksjoner. For øyeblikket er det assisterende ballettsjef Richard Suttie som leder kompaniet.

Splitt: Jonathan Olafsson er i nye svev. Som en del av Nationalballetten Ung, får han være med på flere turneer utenlands sammen med Den Norske Nationalballetten og en årlig turne i Norge.

Tar pusten fra publikum

Det norske utdanningsforløpet lokket de to unge danserne fra Sverige. Flere kolleger siktet mot nabolandet og en viktig årsak var Den norske kunsthøyskolens samarbeid med Den Norske Opera og Nationalballetten Ung. 

En slik ordning finnes ikke i Stockholm. De ungene guttene vet ikke riktig, men kanskje er Oslo enestående her? Uansett representerer kompaniet Ung en ny generasjon dansere. De er energiske, lekne og uttrykksfulle. Talentet er der, men må støttes, presses og tøyes. Det krever trening og svette. Svette og trening. Og ikke minst stadig nye forestillinger. 

Tidligere reiste norske dansere til Sverige for å utdanne seg. I dag er det omvendt. Jonathan Olafsson og Elis Rättari Nystrøm og er beviser på det.

– Nationalballetten Ung består i dag av 12 dansere, opplyser Elis og spoler tiden tilbake to år da de to guttene søkte og møtte på audition. 

– Dette er en unik sjanse mener den unge danseren. Utfordringene står i kø. Kompaniets visjon er å ta pusten fra publikum med sitt dansetalent. 

– Det sto mellom Oslo og Stockholm, forklarer Elis, men egentlig var det ingenting å lure på.

Og tøy …  helt tilbake

Arbeidsdagen begynner 09.30 og varer til 17.00. Når det øves det til spesielle forestillinger, deles gjerne dagen opp med en pause midt på. Morgenen begynner da kl.09.30 og varer til 14.00. Deretter er det gjerne forestilling fra 18.00 – 22.30. Elis sukker. 

For en tid siden var han sykemeldt. Da fikk han dansekarantene i hele seks uker. Seks uker virker lenge for en som gjerne vil ta fatt. Men han tok det som en mann. Han husker at han forsøkte å tenke at det ville gå fort til han var klar for dansegulvet igjen. Fort! 

Det verste ved sykemeldingen var at han nærmest var misunnelig på de andre. Elis får nesten vondt i hjertet av å tenke på hvordan han ikke kunne delta. Han sukker igjen. Nå trøster han seg med at han skal danse resten av livet. I alle fall til han blir 40! 

212 millioner til talenter i Norge

Jon G. Bernander er styreleder i Talent Norge as, et aksjeselskap med ideelt formål som har til intensjon å hjelpe unge talenter til en profesjonell karriere. Ifølge årsrapporten fra 2017 har organisasjonen vedtatt tildelinger på 80,8 millioner kroner og utløst 131,2 millioner fra private bidragsytere. Midlene er gått til 36 satsninger som innbefatter nærmere 500 talenter, og er utbetalinger som går over tre til fire år.  

Arbeidsdagen begynner 09.30 og varer til 17.00. Når det øves det til spesielle forestillinger, deles gjerne dagen opp med en pause midt på. Morgenen begynner da kl.09.30 og varer til 14.00. Deretter er det gjerne forestilling fra 18.00 – 22.30.

Uten denne organisasjonen hadde blant annet dette dansekompaniet ikke kunnet eksistere, og Elis og Jonathan og de ti andre ungdomsdanserne på operaen hadde måttet reise til Stockholm eller finne seg andre utdanningssteder. 

Talent Norge as ble stiftet samme år som Nasjonalballetten Ung av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten ved Kulturdepartementet, og finansierer talenter i mange kunsteriske grener, som blant annet dans, film, scene, litteratur og visuell kunst. 

Strekker seg: Stadige er det nye mål å strekke seg mot. Det mener 20 år gamle Elis Rättari Nystrøm fra Göteborg. Det største målet er i seg å danse mest mulig!

Dans, dans, dans hele livet

På veien til suksess må danserne ta vare på egen kropp. Danseinteressen er de imidlertid ikke redd for å miste. Spesielt motiverende er det når Nationalballetten faktisk velger en koreografi som åpner muligheten for at at danserne fra Ung kan være med. 

– På dette viset lærer vi mer og blir erfarne! 

Ikke bare får de være med på øvelser og forestillinger. Minst en gang i året reiser de rundt i Norge. I tillegg har de fått anledning til å danse i Madrid og Cannes. 

– Det finnes så mange mål å strekke seg mot som danser, mener Elis. De endres hele tiden. Hvis han skal plukke ut et mål, måtte det være å bli en selvstendig og god solist. De to svenske kollegene i Norge er likevel enige om en ting:

Det overordnede målet er å danse mest mulig. Og i Oslo får de sjansen til dette. Nationalballetten Ung er en trampoline til livet. Et liv med dans.

Close