Kulturen i naturen - PLNTY | kulturmagasinet

Kulturen i naturen

Norsk natur vekker stor interesse, ikke minst i utlandet. Mange kjøper seg kortvarige, sensasjonelle naturopplevelser. De reiser langt for å nå spektakulære mål. Hva kan vi egentlig om norsk friluftsliv? Boka «Norwegian Friluftsliv» gir deg basiskunnskapene du trenger for å ivareta kulturen i møte med naturen.

– Det handler om å formidle essensen av det norske friluftslivet. Basiskunnskapen om naturen, hvordan ferdes og overleve ute. Vår visjon er at de som oppsøker fjell, fjord og vidde skal sitte igjen med en sterkere tilknytning og en dypere forståelse for selve naturen. Det krever kompetente guider og turoperatører, sier en av fortatterne av boka «Norwegian Frilufsliv» Carsten G. Rolland. Boka ble utgitt i høst.

Carsten G. Rolland, Kolbjørn Rafoss, Herbert Zoglowek ved UIT og Annette R. Hofmann ved Ludwigsburg University of Education har skrevet om bærekraftig bruk av naturen.

Friluftsliv – et skandinavisk begrep 

Rolland er dosent på Idrettshøgskolen ved Norges arktiske universitet i Alta (UIT) og sammen med kollegene og professorene Herbert Zoglowek og Kolbjørn Rafoss, i tillegg til professor Annette R. Hofmann ved Ludwigsburg University of Education. Sammen har de skrevet boka  «Norwegian Friluftsliv – A Way of Living and Learning in Nature».

Egentlig er boka en fagbok som er beregnet på norske og internasjonale utdanninger innen veiledning og guiding i natur, men den vekker like stor interesse hos friluftsfolk. 

– Friluftsliv favner praksisen og basiskunnskapen rundt det å ferdes i naturen her. Engelske begreper som «outdoor life», «outdoor adventure» og «outdoor education» dekker bare deler av innholdet, sier Rolland.

LES OGSÅ: MØRKETID OG FILMOPPLEVELSER I EKSOTISKE TROMSØ. Den nordligste filmestivalen i verden byr på spennende kulturopplevelser ute og inne.

Overnatte ute til ulike årstider

Boken formidler basiskunnskap som hvordan du kan tenne bål, finne mat og tilberede den, eller hva det vil si å overnatte ute til ulike årstider. Ikke minst forklarer den hvordan man skal forlate en leirplass. Her finner vi også kunnskap og holdninger som er blitt en del av den norske allmennkunnskapen siden 50- og 60-tallet. 

Det bærekraftige friluftslivet forurenser eller belaster ikke naturen i stor grad. Vår visjon er minst mulig forbruk
– CARSTEN G. ROLLAND

– I internasjonal sammenheng oppfattes den norske friluftskulturen som spesiell på grunn av den juridiske forankringen i allemannsretten. I Skandinavia er det en selvfølge at befolkningen har tilgang og adgang til natur, sier professor Kolbjørn Rafoss.

Målet med boka er å bidra med kunnskap slik at veiledere, turguider og turistnæring kan møte den voksende naturturismen på en god og forsvarlig måte.

Kortvarige, sensasjonelle naturopplevelser: Et bærekraftlig friluftsliv krever kompetente guider og regulering av turiststrømmen.

Sterkt møte med ren natur

Men det er ikke bare enkelt å oversette til engelsk hva den skandinaviske friluftskulturen faktisk inneholder. Møtet med en ren og ganske uberørt natur kan være en sterk opplevelse i seg selv. Carsten G. Rolland beskriver at flere av de utenlandske studentene er overrasket over at man kan drikke vannet fra fjellbekker uten frykt for å bli forgiftet. 

Ved Idrettshøgskolen utdannes blant annet naturguider, og det var behovet for å vite mer om basisferdigheter i naturen og fokus for hva et forsvarlig friluftsliv er, som ble bokas utgangspunkt.

– Det bærekraftige friluftslivet forurenser eller belaster ikke naturen i stor grad. Vår visjon er minst mulig forbruk. Både med tanke på å belaste landskapet men også i forhold til turutstyr.  Naturen skal være tilgjengelig, et lavterskelprosjekt, presiserer Rolland. 

– Friluftsliv favner praksisen og basiskunnskapen rundt det å ferdes i naturen her. Engelske begreper som «outdoor life», «outdoor adventure» og «outdoor education» dekker bare deler av innholdet, sier medforfatter Carsten G. Rolland.

Bytte, låne, kjøpe brukt

Den Norske Turistforeningen omtaler i sitt magasin Fjell & Vidde at også nordmenn har et forbedringspotensial i måten vi bedriver friluftsliv på. I artikkelen «Miljøvett er lett» kan man lese at vårt forbruk av turutstyr og klær ligger på topp i verden. Men miljøbevisstheten er voksende hos den unge generasjonen av friluftsfolk. Artikkelen beskriver hvordan man kan låne klær og utstyr, kjøpe brukt eller benytte seg av byttedager som arrangeres over hele landet – som et ledd til å redusere unødvendig forbruk og kostnader rundt friluftslivet. 

En nær-naturen-opplevelse trenger ikke handle om det spektakulære
– KOLBJØRN RAFOSS

Flere av landets kommuner tilbyr også såkalte utstyrsbanker. Helt gratis, og på samme måte som man låner bøker, kan man kvittere ut skøyter, telt, ski og annet turutstyr for en periode.

Tid til mental omstilling

Kolbjørn Rafoss beskriver at det er en trend å kjøpe seg kortvarige, sensasjonelle naturopplevelser. Kanskje reiser man langt for å nå spektakulære mål. Summen blir forurensing, forbruk og kanskje lite av det naturen egentlig kan tilby. En nær-naturen-opplevelse trenger ikke handle om det spektakulære: 

Boka «Norwegian Friluftsliv – A Way of Living and Learning in Nature» er egentlig en fagbok beregnet på norske og internasjonale utdanninger innen veiledning og guiding i natur, men den vekker like stor interesse hos friluftsfolk.

Man bør tilbringe noen døgn ute for å gli inn i naturens frekvens og rytme. Mange opplever da en kroppslig og mental omstilling. Vårt prosjekt er å løfte opplevelsen, bevisstheten og engasjementet for naturen, sier han.

Forfatterne forklarer at det er vitenskapelig dokumentert at mennesker som er i nær kontakt med naturen også har et økt engasjement for naturbevaring og forvaltning. Men engasjementet er oftest sterkest i eget nærområde. 

Anbefaler små, lokale turoperatører

Ved å basere seg på små, lokale turoperatører og styrke deres kompetanse, kan man få en organisering av friluftsturisme der miljøengasjementet rundt driften er sterk. Det er derfor lokale turoperatører er positivt i et bærekraftig perspektiv, sier Rolland. 

«Norwegian Friluftsliv» tar utgangspunkt i det nordnorske landskapet. Dette er en region som har opplevd et enormt turist-trykk de seneste årene. Enkelte steder har populariteten blitt en belastning både for naturen og lokalsamfunnet. Lofoten og Nordkapp er eksempler på det.

LES OGSÅ: STOR KRAFT I DET SKJØRE I BÆRUM KUNSTHALL. Naturen og det forgjengelige er temaer som tre kunstnere tar opp i felles utstilling i Bærum Kunsthall.

Norsk natur vekker enorm interesse, ikke minst i utlandet. Mange kjøper seg kortvarige, sensasjonelle naturopplevelser. Hvilke basiskunnskaper trenger vi for å sette færrest mulig avtrykk i sårbar natur?

Ikke kostbart å ferdes i fri natur 

– Vi ser et tydelig behov for offentlig regulering av antall besøkende og tilrettelegging av basisfasiliteter. Ofte havner det økonomiske overskuddet hos det private næringsliv, mens det offentlige mangler ressurser til regulering. Noen kommuner har derfor startet en omstrukturering der kommunen får flere inntekter og samtidig tar styringen, sier Rafoss.

Samtidig er det et viktig prinsipp at det å ferdes i fri natur ikke skal være kostbart. Allemannsretten og lavterskeltilgangen til naturen må fortsatt stå sterkt, samtidig som en regulering er nødvendig, avrunder Rolland.

Close