Hundre kroner for en tanke - PLNTY | kulturmagasinet

Hundre kroner for en tanke

Himmel og helvete. Fjell og følelser. Disse kontrastene, begge fulle av energi. Bergets verdifulle mineraler. Skyer mettet av informasjon. Her lagres forbrukerens lengsler – vår tids nye kapital. 

Tekst: Marte Østmoe  Foto: Aage A. Mikalsen / Kunsthall Trondheim

Data i himmelen er mer luftig enn malm fra fjellet. Ja. Men mindre skitten? Neppe. I prosjektet Rivers of Emotions, Bodies of Ore, eller på norsk: Strømmer av følelser, kropper av malm, ser vi på likheten mellom stein og føleri.

I skyene av kundeinformasjon

Boka ble lansert 3. november på Kunsthall Trondheim, med ny lansering på Kunsthøyskolen i Oslo like etter. Dette i forbindelse med en utstilling av samme navn, kuratert av førsteamanuensis ved høyskolen i Oslo, Lisa Rosendahl.

I boka kan vi lese at der vi tidligere sendte arbeidere ned i dypet av mørke gruver for å ta med seg store, eller også små klumper av verdifulle steiner opp i lyset, er i dag de største verdiene våre plassert i skyer mettet med kundeinformasjon. Dette er data som kan hentes ut og aktivt benyttes i formuleringen av tilbud, annonser og varer perfekt tilpasset våre behov. 

Kropper av kobber: Hanna Ljungh, Curiosity Cabinet (copper 16,25 kg): You, me, rock, mountain-commodities of the quantified universe (copper population) (2018), detalj. Installasjon av kobbertråd, 60 x 180 x 180 cm.

En himmel i flammer

Vi har med andre ord gått fra tungindustri til lettindustri. Fra konkret til abstrakt. Der verdiene i bonde- og industrisamfunnet før var til å ta og føle på, er de i dag mer eller mindre subtile og består av ren informasjon. Men utvinningen av denne kan til tider vise seg å være nokså skitten. Våren 2018 var det mange som kjente nettopp på dette. 

der vi tidligere hentet klumper av verdifulle steiner i mørke gruver, er i dag de største verdiene plassert i skyer med kundeinformasjon

E2 Dine Penger opplyser at 87 millioner Facebook-brukere skal ha blitt rammet av ulovlig innhenting av personlig informasjon, foretatt av Cambridge Analytica, et selskap eid av SCL Group og Nigel Oakes. 

Analyseselskapet skal ha benyttet dette til å påvirke valget i USA. Den såkalte Camebridge-skandalen fikk stor oppmerksomhet, og i følge NTB skal Facebook ha mistet 50 millioner av brukere. I dagene etter avsløringene falt aksjekursen for nettsamfunnet med ni prosent. Himmelen, i betydning av skyer spekket av data, sto nå i flammer. Men var lekkasjen egentlig så sjokkerende? 

Tanker av kobber: Kunstneren Hanna Ljungh fra Sverige, bidrar med tre verk der hun peker på kobber som et stoff som både finnes i naturen og i menneskekroppen. Foto: Fredrik Andersson

Se meg dypt inn i øynene

Når vi som nettbrukere logger oss på og melder oss inn, registrerer oss her og kopler oss på, er det alltid et skjema vi fyller ut og verifiserer. Til slutt huker vi av firkanten som beviser at vi ikke er en robot. 

Gullet for kapitalismen, er i følge Blomberg, våre følelser

Underveis har vi lagt igjen spor og personlig data. Slik fortsetter vi å mate skyene, eller for å bruke Rosendahls terminologi, minen av informasjon. Vi gjør det gladelig. Alle våre bevegelser på nettet, fra boller bakt for Facebook til bruk av visa-kort, blir fanget opp og lagret som Big Data. 

Opp fra dypet: Utvinning av kobber var i flere hundre år Sveriges største inntektskilde. Her fra Falun Gruva i Värmland. En bøtte malm heises opp. I dag er det informasjon fra oven som har størst verdi for samfunnsøkonomien. Foto: Falun Gruva.

Gullet for kapitalismen, er i følge Blomberg, våre følelser. PwC Consulting har tilgang til disse, og har i løpet av de siste fire årene gått fra å være hype, til å bli til en kilde norske myndigheter aktivt må forholde seg til. Med Big Data kan bedriftene analysere større og mer komplekse datamengder hurtigere og nøyaktig enn tidligere, for på dette viset å tilpasse utviklingen av bedriften etter kundens kjøpemønster, behov og lengsler. 

Lengsler som vi lettsindig og rause eksponerer via eksempelvis plattformer som facebook. Hvem trodde at denne utleveringen var helt uskyldig? Helt ufarlig? 

Hanna Ljungh, installasjonsbilde fra Kunsthall Trondheim.

Hold mitt hjerte

I følge den amerikanske sosionomen Richard Sennett, forfatteren av boka ”Intimtyrraniet” (1992) har det skjedd en utlignelse mellom vårt private og vårt offentlige liv. Sosionomen mener dette ikke er sunt. Til Morgenbladet mai 2013, sier han at det (…) handler om å miste forståelsen av det private som noe vi holder for oss selv (…) Sennett er selv ikke på Facebook og begrunner dette med at (…) det emosjonelle og private handler om at alt som er veldig intimt for deg, ikke skal være eksponert for andre. 

Data i en boks: Hanna Ljungh, Curiosity Cabinet (lithium 6 mg): You, me, rock, mountain-commodities of the quantified universe (2018). Tre, glass, speil, isopor og litium, 35 x 28 x 30 cm.

Som forbruker er det mulig å, som Sennett, mer eller mindre beskytte seg mot andres innvadering av privatlivet og utlevering av personlig data. På en annen side er det i følge forfatter av boka River of Emotions, Bodies of Ore, nettopp denne formen for data som er vår nye økonomi. Lisa Rosendahl beskriver fenomenet på følgende vis: 

Utstillingen og ikke minst teksten, gjør det mulig å få et grep om verdien av data vi stadig sender ut

– I dag har den praktiske bruken av følelser ekspandert hinsides menneskenes sosiale vaner og inn til det kommersielle markedet der bedriftenes evne til å imøtekomme konsumentens handlingsmønster blir belønnet med finansiell gevinst. 

Miner og gruvevirksomhet

I og med Rivers of the Emotions, Bodies of Ore, kopler Kunsthallene i Trondheim og Oslo samfunnskunsten opp mot historie, kapitalisme og psykologi. Utstillingen og ikke minst teksten, gjør det mulig å få et grep om verdien av data vi stadig sender ut og hvordan denne kan omsettes til penger. 

Direktør ved Kunsthall Trondheim, Helena Holmberg viser den tydelige linken fra minene i fjellet, til minene i himmelen: 

Den gamle industrien er fremdeles representativ selv om lokalitetene er nye. 

Kompleksitet og kontrast, gull og gråstein

Holmberg utdyper koplingen mellom gruvedrift og mineraler, med usynlige nettbanker i skyene og hva de inneholder av personlige og følelsesladet informasjon. 

– Vi kan ha behov for å forstå dette bedre og se hvor komplisert der er, hverdagslivet vårt, våre tanker og følelser, skriver Holmberg som svært pedagogisk bruker kontrasten mellom kapitalismen slik den så ut på begynnelsen av 1900-tallet og slik den fremstår i dag. 

Store følelser: Kan følelser sammenlignes med stein? I video-verket Great Emotions, viser Karianne Stensland verdien av en samtale med en terapeut. Terapeutens mål er å hjelpe kunstneren slik at hun blir i stand til å lage kunst av noen steinblokker.

På tidlig 1900-tall ble verdiene hentet via muskelkraft og sprengladninger. I vår tid gjennom Google Analytics eller verktøy som kan vinne ut forbrukerens ønsker og behov. Våre innerste lengsler. Der mineralene før måtte hugges ut fra dypet av en mine, består minene i dag av skyer dannet av våre dypeste følelser. Så er det bare å begynne å grave…

 

Utstillingen er i Kunsthall Trondheim fra 13. Sept – 21. Des. Og Kunsthall Oslo fra 7. november. 18 kunstnere deltar på utstillingen bestående av installasjoner, fotografier og skulpturer. Samtidskunst i kombinasjon med historiske levninger. 

Close