Verdenslyd i Henningsvær - PLNTY | kulturmagasinet

Verdenslyd i Henningsvær

Fra 6. – 9. september samles noen av de mest spennende i verden innen lydkunst seg i Henningsvær, Lofoten. Nordnorsk kunstsenter tror det blir et fantastisk arrangement! 

Svein Ingvoll Pedersen er daglig leder for Nordnorsk Kunstsenter, og ser frem til Lofoten Sound Art Symposium. Han utdyper at publikum vil bli presentert for 30 ulike bidrag i form av lydkunst presentasjoner, forelesninger og installasjoner i de tre dagene symposiet foregår. 

Alessandro Perini, 1983. «Stereofonia Acquatica»

Lofoten Sound Art Symposium arrangeres av Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) i samarbeid med organisasjonene CY-ContemporarY, fra Sverige, MUU, fra Finland,  Lydgalleriet, nyMusikk Nordland.

Nordnorsk Kunstnersenter har sete i Vågan kommune, og at Henningsvær derfor er et naturlig valg for Lofoten Sound Art Symposium. Foto: Trevarefabrikken.

Prosjekter fra 13 land

Bidragsyterne kommer fra 13 forskjellige land. Store deler av Henningsvær tas i bruk under Lofoten Sound Art Symposium og den gamle Trevarefabrikken blir sentrum for begivenhetene. 

Hva er egentlig lydkunst?

Karolin Tampere er også tilknyttet Nordnorsk kunstsenter. Hun har bakgrunn som visuell kunstner og kurator med særdeles fokus på økologi og bærekraftighet –  og er medkurator for symposiet sammen med Pedersen. 

Svein Ingvoll Pedersen er daglig leder for Nordnorsk Kunstsenter, og ser frem til Lofoten Sound Art Symposium.

Lydbasert kunst

Hun forklarer at lydkunst rommer et bredt felt. Fra det som er åpenbart lydbasert, som musikk og komposisjoner, men også fra selve tanken og  det soniske. Hun utdyper: 

I samarbeid med australske Liquid Architecture fra Melbourne, vil to nye performance verk bli presentert under arrangementet i Henningsvær.

– Noe lydkunst kan handle om bevisstgjøring, gjennom konsentrert lytting. Feltopptak av ulike miljøer, steder og hendelser er et eksempel på noe en kan ta i bruk innen lydkunst. Men lydkunsten favner også det som skjer når det menneskelige øret oppfatter stillhet. Lydfrekvenser på en skala av det vi ikke oppfatter, kan speiles i installasjoner. Man kan for eksempel forske i hvordan slike frekvenser påvirker kroppen.

Bidragsyterne kommer fra 13 forskjellige land. Her, Siri Austeen. Foto: Stefan Schröder.

Er lydkunst en underkommunisert retning innen samtidskunsten?

– Blant det brede publikum er det nok ikke så mange som tenker på lydkunst som en egen kunstform. Men lydkunst har en lang tradisjon og er godt etablert, og de seineste tiårene har interessen økt. Vi ser flere utstillinger og installasjoner som er basert på lyd. Det som også er veldig spennende er at lydkunst samler aktører med ulike bakgrunner, fra et bredt spekter av kunstformer. Da skjer det mye.

Lofoten Sound Art Symposium arrangeres av Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) i samarbeid med organisasjonene CY-ContemporarY, fra Sverige, MUU, fra Finland, Lydgalleriet, nyMusikk Nordland. Grafikk: LSAS.

Lyd og kunst blant holmer og skjær

Henningsvær ligger i Nordland fylke og er tettstedet i Vågan kommune. Stedet strekker seg over flere holmer og skjær, der fiskeri er hovednæringen. Det idylliske stedet i Lofoten har i underkant av 500 fastboende mennesker.

Foto: Trevarebabrikken.

Hvorfor legges Lofoten Sound Art Symposium til Henningsvær?

Pedersen forklarer at  Nordnorsk Kunstnersenter har sete i Vågan kommune, og at Henningsvær derfor er et naturlig valg. Men det er også flere grunner til at Henningsvær passer for et slikt arrangement. 

Elina Mikalsen aka. Juicy Máihlái.

Henningsvær, et helt annet type sted

– Vi har over en periode samarbeidet med finske og svenske organisasjoner om lydkunst. Arrangementer som ligner Lofoten Sound Art Symposium har vært arrangert i finske Oulu og svenske Malmö. Når det nå skulle arrangeres i Norge er Henningsvær et helt annet type sted enn der vi har samlet lydkunstmiljøet tidligere. Det blir en fin kontrast.

Foto: Trevarefabrikken.

Huser In Residence-opphold

Tampere legger til at kunstnersenteret arrangerer et artist in residence-opphold for en gruppe kunstnere fra ulike land i forkant av symposiet. Det foregår på Kunstnerhuset i Svolvær.

Blant det brede publikum er det nok ikke så mange som tenker på lydkunst som en egen kunstform. Men lydkunst har en lang tradisjon og er godt etablert
– karolin tempere

Svein Ingvoll Pedersen ser frem til arrangementet, og legger ikke skjul på at han er stolt over at det internasjonale lydkunstmiljøet skal gjeste Henningsvær.

– Det blir noen fantastiske dager! Jeg gleder meg til at så mange spennende og dyktige deltakere skal møtes og utveksle erfaringer her i Lofoten.Og for alle fastboende og tilreisende publikummere blir det en helt unik mulighet til å utvide sansene og bli oppdatert om hva som rører seg i internasjonal lydkunst!

Karolin Tampere er også tilknyttet Nordnorsk kunstsenter og er medkurator for symposiet. Foto: Kenneth Varpe.

Gratis adgang for publikum

Lofoten Sound Art Symposium er åpent for alle, med fri inngang. Selv om alle er velkommen, når som helst, setter arrangørene pris på om besøkende vil forhånds registrere seg på deres nettside.

Arrangementer som ligner Lofoten Sound Art Symposium har vært arrangert i finske Oulu og svenske Malmö. Foto: Trevarefabrikken

Blant lydkunstnerne som bidrar finner vi:

Elina Mikalsen aka. Juicy Máihlái  (Sápmi/Norge). Mikalsen tar ofte utgangspunkt i den menneskelige kroppen i sine arbeider. Hun forsker i lyden av kroppen og stemmens muligheter og begrensninger. Kunstneren speiler egen tilhørighet i sitt uttrykk, som favner både det norske og det samiske. Arbeidene presenteres gjennom lyd, video, installasjon og tekst. 

Alessandro Perini (Italia). Med sin bakgrunn innen komposisjon, elektronika og musikalsk kommunikasjon, utforsker Perini vibrasjon og taktil lyd, også kalt «tuckmysound». Han bor og jobber for tiden i Malmö.

Marko Timlin  (Finnland) er lydartist, komponist og musiker. Hans kunstneriske arbeider sentrerer seg rundt å skape selvlagde analoge og digitale musikkinstrumenter. Timlin konstruerer store lydinstallasjoner og kinetiske lydskulpturer ved å anvende teknologi på en ukonvensjonell måte. 

Siri Austeen (Norge) bor og arbeider i Oslo. Hun er i sin kunstneriske praksis opptatt av sammenhengen mellom lyd, sted og identitet . Hun utforsker lytterens ståsted,  både som  kunstnerisk metode og som en måte å være i verden på. Austeens praksis omfatter lydinstallasjoner,  musikk, lyd for film og kunstprosjekter.

I perioden 6. – 9. september samles noen av de mest spennende i verden innen lydkunst seg i Henningsvær, Lofoten. Foto: Marco Timlin.

I samarbeid med australske Liquid Architecture fra Melbourne, vil to nye performance verk bli presentert under arrangementet i Henningsvær. 

Close