Elin Hedbergs Objekter Har Relasjoner - PLNTY | kulturmagasinet

Elin Hedbergs Objekter Har Relasjoner

Metallkunstner Elin Hedbergs verk «Relasjoner» er i 2018 inspirasjonskilden til Årsustillingen Norske Kunsthåndverkeres grafiske identitet. Om objektene sier hun at de kommuniserer med hverandre. 

– Objektene er vesener som kommuniserer med hverandre. Hvordan de står i forhold til hverandre påvirker humøret og sinnsstemningen mellom dem. Det jeg skaper er egentlig små familier som samtaler og forholder seg til hverandre. Så forlater jeg dem, sier Elin Hedberg om sine skulpturelle objekter i tre og metall. 

Elin Hedberg er antatt til Årsutstillingen Norsk Kunsthåndverk som presenteres i Hydrogenfabrikken + Østfold Kunstsenter 29. september – 28. oktober 2018.

«Relasjoner» er inspirasjonskilden

Hun er antatt til Årsutstillingen Norsk Kunsthåndverk som presenteres i Hydrogenfabrikken + Østfold Kunstsenter 29. september – 28. oktober 2018. Hennes bidrag «Relasjoner» er også inspirasjonskilden til utstillingens grafiske identitet.

Elin Hedberg har jobbet med hvordan presentere objektene i utstillinger. Hun har villet gå bort fra den klassiske pidestallen.

Gjennom den møysommelige korpusprosessen, der en metallplate bankes og smis gjennom utallige hammerslag til en ønsket form, har Elin Hedberg jobbet med å skape en skulpturell sølvform som harmonerer med trefigurene. Som kunne gå i dialog med dem.

– Interaksjonen mellom betrakteren og figurene er sentral. Jeg vil at publikum skal holde i objektene. Kjenne på formen og tyngden, sier Elin Hedberg.

Interaksjonen er sentral

– Relasjonen mellom objektene er viktig i mitt prosjekt. Men også interaksjonen mellom betrakteren og figurene er sentral. Jeg vil at publikum skal holde i objektene. Kjenne på formen og tyngden. Oppleve arbeidet taktilt. Når betrakteren setter skulpturene tilbake på plass, vil disse plasseres litt ulikt for hver gang. Når figurene endrer litt på posisjonen mellom hverandre, endres også humøret og samtalen seg mellom dem.

Vil bort fra den klassiske pidestallen: her utstillingsdesign fra utstilling på Kunstnerforbundet i 2017.

Etter klassisk skolering innen edelmetall i Sverige fullførte Hedberg sin master ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2015. Fokus i utdanningen har vært metall og smykker og materialbasert kunst. Hun arbeider også med skulpturer, men hennes hovedprosjekt handler om installasjoner av tre- og metallobjekter.

Familien er samlet. Slik har objektene en relasjon til hverandre i sine forskjellige materialer. Foto: Henrik Sørensen.

Funksjonalitet er viktig, men også levd liv

Hvordan opplever du som kunstner at publikum tar og holder i objektene?

For meg er det sentralt at arbeidene skal få sine merker og påvirkning etter som tiden går. Jeg kommer fra en håndverkstradisjon der funksjonaliteten til en gjenstand er viktig. Med levd liv, riper og slitasje synes det at et objekt har vært nyttig. Blitt satt pris på. Fått kjærlighet. Sølvet vil naturlig oksidere med tiden. Jeg håper at publikum vil behandle objektene med omsorg. Men at fingermerker og små riper oppstår, det er en del av livet. Mine skulpturer er som små barn, jeg må sette dem fri, selv om det kan kjennes krevende å slippe taket.  La dem vokse og leve. 

Hva tror du skulpturene samtaler om, seg imellom?

Det vet jeg ikke. Det er en del av det å slippe taket i dem. Å ikke blande meg i deres selvstendige liv.

Elin Hedberg er klassisk utdannet innen edelmetall i Sverige, og fullførte sin master ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2015.

Vekk fra den klassiske pidestallen

Elin Hedberg har jobbet med hvordan presentere objektene i utstillinger. Hun har villet gå bort fra den klassiske pidestallen. Isteden har hun bygget spesiallagede hyller i stål som skaper dynamikk i utstillingsrommet. Betrakteren må strekke seg for å nå det øverste objektet. Sitte på kne for å se den nederste. Besøkende må rundt hyllen for å finne skulpturen på den andre siden. På denne måten løftes figurene jevnlig ut og inn av sine små rom. Utstillingen endrer dermed hele tiden litt karakter. Relasjonene og dialogene mellom objektene justeres og utvikles. 

For meg er det sentralt at arbeidene skal få sine merker og påvirkning etter som tiden går. Jeg kommer fra en håndverkstradisjon der funksjonaliteten til en gjenstand er viktig.
– Elin Hedberg

– Det startet med at jeg laget individuelle objekter i tre. Jeg ville beholde treets egenskaper. Trebitene ble formet slik at deres karaktertrekk med never, folder og kvister ble bevart. Så gikk jeg i gang med å smi sølv. 

– Trebitene ble formet slik at deres karaktertrekk med never, folder og kvister ble bevart. Så gikk jeg i gang med å smi sølv, forteller Hedberg.

Jobber i metallverkstedet på Kunsthøgkolen

I tillegg til å satse på egen kunstnerisk virksomhet, arbeider Elin Hedberg halv stilling i metallverkstedet på Kunsthøgskolen i Oslo. 

– Jeg er verksmester. Det vil si at jeg jobber med, og veileder i tekniske utfordringer innen metallfaget. Det er en spennende jobb, der jeg både kommer i kontakt med studenter og kolleger, samtidig som jeg utvikler mitt eget håndverk.  

I eget kunstnerisk virke er utviklingen av nye tre- og metallobjekter en dynamisk hverdag.

I eget kunstnerisk virke er utviklingen av nye tre- og metallobjekter en dynamisk hverdag. Noen ganger kommer korpusgjenstanden først, da må hun ut i skogen for å finne familiemedlemmer til denne. Lete etter treobjekter. Finne individet i stammen. Bygge nye objektrelasjoner.

Hedbergs bidrag «Relasjoner» er også inspirasjonskilden til utstillingens grafiske identitet.

Årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere

Den årlige utstillingen ble første gang avviklet i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Utstillingen skal ta pulsen på samtidens kunsthåndverk i Norge og vise dets mangfold av uttrykk og spesialiseringer. Elin Hedbergs verker vil du finne der frem til 28. oktober.

Close