Komplett Kitsch - PLNTY | kulturmagasinet

Komplett Kitsch

75 trykk og samlingen er komplett. I Drammen kunstforening er Nerdrum er på alle vegger. På alles lepper. Tar vi ham nå inn i varmen igjen?

Tekst: Marte Østmoe Foto: Marte Østmoe / Drammen kunstforening

I Drammen henger 75 trykk av Odd Nerdrum. På galleri Klevjer i Hønefoss vises 14. Det er sju år siden sist det i Norge ble satt opp en ren Nerdrum-utstilling. Sju år. Etter gammel folketro er sju et magisk tall. 

Utstillingen Odd Nerdrum Komplett i Drammen, er eksempelvis et resultat av et 40 år langt arbeid foretatt av den private samleren Trond Olsen og er et samarbeid mellom Drammen kunstforening og Drammens Museum.

At to utstillinger åpner på en og samme sommer er tilfeldig, mener Øde Nerdrum, kunstnerens sønn. Det er han som står bak utstillingen Odd Nerdrum, på Klevjer i Hønefoss. 

At det derimot måtte ta lang tid, er ikke like tilfeldig. Øde harselerer over det norske bygdedyret og liksom hermer etter onde tungers stadfestning; 

– Nordmenn som er under etterforskning, skal ikke leve, de skal krabbe ned i et sort hull. 

Odd Nerdrum Komplett-samler Trond Olsen og Drammen kunstforenings leder Harald Gautneb.

En gravlagt dirigent

En annen forklaring på fraværet av Nerdrum på galleristenes vegger er at Nerdrum selv ikke i like stor grad som tidligere har regulert lyset i retning egen person og virke. Øde bekrefter dette: 

– De siste årene er det lite som er dirigert av Nerdrum selv. 

At to utstillinger åpner på en og samme sommer er tilfeldig. At det derimot måtte ta lang tid, er ikke like tilfeldig.

Utstillingen Odd Nerdrum Komplett i Drammen, er eksempelvis et resultat av et 40 år langt arbeid foretatt av den private samleren Trond Olsen. Komplett er et samarbeid mellom Olsen, Drammen kunstforening og Drammen museum og blir av Gunnar Krogh-Hansen ved Blomqvist Kunsthandel, omtalt som en ”liten begivenhet”. 

LES OGSÅ: SJANGERFUSJON UNDER OVERLFATEN. Festspillene i Nord-Norge er i gang, og de åpnet ballet med intet mindre enn et orkester som spiller under vannoverflaten.

– To utstillinger på en og samme sommer er tilfeldig, mener Øde Nerdrum, kunstnerens sønn. I Drammen Museum og Klevjer i Hønefoss.

Mesteparten av hans grafiske produksjon

– Muligheten til å se samlet, mesteparten av hans grafiske produksjon, som spenner over hele hans kunstnerskap, er verdifullt for å forstå og å lære, sier Krogh-Hansen. 

Nerdrum er på alle vegger. På alles lepper. Tar vi ham nå inn i varmen igjen?

Direktøren av Drammen museum, Åsmund Thorkildsen, mener de i Drammen aldri har vist kunstneren ryggen. I følge Thorkildsen er Nerdrum ”landets fremste kunstner”. Men ikke alle stiller seg bak ham. Kanskje ikke en gang kunstneren selv? Noen husker kanskje diskusjonen rundt dette med kunst, kontra kitsch? 

Ifølge Drammens Museums direktør Åsmund Thorkildsen er Nerdrum «landets fremste kunstner». Men ikke alle stiller seg bak ham.

Ut på tur

– Nerdrum har i alle år vært kontroversiell og satt seg i opposisjon til det øvrige kunst-Norge, forklarer, Gunnar Krogh-Hansen og legger til: 

– Det i så stor grad at han er blitt parkert på sidelinjen. Utfrysningen gjelder sågar mer representanter fra akademia, kunstnere og kritikere. Men også fra media. På 90-tallet var Nerdrum med Gutta på Tur. Han var ofte på TV. På radio. I gatene. På cafeene. Så ble det tyst. 

Største Nerdrum-utstilling noensinne

I 2015 åpnet Nerdrums største utstilling noen sinne, «Odd Nerdrum and The Nerdrum school». Kurator her var Cathrine Bergsrud, tidligere Nerdrum-elev og malerinne. 

Åpningen var i regi av MEAN, fant sted i Barcelona og besto av 38 Nerdrum-malerier. I tillegg var 15 av hans tidligere elever representert med 30 malerier. 

Hit kom hele skoleklasser fra USA, Europa og orientalske land, mange fra Mellom- og Sør Amerika. Men hvor var norsk presse? 

Populær blant folk: Nerdrum er gang på gang er blitt refusert. Heller ikke kan han sjalte med store offentlige innkjøp. Når det gjelder publikum for øvrig kan man vise til helt andre tilstander.

Et lite stykke Norge

Gunnar Krogh-Hansen benytter anledningen til å friske opp i Nerdrumhistorikken: 

– Nerdrum ble tilbudt et professorat i klassisk maleri på akademiet da Jan Åke Pettersson var direktør der, i 1994-95. Det var så stor motstand blant elevene, og så mange strenge krav fra Nerdrum, og det hele strandet før det kom i gang.

Til utstillingen «Odd Nerdrum and The Nerdrum school» i Barcelona i 2015 kom skoleklasser fra hele verden. Men hvor var norsk presse?

I tillegg til dette er Nerdrum gang på gang er blitt refusert. Heller ikke kan han sjalte med store offentlige innkjøp. Når det gjelder publikum for øvrig kan man vise til helt andre tilstander. 

Øde Nerdrum mener bestemt at det er typisk norsk å henge ut. At vi her, mer enn andre, strever med å skille sak fra person.

Imponert over Nerdrums ærlighet

Ifølge kurator Cathrine Bergsrud har den vanlige mann og kvinne har nok, opp gjennom årene, latt seg imponere av Nerdrums ærlighet, integritet og dyktighet. Øde Nerdrum stemmer i: 

– Publikum har alltid likt ham. 

Trond Olsen er et slikt eksempel. Skjønt litt i over gjennomsnittet interessert i kunst. Eller også kitsch. For dem som liker malerier, trykk eller grafikk, er det interessen og opplevelsen som gjelder, ikke betegnelsen eller definisjonen på hva det er eller ikke er. 

Komplett-samler Trond Olsen og Drammen kunstforenings leder Gunnar Gautneb sammen med resten av styret i kunstforeningen.

Alle liker Nerdrum!

Leder av Drammen kunstforening Harald Gautneb velger å være kategorisk:
– Alle liker jo Nerdrum! 

Riktig så gildt er det dessverre ikke. Øde Nerdrum mener bestemt at det er typisk norsk å henge ut. At vi her, mer enn andre, strever med å skille sak fra person. 

Mye tyder på at sju er et magisk tall: Gunnar Krogh-Hansen applauderer  innsatsen fra Drammen Kunstforening og Galleri Klevjer.

Få har vel forsket på dette, om gapestokkmentaliteten også forekommer i varmere land. Resultatet er uansett alt annet enn konstruktivt. Ingenting å kimse av. Iveren etter å ville fryse folk ut, ja helst kollektivt, bedrive heksejakt og forfølgelse, ligner en livsstilssykdom. 

Cathrine Bergsrud ser ikke bort i fra at disse negative mekanismene er et uttrykk for at vi rett og slett kjeder oss. 

– Nordmenn som er under etterforskning, skal ikke leve, de skal krabbe ned i et sort hull.

Utelatelsens kunst

Er det da slik at man i andre land, lever et rikere liv? At man der er mer reflektert?
Kanskje. 

For mens Nerdrum henges ut i eget land, får han internasjonal støtte. 

Nerdrum, en mester i utlandet

Nerdrumelever som kjenner hans virke både fra innsiden og utsiden kan fortelle at mesteren deres høster stor beundring. Ikke minst kan man spore en større popularitet i de delene av Europa med et markant gap mellom rik og fattig.  

Ja, norske Nerdrum skal i utlandet bli sett på som en meget klok mann, en malende profet, ja den dyktigste i faget. Det er dette Åsmund Thorkildsens ved Drammen museum ønsker å belyse. 

– La oss rette oppmerksomheten mot det Nerdrum faktisk får til, sier han og hjelper oss å lese Nerdrums verk som episke fortellinger. 

LES OGSÅ: FORFENGELIGHET I ALL SIN PRAKT. Da kunstner Signe Solberg skulle lage noe som skulle te seg utenfor Østbanehallen, måtte det bli noe i gull.

Norske Nerdrum skal i utlandet bli sett på som en meget klok mann, en malende profet, ja den dyktigste i faget. Dette ønsker Drammen Museum å belyse.

Fram med Nerdrum

I følge museumsdirektøren kan Nerdrum tolkes på minst tre dimensjoner. For det første handler de om relasjoner, nærhet og følelser. For det andre er de idémessige og samfunnskritiske. En tredje dimensjon er Nerdrums syn på seg selv som en ousider. Thorkildsen sier det slik: 

– Han er en antimodernist, men samtidig samtidskunstner. En mann som bryter med tidens normer og i stedet inntar et klassisk formspråk. 

– En fjerde dimensjon, legger Thorkildsen til, og nettopp dette har han lyst å holde en hel foredragsrekke om, er nettopp hva kunstneren ikke tematiserer. Det han lar være å se på. Ikke undersøker. Det som forblir utenfor rammen. 

I følge museumsdirektør Thorkildsen kan Nerdrum tolkes på minst tre dimensjoner. For det første handler de om relasjoner, nærhet og følelser. Se det selv på Drammens Museum.

Mye å hente sju år etter

Ser vi det slik. Fra sidelinjen. Utenfra. Sju år etter, ja da, er det mye å hente uansett hva det måtte kalles: Kunst eller kitsch. Men betyr utstillingene i Drammen og Hønefoss at Nerdrum er tilbake? 

Øde Nerdrum er ikke i tvil. Heller ikke Gunnar Krogh-Hansen. Nå applauderer han innsatsen fra Drammen Kunstforening og Galleri Klevjer.

– Det er et tap at Nerdrum ikke har klart å holde seg aktuell på kunstarenaen!  

Mye tyder på at sju er et magisk tall. 

Close