Glemt. En Forestilling. - PLNTY | kulturmagasinet

Glemt. En Forestilling.

– Jeg forteller historier fra landsdelen jeg kommer fra. Jeg ville forstå meg selv og min bakgrunn bedre og oppdaget at det finnes historier som ikke er fortalt – hendelser som har formet regionen og som nesten blitt glemt som historie. 

 

 

Koreograf Simone Grøtte (32) er aktuell med forestillingen «Glemt». Den handler om nordnorsk krigshistorie under 2. verdenskrig. Hendelser som har preget hennes egen familie, men som det har vært snakket lite om. Prosessen med å lage forestillingen startet for seks år siden. Det tok tid for koreografen å opparbeide mot til å gå i dypet av materien.

 

Det tok koreograf Simone Grøtte lang tid å grave frem historien i «Glemt». Nå er fortellingen om nordnorsk krigshistorie under 2. verdenskrig klar. Foto: Julie Pike.

 

Fra Lakselv til Balletthøgskolen

Lakselv i Finnmark. Her vokste koreograf Simone Grøtte opp, uten muligheter for kunstnerisk skolering, men trangen til å skape presset stadig på. Fra danselinje i Tromsø gikk veien raskt videre til Balletthøgskolen i Oslo.

Når historier formidles gjennom abstrakt dans åpnes det for noe som ligger utenfor språk og rasjonell tenkning.

Grøttes evne til å formidle historier og prosjekt med å utforske menneskelige perspektiver og følelser har bidratt til at hun er blitt lagt merke til. Hun har oppdaget at når danseprosjektene ligger hennes eget hjerte nært, så treffer de også andre.

 

Simone Grøttes evne til å formidle historier og prosjekt med å utforske menneskelige perspektiver og følelser har bidratt til at hun er blitt lagt merke til.

 

– Det private og lokale har ofte en  universell relevanse hvis man greier å løfte ut essensen, og kommuniserer det visuelt. 

Hendelser som har formet regionen og menneskene der er ikke snakket om og nesten blitt glemt som historie.

 

Glemt settes opp i Tromsø våren 2018

Festspillene i Nord-Norge er co-produsent til «Glemt». Forestillingen hadde urpremiære i Harstad under Festspillene i 2017. «Glemt» har også blitt spilt på Black Box i Oslo. Våren 2018 settes den opp i Tromsø, og det blir starten på en turne i Nordland, Troms og Finnmark.

«Glemt» handler om nordnorsk krigshistorie under 2. verdenskrig. Hendelser som har preget Simone Grøttes egen familie, men som det har vært snakket lite om.

Mottakelsen har vært varm. Det er hun glad for. Simone Grøtte er omtalt som en av samtidens mest interessante kunstnere. Aller mest glad er hun egentlig for at tematikken har lokket publikum som aldri har sett moderne dans før. Det er så viktig å finne ut hva som ligger i historien og lære av den. Historien gjentar seg. En glad men ydmyk koreograf sier: 

 

«Glemt» har blitt spilt på Black Box i Oslo. Våren 2018 settes den opp i Tromsø, og det blir starten på en turne i Nordland, Troms og Finnmark.

 

– Jeg prøver å gjøre det som kjennes riktig for meg, uten å tenke for mye. Selvfølgelig er jeg glad for god mottakelse. Aller mest glad er jeg for at tematikken har lokket publikum som aldri har sett moderne dans før. Det er så viktig å finne ut hva som ligger i historien og lære av den. Historien gjentar seg. 

«Glemt» belyser ulike perspektiver. Soldatens, kvinnens, barnets. Opplevelser av traume, tap, flukt og kampen for å reise seg igjen.

 

Simone Grøtte tilhører den samiske befolkningen, noe som påvirker hennes kunstneriske uttrykk. Hun forklarer at det ikke er et spesifikt fokus for henne å løfte samiske elementer, de kommer naturlig fram som en del av hennes identitet.

 

Mari Boine og barnekor joiker og er blant flere aktører som bidrar musikalsk. Alt sys sammen av hennes faste komponist og musikkprodusent er Herman Rundberg.

 

Totalrasering av Finnmark

Besteforeldre hennes opplevde en total rasering av Finnmark. Hus over store områder ble brent i organisert terror. Krigshandlinger, flukt, sult og nød preget regionen som i utgangspunktet er et røft landskap vinterstid. Da Grøtte spurte bestefar hva hans sterkeste minne fra oppveksten under krigen var, svarte han:  

– Lyden av luken som ble skalket igjen når torpedoalarmen gikk.

Dette gjorde inntrykk på danseren og historiefortelleren, både som barnebarn og kunstner. Veien mot forestillingen «Glemt» begynte å ta form. Hva vet vi om fortiden? Trenger vi den?

 

– Jeg prøver å gjøre det som kjennes riktig for meg, uten å tenke for mye, sier koreograf Simone Grøtte om forestillingen «Glemt».

 

Engasjert på alle nivå

Når historier formidles gjennom abstrakt dans åpnes det for noe som ligger utenfor språk og rasjonell tenkning. Koreografen er sterkt involvert i alle deler av produksjonen. I tillegg til dansen jobber hun med tekst, lyd, kulisser og kostymer. Det presenteres lydopptak av informanter. Mari Boine og barnekor joiker og er blant flere aktører som bidrar musikalsk. Alt sys sammen av hennes faste komponist og musikkprodusent er Herman Rundberg.

 

Krigshandlinger, flukt, sult og nød preget regionen som i utgangspunktet er et røft landskap vinterstid.

 

I «Glemt» er fem dansere på senen. Simone, som pleier å danse selv i egne oppsetninger, valgte å ta et steg tilbake og konsentrere seg fullt ut koreografi denne gangen. Formatet krevde det.

 

Prosessen med å lage forestillingen startet for seks år siden. Det tok tid for koreografen å opparbeide mot til å gå i dypet av materien. Foto: Knut Åsheim.

 

Glemt belyser viktige temaer

«Glemt» belyser ulike perspektiver. Soldatens, kvinnens, barnets. Opplevelser av traume, tap, flukt og kampen for å reise seg igjen er dessverre et høyaktuelt tema, globalt sett og trolig noe Simone Grøtte vil bli husket lenge for.

Close