Et Dukkeliv i Stamsund - PLNTY | kulturmagasinet

Et Dukkeliv i Stamsund

Inspirasjon til oppsetningen er hentet fra det japanske Butoh teatret. Solace har premiere i Frankrike 16. mars, men blir også vist under Teaterfestivalen i Stamsund 29. mai – 2. juni.

Fra forestillingen Solace. Foto Uta Gebert.

Dukketeater – tuller dere?

Men da Figurteatret ble etablert i 1991 i fiskeværet Stamsund, var stedet preget av økonomiske nedgangstider og depresjon. Å satse på dukker for å redde kommuneøkonomien? Tuller dere? Reaksjonene vekslet mellom vantro og raseri! Nå er Figurteatret i Nordland et nasjonalt produksjonshus innen visuelt teater som er ettertraktet å samarbeide med for de beste ensemblene i verden.

Dette forteller Geir Ove Andersen som er produsent for Figurteatret i Nordland.

Figurteatret ble i steden starten på en kulturell medvind og oppblomstring i Vestvågøy kommune. Geir Ove Andersen, produsent for Figurteatret i Nordland.

Kulturell medvind

– Men etableringen av Figurteatret ble i steden starten på en kulturell medvind og oppblomstring i Vestvågøy kommune. Stamsund, der omlag tusen mennesker er fastboende, opplevde etter hvert at også flere teatergrupper og andre kunstneriske etableringer søkte mot stedet.

Forestillingen gikk sju uker for fulle hus og med strålende kritikker på off-Broadway i New York, før den dro på en stor turne i Nord- Norge.

Dette gav betydelige økonomiske ringvirkninger og stor tilflytning. Det vokste fram en bevissthet og stolthet rundt at kulturnæring gir arbeidsplasser, trivsel og liv. I dag, 26 år senere, er fiskeri fremdeles hovednæringen i Stamsund, mens Figurteatret jobber i toppsjiktet globalt sett innen sitt felt. Stamsund er blitt et Mekka innen visuelt teater.

I Stamsund er fiskeri hovednæringa, men en markant kulturnæring har blitt en stolthet og et trekkplaster både for tilflyttere og et internasjonalt fagmiljø innen visuelt teater. Foto Daniel Patijn.

Figurteater assosieres mest med dukketeater, men sjangeren favner bredt. Alle visuelle virkemidler inngår i begrepet.

Stamsund og New York

Figurteatret har nå en hektisk turné bak seg. De har nylig samarbeidet med et norsk- amerikansk anerkjent ensemble, Wakka Wakka, som har hovedsete i New York. Wakka Wakka har gjort det til sitt varemerke å behandle sterke tema, som Holocaust og verdens undergang. I deres siste forestilling «Made In China» ser de på hvordan konsumenter forholder til menneskerettigheter. Varer handles ukritisk bare prisen er lav.

Figurteateret er co-produsentog bidrar i både produksjon av dukker og rekvisitter samt alt sceneteknisk arbeid. Administrasjonen hjelper med å planlegge og gjennomføre turneer.

– Det spesielle med Wakka Wakka er at de alltid mestrer å behandle disse alvorlige temaene på en morsom, muppet-aktig måte samtidig som alvoret ikke tilsløres, forklarer Andersen. De hadde med seg Musikk i Nordland (MiNensemblet), som spilte live på hele turneen.

Forestillingen gikk sju uker for fulle hus og med strålende kritikker på off-Broadway i New York, før den dro på en stor turne i Nord-Norge. Det er fint å kunne bringe det beste i verden til lokalsamfunnet. Det er også Figurteatrets eneste krav til ensemblene vi inngår samarbeid med, at forestillingene også skal vises i Nord-Norge.

– Vi er bekymret for at et ressurssenter som Figurteatret i Nordland, som det har tatt mange år å bygge opp, skal ødelegges om alt overføres til fylkeskommunen. Arkivfoto.

Stamsund, i uker eller måneder

Figurteatrets stab består av fem-seks kompetente ansatte. De har et fullt utstyrt produksjonslokale der rekvisitter og dukker tar form. Selvstendige teaterensembler fra hele verden inviteres til å søke seg til et opphold i hos Figurteatret mens forestillinger realiseres. I Stamsund bor og arbeider ensemblene i prosjektperioden som kan vare fra noen uker til flere måneder.

Figurteatret jobber i toppsjiktet globalt sett innen sitt felt. Stamsund er blitt et Mekka innen visuelt teater.

Fra Figurteatret får de profesjonell støtte til alle deler av oppsetningen, fra manus til ferdig turné. Figurteatret, som er co-produsent til oppsetningene, har en produsent, en kunstnerisk leder og teknikere som bidrar i både produksjon av dukker og rekvisitter samt alt sceneteknisk arbeid. Administrasjonen hjelper med å planlegge og gjennomføre turneer.

Fra Figurteatret får de profesjonell støtte til alle deler av oppsetningen, fra manus til ferdig turné.

Figurteateret gleder 50 000 publikummere

Interessen og pågangen er stor fra hele verden. Andersen utdyper:

– Det spesielle er ikke at Figurteatret tilbyr lokaler og kompetanse. Det finnes andre steder. Det spesielle er at vi investerer kapital i tillegg. «Time, space and money». Det er alle interessert i. Som nasjonal institusjon bevilges 70 prosent av midlene via Kulturdepartementet, resterende 30 prosent kommer fra Nordland Fylkeskommune og Vestvågøy komme.

I Wakka Wakkas siste forestilling «Made In China» ser de på hvordan konsumenter forholder til menneskerettigheter. Foto Heidi Bohnenkamp.

For å forklare omfanget av arbeidet Figurteatret er involvert i, beskriver Andersen at hvert år spilles 15-20 av Figurteatrets co-produksjoner i 25 land, på fem kontinenter, for totalt 50 000 publikummere.

Figurteateret stolte av det de har bygget

– Figurteatret i Nordland har bygget seg opp til å bli en velrenommert nasjonal institusjon, men også en suksessfull kulturell eksportvare. Hvordan ser fremtiden ut?

– Vi er stolte av å ha klart å bygge opp institusjonen til det nivået den er på i dag. Det som bekymrer oss er hvordan de nåværende politiske tendensene i Norge vil påvirke Figurteatret som institusjon.

Kulturmeldingen og regionsreformen som er lagt frem av regjeringen bekymrer og opprører oss. Problemet er at kulturinstitusjoner, som tidligere har vært driftet sentralt, nå er foreslått lagt under fylkene isteden.

Nordicity, Theatre Incline fra 2016. Foto Kalle Nio.

Bekymret for å miste kompetansen

Ved å overføre alt til fylkeskommunen, er det fare for at mange av de viktigste kulturinstitusjonene utenfor Oslo løsrives fra nasjonal kulturpolitikk og blir mer utsatt for regionale politiske og økonomiske prioriteringer og føringer. I dag er direkte statstilskudd det viktigste virkemiddelet for å sikre et mest mulig likeverdig profesjonelt musikk- og scenekunsttilbud av høyest mulig kvalitet i alle deler av landet.

Dukketeater for å redde kommuneøkonomien? Tuller dere? Reaksjonene vekslet mellom vantro og raseri! Nå er Figurteatret i Nordland et nasjonalt produksjonshus innen visuelt teater som er ettertraktet å samarbeide med for de beste ensemblene i verden. Foto: Uta Gebert.

– Vi er bekymret for at et høyt kompetent ressurssenter som Figurteatret i Nordland, som det har tatt mange år å bygge opp, raskt skal ødelegges om dette realiseres. Det vil være et alvorlig kulturpolitisk feilgrep, avslutter Andersen.

Close