DEN REISENDES RØTTER: Hvordan påvirker et moderne liv en nomadisk livsførsel? Hvem og hva kan definere et menneskers tilhørighet? I Craft, I travel Light belyser ulike dimensjoner i samtid og historie. Er det plass for dybde og tradisjon i en globalisert verden i rask ending? Utstillingen I Craft I travel Light, har i 2017 besøkt Arkhangelsk, Murmansk og Tromsø, og er i regi av Nordnorske Kunsthåndverkere og Nordnorsk Kunstmuseum.

Den Reisendes Røtter

– I nordområdene har folk levd sine liv på tvers av landegrenser. Til tross for politiske strømninger og sanksjoner har menneskene alltid samhandlet over grensene, det er derfor naturlig å jobbe med region foran nasjon i dette prosjektet, forteller prosjektleder Sigrid Høyforsslett Bjørbæk.

Stemningsbilde fra Arkhangelsk.

Naturlig å jobbe med region foran nasjon

Utstillingen er en gruppeutstilling om kunsthåndverk, gjenbruk, fornyelse og tradisjon. Men også om forflytning og nomadetradisjon.

Utstillingen viser kunsthåndverk fra norske og russiske kunstnere, hvor inspirasjon er hentet fra urbefolkningen i nordområdene, deres rike tradisjon og evne til å ta i bruk lokale ressurser. Blant materialene som er tatt i bruk finnes reinhorn, never, tre, fiskekinn og gjenbruksobjekter. Bjørbæk forteller at arbeidet med I Craft, I travel Light startet for tre år siden:

Hvile av Marianne Brock. Fra utstillingsåpning i Arkhangelsk.

– Tradisjonelt har menneskene her brukt de materialene som var tilgjengelige, det har vært en glidende overgang fra om et objekt er en bruksgjenstand eller et kunsthåndverk.

Ringer inspirert av reinhorn, Phillipp Spillmann.

Mer et prosjekt enn en utstilling

Kunstnerne som bidrar i utstillingen kommer fra Russland og Norge. Og det er naturlig å kalle I Craft, I travel Light mer et prosjekt enn en utstilling. Det har rommet ulike faser og aktiviteter. Kunstnerne har deltatt på felles workshops, dialoger og møter i begge land.

Bjørbæk sier at perioden har vært spennende, og utdyper:

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk har vært prosjektleder for utstillingen I Craft I travel Light.

– I Russland er det vanlig å skille tydelig mellom håndverk og kunst. Den glidende overgangen som vi er vant med i Norge, kunsthåndverkere som arbeider konseptuelt, er litt fremmed i Russland. I startfasen brukte vi mye til på å reise i nabolandet, samtale, besøke, og forstå.

Nye gamle redskap av Gabriel Johan Kvendseth.

Etter hvert kunne vi skille ut de arbeidene som utfordret grenser, som var beslektet med det norske begrepet kunsthåndverk.

Aleksander Sverchkov med egen kunst.

Mye kjent på tvers av grenser

Interessen og nysgjerrigheten prosjektet har blitt møtt med underveis har vært stor. Sigrid Bjørbæk forteller om det som skjedde når deltakerne på workshops hadde svært ulike språkforutsetninger, og hvordan man likevel raskt fant en felles kommunikasjonsplattform: håndverket, teknikkene, materialene.

Dette er så influert på tvers av grensene i nord at mye viste seg å være kjent. Intuitivt for den som er vant til å skape med hendene.

Aslaug Juliussen, ved eget verk.

Plass for dybde og tradisjon i den globaliserte verden

I Craft, I travel Light belyser ulike dimensjoner i samtid og historie. Er det plass for dybde og tradisjon i en globalisert verden i rask ending?

Hvordan påvirker et moderne liv en nomadisk livsførsel? Hvem og hva kan definere et menneskers tilhørighet?

Fra åpning i Murmansk. Kunst av Aslaug Juliussen (bak) og Solveig Ovanger (foran).

– Det har vært utrolig fint å oppleve at utstillingen har truffet mange og overraskende bredt både i Norge og Russland. Barn, voksne og eldre. Mange har stilt gode, engasjerte spørsmål. Det har vært mange besøkende. I tillegg har utstillingen løftet kunstnere som har deltatt, sier hun.

Phønix av Ingrid Becker.

Utstillingen har vandret i nordområdet

Utstillingen har i 2017 besøkt Arkhangelsk, Murmansk og Tromsø, og er i regi av Nordnorske Kunsthåndverkere og Nordnorsk Kunstmuseum. Den vises i Karasjok på Samisk senter for samtidskunst frem til 28.1.18.

Karasjok er siste planlagte visningssted i I Craft-reisen.

Kunstnere på workshop.

Utstillingen viser kunsthåndverk fra norske og russiske kunstnere. Ved siden av prosjektleder Sigrid Høyforsslett Bjørbæk har Charis Gullickson vært kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

Følgende kunstnere er representert fra Norge: Ingrid Becker, Marianne Broch, Cecilie Haaland, Aslaug M. Juliussen, Gabriel Johann Kvendseth, Inger Anne Nyaas, Solveig Ovanger og Philipp Spillmann.
Fra Russland deltar Aleksei Ogorodnik, Sergei Schemetov, Alexander Sverchov – alle fra Arkhangelsk, samt Martin Fedotovich Taibarey og Anisiya Caurilovna Taibarey fra Kap Kanin.

Close