– Sett fra min side er det viktig at man har et møtested for både arkitekter, byggebransjen og treindustrien, forklarer professor ved Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo, Marius Nygaard. Han mener det er bra at skolene bidrar til at arkitektstudentene som etter hvert uteksamineres har oppdaterte kunnskaper om trearkitektur. Dette bidrar konferansen til fordi den er en arena der nye muligheter for bruk av tre diskuteres.

Norsk Trearkitektur i Verdensklasse

– Norsk trearkitektur er i verdensklasse. Denne konferansen bidrar til å gi den økt oppmerksomhet, samtidig som både etablerte arkitekter og studenter får vist frem prosjektene sine, sier Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus AS.
– Koblingen mellom arkitekter og leverandører er også viktig, legger han til.

Professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Marius Nygaard, forklarer at det har vært en eksplosjonsartet økning i interessen for bruk av tre i store bygg de siste årene. Foto: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Bygging i tre i startgropen

Ifølge Bunkholt er det foreløpig en ganske beskjeden andel av nye storbygg der treverk er brukt som hovedmateriale. Men han påpeker at man foreløpig kun er i startgropen av en ganske omfattende utvikling, med tanke på bruken av treverk i store byggeprosjekter.

– Norsk trearkitektur er i verdensklasse. Denne konferansen bidrar til å gi den økt oppmerksomhet.
Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus AS.

– Det kommer stadig ny kompetanse og teknologi. I tillegg til dette har regelverket gjennomgått endringer og mulighetene for å bruke tre som materiale øker, sier Bunkholt.

LES OGSÅ: MAGNE FURUHOLMEN INN PÅ TEPPET

Ullerud Helsebygg i Frogn kommune er det største helsebygget lagd av massivtre i Norge. Det er utformet av Jostein Rønsen Arkitekter AS og ble ferdigstilt i 2017. Illustrasjon: Jostein Rønsen Arkitekter AS

Viktig med et møtested

– Sett fra min side er det viktig at man har et møtested for både arkitekter, byggebransjen og treindustrien, forklarer professor ved Arkitektur-og designhøgskolen i Oslo, Marius Nygaard.

– Massivtre er et nytt materiale som egner seg i store bygg og konstruksjoner.
Marius Nygaard, professor Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Han mener det er bra at skolene bidrar til at arkitektstudentene som etter hvert uteksamineres har oppdaterte kunnskaper om trearkitektur. Dette bidrar konferansen til fordi den er en arena der nye muligheter for bruk av tre diskuteres.

Under konferansen vil også deltagerne bli inspirert av utenlandske arkitekter og arkitekturprosjekter. Christoph Dünser fra Hermann Kaufmann arkitekter har blant annet utformet kontorbygg for vannkraftverket IZM i Vandans i Østerrike, og skal snakke om sine erfaringer med bruk av treverk som hovedmateriale. Foto: Hermann Kaufmann Arkitekter

– Norge har en lang tradisjon innen bygging i tre og trearkitektur. Det er viktig at denne kunnskapen videreføres og oppdateres, sier Nygaard.

Norge har høy kompetanse

Professoren forklarer at det stadig blir flere muligheter for å benytte tre som et hovedmateriale i store byggeprosjekter.

– Massivtre er et nytt materiale som egner seg i store bygg og konstruksjoner. Det kan brukes i flere deler av bygget, samtidig som det er veldig lett å forme, sier Nygaard.

Daglig leder i Trefokus AS, Aasmund Bunkholt,  mener at norsk trearkitektur er i verdensklasse, og påpeker at konferansen bidrar til økt oppmerksomhet. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Han påpeker at Norge har høy kompetanse på limtrekonstruksjoner som kan brukes i kombinasjon med massivtre. Ifølge Nygaard utvikles det også stadig nye produkter som for eksempel isolasjon og plater basert på trefiber.

LES OGSÅ: INSPIRASJON TIL REDESIGN

Trearkitektur: Studentprosjektet til Ola Mo og Peder Strand fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo viser fleksible boliger i massivtre på Manglerud i Oslo. Illustrasjon: Ola Mo og Peder Strand.

Økende interesse for trearkitektur

– Det har vært en eksplosjonsartet økning i  interessen for bruk av tre i store bygg. Først og fremst  i Europa og Nord-Amerika, men man ser det også i andre verdensdeler, så dette er et globalt fenomen, forklarer han.

Christoph Dünser fra Hermann Kaufmann arkitekter skal snakke om sine erfaringer med bruk av treverk som hovedmateriale, som i vannkraftverket IZM i Vandans i Østerrike.

En av årsakene til dette kan ifølge professoren være at tre er et fornybart materiale som krever lite utslipp av klimagasser i produksjonen, samtidig som det ikke tærer på begrensede ressurser.

Det blir stadig bygget flere studentboliger av massivtre. Et eksempel på dette er utvidelsen av Kringsjå studentby i Oslo. AT Plan & arkitektur har utformet nybygget som rommer 330 studentboliger. Illustrasjon: AT Plan & arkitektur. 

Arrangeres for femte år på rad

Vi har valgt å omtale denne konferansen som nasjonal fordi målsetningen er å være et dedikert møtested for arkitektenes møte med treet. Den retter seg mot selve arkitekturen, og dette er først og fremst en konferanse for arkitekter og arkitektstudenter, forklarer Knut Werner Lindeberg Alsén, som leder gjennomføringen av konferansen.

Studentprosjekter er en viktig del av trearkitektur-konferansen. Her er prosjektet til arkitektstudentene Oda Frøyen Nybø og Ingeborg G. Svalheim ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. De har tatt utgangspunkt i utformingen av en ny hovedgate på Mortensrud i Oslo. Illustrasjon: Oda Frøyen Nybø og Ingeborg G. Svalheim.

Faglig påfyll og inspirasjon

Ifølge Alsén er en viktig del av konferansen møtet mellom studenter og ferdigutdannede, som får tilgang til faglig påfyll og inspirasjon innen trearkitekturen. Det er imidlertid ikke bare fokus på etablerte arkitekters konstruksjoner.

Trearkitektur på store bygg: Ullerud Helsebygg i Frogn kommune er det største helsebygget lagd av massivtre i Norge. Det er utformet av Jostein Rønsen Arkitekter AS og ble ferdigstilt i 2017. Illustrasjon: Jostein Rønsen Arkitekter AS.

En svært viktig del av konferansen er fremvisningen av studentprosjekter. Den 15. november vil både studenter, arkitekter, bransjefolk, myndigheter og byggherrer få anledning til å se nærmere på dem.

Close