Krisemaksimering? - PLNTY | kulturmagasinet

Krisemaksimering?

Krise. Ordet brukes i våre dager som en forsterkende beskrivelse av mer trivielle problemer. Er problemer det samme som kriser? Men er vi helt sikre på hva som er hva – kanskje vi lever i en krisetid som er preget av trusler mot verdier vi før har tatt for gitt?

På Kanten har mye å by på

Det er slike spørsmål arrangørene av På Kanten stiller, som arrangeres for 11. gang i mai. Bli med på debatter, se film, hør foredrag, musikk, se bildende kunst og bli med i samtaler og filosofisport. På filosofifestivalen i år møter du spennende bidragsytere, som Alf van der Hagen, tidligere ansvarlig redaktør og aministrerende direktør i Morgenbladet, Gro Holm, som er korrespondent for NRK i USA, tidligere nyhetsredaktør og utenriksredaktør. 
Gro Holm, korrespondent for NRK i USA, tidligere nyhetsredaktør og utenriksredaktør.

Undersøker ordet «krise»

Videre møter vi Guy Dammand, seniorforsker ved Uppsala universitet, Henning Hagerup, forfatter oversetter og litteraturkritiker, Inga Bolstad, professor i filosofi og Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo – dette, bare for å nevne noen av de mange som skal bidra til å gjøre årets ord – krise – en undersøkelse verdig.
Er vi helt sikre på hva som er hva – kanskje vi lever i en krisetid som er preget av trusler mot verdier vi før har tatt for gitt? spør arrangørene av Filosofifestivalen På Kanten.
Du finner også navn som Jostein Garder, Thomas Hylland Eriksen, Ole O. Moen og mange kunstnere og underholdere på bidragslisten. På festivalen vil noen av vår tids mest omtalte kriser bli tatt opp. 

«Krise» – hentet fra medisinen

«Ordet krise er hentet fra medisinen, og betegner en tilstand der mye står på spill. Det kan føre til død, men det kan også være begynnelsen på veien tilbake til livet», står det på filosofifestivalens hjemmeside.
Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet tar med seg filosof og professor i etikk, Odin Lysaker og forsker og førstelektor ved BI, Per Espen Stoknes på tur til Jomfruland.
På programmet finner man litterære samtaler, slampoesi og jazz på Haven, og ved å bli med på en skjærgårdstur på Kristi Himmelfart vil marinbiolog og rådgiver i Narurvernforbundet Per-Erik Schulze ta med seg filosof og professor i etikk, Odin Lysaker og forsker og førstelektor ved BI, Per Espen Stoknes på en tur gjennom skjærgården ut til Velhuset på Jomfruland, hvor de tre skal samtale om miljø- og klimautfordringene vi står overfor. 


Bredt kulturelt bidrag

Mye kultur står på programmet, blant annet blir vi presentert for «Opera med en vri», filosofisport – hvor Jostein Gaarder, Thomas Hylland Eriksen og Ole Martin Moen er deltakere, og den lokale gruppa «Innomellom» vil beskrive krise på sin måte. Alt vil foregå på Victoriahaven.
Filosof Kaja Melsom samtaler med filosof Ole Jacob Madsen om boka «Den fordømte friheten».
På festivalen vil du kunne bli med på bokbad, der filosof Kaja Melsom samtaler med filosof Ole Jacob Madsen om boka «Den fordømte friheten». De undrer seg over hva som skjer når den friheten våre foreldre og besteforeldre kjempet for blir en fiende.
Bli med på debatter, se film, hør foredrag, musikk, se bildende kunst og bli med i samtaler og filosofisport.
Det blir også mulighet for å finne ut mer om selve livsgleden – hvor er det blitt av den krakteristiske kriblingen i magen vi kjente da vi var barn? Randi Gunhildstad tar deg med på en undersøkelse. 
Filosofifestivalen På Kanten varer fra 25. – 28. mai.
Close