Naturlig Inspirasjon - PLNTY | kulturmagasinet

Naturlig Inspirasjon


Foto: Aliona Pazdniakova

Hanne Undlien er fastlege og smykkedesigner. Siden 2007 har hun
skolert seg i gullsmedfag. Til daglig er hun fastlege. Link til bloggen hennes nederst på siden. I mars er hun månedens designer hos gullsmed Heyerdahl i Paleet i Oslo.

For hva er inspirasjon? Hvordan skal man forklare det som foregår når ideer oppstår og et bilde stiger ut av tankene dine?  Og er inspirasjon noe som utelukkende skjer i hodet?

Inspirasjon oppstår der og da

For meg kan inspirasjon like gjerne være noe som stiger ut av hendene mine mens jeg jobber. Et arbeid som ikke blir til med et intellektuelt forsett, men som males gjennom noe jeg ikke helt klarer å definere, noe mer primitivt enn tanken. Og jeg liker det. Derfor har jeg stadig oftere tatt meg selv i å tenke at svaret «natur» er en klisjé.

Det som fascinerer meg mest med kroppen er hvordan de ulike delene er fullkomment designet til sin oppgave.

Samtidig erkjenner jeg at arbeidet mitt er et produkt av det som skjer rundt meg, av visuelle inntrykk, påvirkning av andres arbeid, tiden jeg lever i.  Og omgivelsene mine. Så i det siste har det sunket inn at «naturen» er mye mer enn den skogen jeg først assosierer med ordet.

Respekt for kroppen

Selv designer og lager jeg smykker og på hjemmesiden min har jeg skrevet litt om mine inspirasjonskilder. Med bakgrunn som lege har jeg mye kunnskap om og mye respekt for det utrolige maskineriet vi kaller kroppen. Hvilke fantastiske systemer som samstemt og innbyrdes avhengig av hverandre, bare fungerer i en kompleks rekke av virkninger.

Fra celle til individ

Hvordan vi oppstår fra to celler til å bli fullstendige, unike individer, så totalt forskjellige. Hvordan vi transporterer oss ved hjelp av muskelkraft og sinnrike anordninger som tillater kroppsdelene og bevege seg i forhold til hverandre.

Den sammenhengende bevegelsen

Tenk deg det helt fantastiske og samtidig helt hverdagslige i at du kan forflytte deg fra A til B, hvilken bragd av koordinasjon, balanse og kraft som ligger i det. Se for deg en ballettdanser som tilsynelatende uanstrengt flyter over scenen i full kontroll der alt ser ut som én sammenhengende bevegelse.

Er det rart man blir glad?! Det er dette jeg gjerne vil gjenskape i smykkene mine.

Forskjellen på en musiker og en amatør kan ofte ikke ses, men høres med all tydelighet og ligger i tusenvis av timer med øving. Presisjonen er så perfeksjonert at den sannsynligvis ikke kan måles.

Kroppens deler er design

Det som fascinerer meg mest med kroppen er hvordan de ulike delene er fullkomment designet til sin oppgave. Ta leddene for eksempel, koblingsfunksjoner som jeg er særlig glad i. Helt ulike, men med det felles at de er i stand til å få to deler til bevege seg i forhold til hverandre.

Alt fra kneet som bærer nesten hele kroppsvekten, men som bare kan bevege seg i ett plan bakover til skulderen som i sin utrolige mobilitet, kan svinge nesten 360 grader rundt.

Inspirasjon til å gjenskape

Er det rart man blir glad?! Det er dette jeg gjerne vil gjenskape i smykkene mine. Dette utrolig anvendelige, elegant uanstrengte, strenge og ordentlige. Vakkert og hensiktsmessig. Kan man be om noe mer?

For meg kan inspirasjon like gjerne være noe som stiger ut av hendene mine mens jeg jobber.

Så hva lar jeg meg inspirere av, utover dette udefinerbare flytende som ikke lar seg fange i ord? Det er vel naturen da? Menneskekroppen, som er del av det skaperverket vi kaller naturen.

Det er nok naturen

Så skal jeg ikke være så kjepphøy neste gang en designer eller kunstner sier at hun lar seg inspirere av naturen – og avskrive det som en klisjé. Jeg skal nysgjerrig utforske hva «natur» betyr for henne og se hva jeg klarer å gjenfinne av det i arbeidet hennes.

Hanne Undlien er fastlege og smykkedesigner. Her kan du besøke bloggen hennes.
Bildene i denne serien er hentet fra fotograf Ida Brekkes serie «Living Sculpture».
Close