Fashion Footprint på sporet - PLNTY | kulturmagasinet

Fashion Footprint på sporet

Når du kjøper et plagg fra en henger i en klesbutikk, hva er egentlig historien bak? Er du bare opptatt av hvordan plagget ser ut, eller lurer du på om etisk produksjon er en del av historien til plagget, eventuelt om graden av etikk er gjennomgående – fra fabrikkens sosiale ansvar, helt ned til tråden som er brukt?

Dette var noen av spørsmålene Mariam Naqvi stilte seg mens hun jobbet som diplomat i Bosnia. Hun ønsket hun å involvere kvinner i samfunnet. Derfor tok hun initiativ til Fashion Footprint, et prosjekt som handler om å kunne følge fotsporene til et klesplagg helt tilbake til start. Mariam inviterte norske designere til Bosnia for at de skulle se på håndverket som kvinnene der kunne bidra med. Prosjektet gikk ut på å produsere lokalt. Mariam tok seg to år permisjon fra jobben som diplomat og flyttet tilbake til Norge.

fashion_footprint_02

Spore produksjonen

I et stort rom på Sentralen i Oslo har vi et langt bord for oss selv. Andre steder i lokalet høres det tasting og småsnakking, mennesker kommer og går. Bygget er nylig pusset opp, og her finner du en industriell atmosfære. Store, åpne lokaler er fylt med gjenbruksmøbler. Her er det sympatisk. Mariam forteller om en app som skal skanne en QR-kode på klær, som igjen skal fortelle deg produksjonshistorien bak plaggene. Det har ikke vært lett å få den utviklet.

Versjon én av appen var basert på informasjon om produksjonen, innlevert fra bedriftene bak merkene, men i neste versjon ønsker hun selv ha full kontroll på den informasjonen. Dette krever mer fordi Fashion Footprint må stå inne for alle opplysninger. Mariam forteller at hun har testet ut ulike teknologier for å se hva som kan passe til hennes konsept, men har enda ikke funnet noe som passer.

– Jeg har brukt tid på å finne alternativ teknologi, forklarer Mariam.

Fashion_footprint_05
Ved å skanne QR-koden med appen fra Fashion Footprint vil du få hele historien til plagget. Foto: Fashion Footprint

Menneskene bak plagget

For det er ikke lite informasjon som skal inn i appen. Det er ifølge Mariam en omfattende datamengde som må samles inn, og hun er nå i prosess med å finne en god løsning for å få dette gjort. I neste versjon av Fashion Footprint-appen vil hun verifisere all informasjon som ligger i plagget, og man skal kunne spore dette tilbake til kilden.

– Man må overtale fabrikkene til å svare på skjemaene, sier Mariam.

Men hvordan vet man at fabrikkeierne svarer sant? Det er utfordringen Mariam og gjengen bak Fashion Footprint har. En ting er det etiske rundt produksjonen av plagget. Mariam ønsker i tillegg å få vite historiene til alle menneskene som syr de ulike plaggene.

– På denne måten blir ikke menneskene bak så langt unna, forklarer Mariam.

Fashion_footprint_06
En fabrikk i Bangladesh. Foto: Fashion Footprint

Alle kjøper klær, mange liker mote

Klær er en del av hverdagen til alle. Mariam ønsker å endre verden, men sier at det er et stort prosjekt. Selv har hun alltid interessert seg for mote og samfunn, og da ga Fashion Footprint mening. Å følge motens fotspor.

– Man skjønner at produksjon bare er det første leddet.

Det andre som ligger bak plagget, jo menneskene. I likhet med Aftenposten sin Sweatshop-serie ønsket Mariam å vise hva klesproduksjon er, og menneskene bak. Hun savnet at historiene ikke ble formidlet og at menneskene er usynlige.

– Fashion Footprint bringer verden tettere på menneskene bak, forklarer Mariam.

fashion_footprint_07Mariam ønsker å øke bevisstheten rundt etisk klesproduksjon, men hun vil gjøre det motsatte av TV-serien. Sweatshop får frem de negative sidene ved klesproduksjonen, mens Mariam ønsker å få frem de positive sidene og de gode historiene. Det er tross alt svært mange mennesker som livnærer seg av denne industrien.

Mariam har et ønske om å endre verden, og Fashion Footprint er et stort prosjekt.

Noen merker har gått ut med at de produserer etiske klær, og hun mener at noen merker presenterer en historie som forbrukerne sluker uten forbehold. Noen må være forbrukernes «bad cop». Derfor stiller Mariam Naqvi spørsmål ved produksjonen fra A til Å.

Dyr teknologi

Den første versjonen av Fashion Footprint-appen ble lansert under Fashion Revolution day i fjor. En dag som ble til på bakgrunn av ulykken i Bangladesh i 2013 hvor omlag 1000 mennesker omkom da fabrikklokalene til en tekstilprodusent kollapset. Den 24. april hvert år bringes mennesker sammen for å minnes det som skjedde og fokusere på menneskene som lager klær som brukes i hele verden. Nå jakter Fashion Footprint-gjengen på en ny leverandør av teknologi, og den første versjonen av appen er trukket tilbake.

– I starten var det bråhast med å få lansert appen, sier Mariam.

fashion_footprint_04

Hun forklarer at i stedet for at designerne selv skal gi informasjon om produksjonen av klærne, vil Mariam ha direkte kontakt med fabrikkene. Til nå har fabrikkene stilt seg positive til dette.

I dag er det 10 merker som er med i Fashion Footprint. Mariam Naqvi tar seg god tid for å få lansert versjon to av Fashion Footprint-appen. Nå er hun ferdig med sin to år lange permisjon fra diplomatjobben, men prosesser går sin gang. Fashion Footprint går fremover skritt for skritt.

– Det er positivt at selskapene bak kjente merker er blitt bevisste i valget av produsenter, sier hun.

Close