Rom for det enkleste - PLNTY | kulturmagasinet

Rom for det enkleste

Virre Dahl (48) gjør et poeng av at fotografiene i boken hans er lavmælte. Bokprosjektet som har tatt tre og et halvt år å gjennomføre, gis ut på forlaget Press og er i salg fra 27. november. Han mener at kontrasten mellom by og land er stor, og at han bruker musikeren og rapperen Lars Vaulars ord når han vil understreke at kravene vi har til oss selv som mennesker i samfunnet er preget av at vi skal ta stilling til alt mulig, at vi skal og bør mene noe hele tiden.

1_Plnty_Her_fotobok_foto_Virre_Dahl

 

– Det du vil oppleve i denne boken er en kontrast til alt annet, dette prosjektet peker mot opphavet vårt, vår egen identitet.

Romanse mellom kontraster
I boken, som er en romanse mellom dikteren Per Sivle og Jon Hjørneviks poesi og hans egne bilder, oppstår det tanker om vårt eget land, som er stort, langt og vidstrakt, og hvor det finnes relasjoner mellom mennesker.
– Her finner vi verdier, sier Dahl.
– Hvilke verdier?
– Her finner vi roen. Åpenheten. Mulighetene. Og hvis man snur på det, så er det en stor kontrast til forholdet vi har til det urbane livet og Ring 3 i Oslo, som er beslutningenes sone for hele landet.

3_Plnty_Her_fotobok_foto_Virre_Dahl_2

 

Rom for egen eksistens
Virre Dahls bokprosjekt startet fordi han bestemte seg for å finne roten – også i egen eksistens – hva vil det si å være nordmann, slik dikteren Per Sivle (f. 1857) også gjorde det.

Sivle regnes for å være en av de mest nasjonale dikterne våre, og han er en mann som kjemper flere kamper, minst to av dem er svært tydelige; det ene at han ønsker seg et fritt Norge, og det andre at han forsøker å finne motsetningene i seg selv.

Virre Dahl_Plnty_bokutgivelse_2015_R0019537
Gjennom fotoboken «Her» ønsker fotograf Virre Dahl å vise at det lavmælte Norge har verdier vi bør se og sette større pris på.

Selv har Dahl bodd på Brekke, stedet der Sivle vokste opp, en av inspirasjonskildene i prosjektet. Dikteren var født utenfor ekteskap, og moren døde i barselseng da han var to år. Han hadde en omflakkende barndom med flere bosteder. Faren var en velstående hestehandler som stadig var på farten. Men han hadde kontakt med sønnen, som ble interessert i bøker. 15 år reiste Sivle til Sogndal på folkehøgskule og videre til Christiania. Da hadde han hatt sitt første dikt på trykk.

4_Plnty_Her_fotobok_ foto_Virre_Dahl_2015_2

 

Kritisert for politiske kontraster
Sivle skyter seg selv med revolver etter en lang karriere som journalist, redaktør, dikter og forfatter. Før det skjer har han giftet seg i Danmark hvor han har gått på høyskole og fått en datter. Men det er rotløsheten som etablerte seg i barndommen som skal felle ham. Faren etterlater ham en går i Drammen, men Sivle drikker, er ingen gårdbruker, og selger den. Det var da kritikerne mente at han ikke klarte å fornye seg som forfatter, og debatten om hvorvidt han skulle få statlig stipend, endte med at han ble strøket av listen at selvmordet skjer i Kristiania i 1904.

 

Varulv.
Han fødtes et Skudaar
– en Vinternat-Stund
med ligsvøbte Bakker
og lukkede Sund,
mens Snedrevet pisked
mod Væg og Rude,
og Ulven hylte
ved Grinden derude
– Varulv!
Varulv!
Per Sivle

 

Dyrker det hverdagslige
Dahl har vært opptatt av å ta bilder av det ekstremt hverdagslige. Så er også denne prosessen tydeliggjort i boken ved at den mer rampete Jon Hjørnevik er valgt som den andre dikteren, en diametralt motsatt stemme til Sivle, som mellom permene forsterker følelsen av at vi som unike mennesker også har flere sider i oss.

7_Plnty_Her_fotobok_foto_Virre_Dahl_2

 

Vi kommer fra trange kår
– Mitt kulturelle DNA har kommet til syne for meg gjennom dette prosjektet som varte i tre og et halvt år. Vi er et enkelt folk som kommer fra trange kår. La oss snakke om det norske likhetsprinsippet, det er en del av vårt opphav, sier han oppfordrende når vi samtaler om den norske folkesjela, og hva nordmenn er, sammenlignet med folkeslag andre steder i Europa, kanskje litt mutte og innesluttede, sta og lite tilgjengelige?

Denne boken er en reise inn i et Norge som unndrar seg klisjeenes forenklinger. Thomas Hylland Eriksen

Tid til å samtale
Men Dahl har funnet roen og tenker at det er rom for dialog på en annen måte. Han har oppdaget at relasjonene har fått et annet innhold og ny verdi, fordi tiden også har vært involvert. Tid til å samtale. Og, at dette står i sterk kontrast til det urbane livet. Han har ønsket å putte alle tingene man bare går forbi, ikke legger merke til, inn mellom to permer. Og på den måten gjøre det usynlige synlig for alle å se.

8_Plnty_Her_fotobok_foto_Virre_Dahl

 

Det er mulig at det var hans eget behov for å finne ro i tilværelsen som gjorde at han la ut på denne reisen. Eller kanskje var det redselen for at alt snart kan være over? Bildet i boken av et utgått liv, et menneske hvis sjel har reist og kroppen er igjen, innpakket, liggende på en tralle. Selv det bildet har fått nøyaktig den følelsen av ro og verdighet, rom og nærhet som man ikke skulle tro at et bilde av et dødt menneske ville ha i et nakent rom. Det er stille. Men bærer ikke på uhygge.

Døden er også en del av livet

Men Dahl forteller at det var en terskel og samtaler som måtte samtales før han selv ble moden for å trykke på utløseren. Så har han også gjort plass til et nyfødt barn i en vugge, og dermed er livssyklusen sluttet.

– Fødsel og død er begge en naturlig del av livet, sier han. Og som kontrastene i boken er fremtredende, livet og døden, så handler den også om mannen og kvinnen og forholdet vi har til det annet kjønn.

 

Ingen draumemann
Eg er ingen draumemann
for deg som stiller krav.
Eg er ein av mange menn,
det finst så mange av.
Eg er slettes ingen draum,
men kun eit substitutt,
mens kvinner går og leitar
og finn mannen sin til slutt.
Eg er regelrett ei trøst
til dei finn draumemannen sin,
og mens dei leitar rundt i blinde,
er det kjekt å steppa inn.
Jon Hjørnevik

 

Ingen spor av oljearroganse
Bildenes stillhet er påtagelig. Men Virre Dahl har tatt tak i sosialdemokratiet og viser innsiden av den bautaen Norge er. Vel vitende at vi stiller med over 7000 milliarder kroner på bok, har kanskje byfolk tatt på seg sin nyrike drakt og dertil oppførsel i jag på statussymboler. Kontrasten er dermed stor til den landsbygda Dahl viser oss, hvor man ikke kan se spor av arroganse eller forbrukere.

5_Plnty_Her_fotobok_foto_Virre_Dahl

 

– Hva fant du?
– Jeg fant ærlighet, og at jeg kom i kontakt med mennesker gjennom dialog, en verdi som folk utenfor urbane strøk fortsatt dyrker. Jeg mener at oljepengene ikke har endret vår karakter. Vi må i alle fall tillate oss å se Norge i et større perspektiv, sier han.

Du sitter igjen med noen glimt inn i et lite stykke Norge som befinner seg hinsides
gravalvor og ironi. Thomas Hylland Eriksen

Ironi og feminisme

Boken er også Virre Dahls ønske om å bidra med et innspill til hvem vi er og hvor vi kommer fra, og han slipper ikke kjønnsdiskusjonen så lett. Han tror at vi som kvinner og menn kan bli oss selv mer bevisste. I en tid der mannen leter etter en slags identitet, er det ikke uten humor at han har plassert Hjørneviks dikt «Eg er i bua på ein laurdagskveld» sammen med et bilde av et hønsehus. Så er Hjørnevik, foruten å være dikter også komiker.

2_Plnty_Her_fotobok_foto_Virre_Dahl_2

 

– Det handler også om min egen relasjon til kvinner, sier han og påstår at det er kvinnen som er det sterke kjønn mens mannen tasser rundt.
– Hvis kvinnen har behov for mannen, kan vi fint steppe inn, vi står til tjeneste. Det er en selverklæring, sier han.

Kortreist kultur

Så er han glad for at kortreist kultur blant annet materialiserer seg gjennom den nye interessen for mat.
– Økologisk er ikke det samme som kortreist mat, og det at vi har fått et forhold til det vi spiser og drikker, og forbinder det til steder i Norge, er interessant. Gjennom det kan vi gi hverandre gjensidig verdi. Jeg håper boka blir billetten til en dialog om hvor veien går videre, sier han.

Boken gis ut på forlaget Press, og er i salg fra den 27. november.

Close