Den lidenskapelige kunstneren. - PLNTY | kulturmagasinet

Den lidenskapelige kunstneren.

Asger Oluf Jørgensen (1914 –1973), kjent som Asger Jorn, var en svært produktiv dansk kunstner og essayist. Han første møte med moderne maleri oppstår idet han besøker en vandreutstilling av danske malere i hjembyen Silkeborg i 1932. Året etter, og under opplæring av maleren Martin Kaalund Jørgensen, blir han invitert til å stille ut tre malerier på en utstilling hos Frie Jyske Malere.

Asger_Jorn_Uten_tittel_1964_olje_pa_lerret
Asger Jorn. Olje på lerret. Uten tittel 1964

NY MUSIKK, KUNST, POESI
Jorn kaster seg på motorsykkelen sin, anskaffet med sårt oppsparte midler, og reiser til Paris hvor han blir elev hos den russiske maleren og kunstteoretikeren Wassily Kandinsky. Men det er først når han er gått videre til neste læremester, Fernand Léger, at han beslutter å jobbe videre med det abstrakte uttrykket, som skal bestemme utviklingen hans videre. Jorn reiser frem og tilbake til Paris mens han går på Kunstakademiet i København – frem til 1937. På denne tiden er Jorn blitt engasjert i ny musikk, kunst og poesi, og er med å utgi magasinet Helhesten. I disse årene er motivene hans preget av rike landskap med dyrelignende, fargerike skikkelser. Han velger surrealismen som uttrykk, og ønsker å forene moderne europeisk kunst med dansk tradisjon.

Asger Jorn – Caresse géologique – 1942.
Asger Jorn – Caresse géologique – 1942.

I 1947 holder han sin første separatutstilling i Paris, og i ’48 skriver han en erklæring om et fremtidig samarbeide med andre kunstnere i Europa, og etablerer den internasjonale kunstnergruppen COBRA – COpenhague, BRuxelles og Amsterdam. Gruppen skal vare i tre år, men får stor betydning i årene som kommer.

Asger Jorn motarbeidet klassiske teknikker til fordel for det spontane

GO TO HELL
Etter et lengre sykdomsopphold, reiser Jorn til Svetis og etablerer seg senere i Paris. I denne perioden jobber han med keramikk. Han holder flere utstillinger i Europa. «Mouvement internationale pour un Bauhaus imaginiste» er en marxistisk aktivistgruppe som Jorn har vært medlem av fra 1957. Den består av skribenter, kunstnere og filosofer som ønsker å endre alt fra fra byplanlegging til etablerte kunstmiljøer. I 1964 deltar han i en flere internasjonale  kunstutstillinger. Den første retrospektive finner sted i Basel, Amsterdam og på Louisiana. Samme år avslår Asger Jorn å motta Guggenheim-prisen for bildet «Døddrukne Danskere, 1960», fordi han er imot konseptet kunstpriser.

Asger Jorn motarbeidet teknikkene han hadde lært til fordel for et spontant uttrykk. Mange av hans tidligere malerier befinner seg på grensen mellom det abstrakte og det figurative. Han er sammenlignet med kunstnere som Willem de Kooning og Jackson Pollock.

Close