Byggepris til Vennelsa bibliotek - PLNTY | kulturmagasinet

Byggepris til Vennelsa bibliotek

Det faktum at biblioteket er blitt Venneslas nye møterom, vil være enkelt å begrunne ved å si at god og spennende arkitektur har mye å si for hvordan vi trives i våre rom. I dette prosjektet har arkitektkontoret Helen og Hard utviklet et bygg med mange assosiasjoner i tillegg til å være et praktisk sted for bibliotekvirksomhet. Materialer, linjer og farger skaper et inspirerende rom. Det er de konstruktive elementene som lager en illusjon av å være på innsiden av en hval. 27 ribber spenner over hele rommet. Disse er praktiske ved at de skjuler byggets tekniske installasjoner. I tillegg til at det er belysning i ribbene, kommer det mye dagslys inn i lokalene, og spillet mellom lys og skygger forsterker forestillingene om hva bygget representerer rent estetisk, og gir et vakkert spill mellom dagslys og kunstig lys.

Bærekonstruksjonen i bygget fungerer som et arkitektonisk hovedelement. Linjene fortsetter ut i bokhyller og intime lesesoner. Kombinasjonen av dagslys og kunstig lys inne forsterker spennende assosiasjoner til å befinne seg i buken på en hval.

Universell utforming
De skulpturelle ribbene fungerer ikke kun som bærere av tekniske installasjoner, men linjene forlenges i rommet og kan dermed brukes som bokhyller. Mellom ribbene er det nok plass til for eksempel at en rullestolbruker kan snu stolen uten å støte på hindre. Heisen er også plassert sentralt i rommer.

Kombinasjonen av dagslys og kunstig lys inne forsterker spennende assosiasjoner til å befinne seg i buken på en hval.

Med universell utforming menes at bygget ikke bare premieres for sitt utseende, men også konstruksjon og kravet til universell utforming der prinsippet er likeverdig bruk av bygget. Det er tatt hensyn til blending fra utelys mot flater inne og å ha gode kontraster i veivising og intern skilting. Ledelinjer i gulv og merking av trinn for svaksynte er integrert i parketten.

Digitale utlån
Mellom ribbene er det skapt intime lesenisjer. Fordi bibliotekets funksjon og tjeneste nå og i fremtiden befinner seg i en ny tid, øker utlånet av digitale verk og produksjoner. Det at biblioteket blir et møtested er derfor like viktig for byggets funksjon som at det fysisk skal romme bokhyller og bøker. Derfor er også kino lagt til i bygget. På denne måten har Vennesla fått et unikt møtested og fellesrom for alle.

Vennesla bibliotek har vunnet Statens byggeskikkpris 2012. Juryen mener at byggherre og arkitekt har løst programmet og bysituasjonen på en forbilledlig måte.

Miljøprofil
Alle bærende elementer er i tre, limtrebjelker og –søyler. Bærende vegger og etasjeskillere er i massivt tre. Til og med heissjakten er bygget i dette materialet. Det er også verdt å nevne at materialbruken har en klar miljøprofil. I tillegg til at hovedkonstruksjonen er utformet i tre, er det i tillegg utstrakt bruk av tre på alle flater. Miljøprofilen inkluderer også at bygget oppfyller kriteriene for lavenergistandard og energikarakter A.

Statens byggeskikkpris 2012
Bærekonstruksjonen i bygget fungerer som et arkitektonisk hovedelement. Juryens vurdering omfavner at både estetikk og funksjon er godt sammensmeltet og mener at bygget, ved sin arkitektoniske form og gode utførelse representerer en videreutvikling av norsk trearkitektur og byggeskikk. ”Her har byggherre og arkitekt i tillegg løst programmet og bysituasjonen på en forbilledlig måte. Byggherre og arkitekt er derfor verdige vinnere av Statens Byggeskikkpris 2012”, sier de. Arkitektkontoret Helen og Hard tegnet også Prekestolen fjellstove som fikk pris i 2010.

Juryen besto av: Leder Erling Dokk Holm, samfunnsviter, skribent og førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo; Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger kommune; Marit Thyholt, dr. ing, seniorrådgiver energi, Skanska Norge; Ellen Haug, sivilarkitekt, rådgivergruppen Civitas AS, Oslo og Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S i Bergen (kilde: Arkitektnytt.no)

Hele juryens begrunnelse kan du lese mer om på husbanken.no

Bildet øverst på siden: Vennesla bibliotek er også knyttet sammen med kinoen. Dermed er bygget blitt et yndet møtested for befolkningen.

Close